Lietuvos Respublika – teroristinė valstybė

Autorius: Nemokykla.eu Šaltinis: http://nemokykla.eu/Lietuvos_R... 2020-03-06 11:49:00, skaitė 479, komentavo 4

Lietuvos Respublika – teroristinė valstybė

Policija susidoroja su nepasidavusiu valdžios terorui žmogumi

Lietuvą valdantis totalitarinis režimas totaliai mus terorizuoja – gąsdina mus grasinimais susidoroti už nepaklusnumą ir susidorodamas su geriausiais iš mūsų.

Gyvename totalitarinėje valstybėje

Akivaizdu, kad mūsų šalį ir tautą valdo totalitarinė valstybė. Su kiekvienais metais prarandame vis daugiau savo teisių bei laisvių ir dabar mes, eiliniai lietuviai esame paversti valdžios totaliai sekama, kontroliuojama ir terorizuojama darbo jėga.

Ir tai – dar ne pabaiga. Iš valdžios iniciatyvų ir pasisakymų matosi, kad ateityje mus dar labiau kontroliuos ir dar detaliau nurodinės mums kaip gyventi, gimdyti ir auklėti vaikus, ką gerti, valgyti ir rūkyti, kaip elgtis su savo uždarbiu ir turtu.

Valdžia kišasi į intymiausias mūsų gyvenimo detales – tikrina mūsų bankų sąskaitas ir jas apvaginėja, tyrinėja mūsų sveikatos problemas; socialiniai darbuotojai su policija reguliuoja mūsų asmeninius ir šeimos santykius.

Esame visiškai įbauginti ir sugniuždyti

Kitose Europos šalyse žmonės protestuoja prieš valdžios mėginimus suvaržyti jų laisvę; vyksta šimtatūkstantinės demonstracijos, dega laužai ir statomos barikados.

Mes gi nuolankiai gūžiamės ir paklusniai tampame visiškais dvasios vergais, visada pasiruošusiais klauptis, čiulpti ir ryti; tik patys drąsiausieji kartais pasiryžta parašyti kokį anoniminį komentarą internete.

Valstybė mus vis įžūliau terorizuoja

Su kiekvienais metais mus vis labiau baugina; tai, kas dar ne taip seniai buvo laisvė rinktis, dabar skelbiama nusikaltimu.

Vaikų auklėjimas pagal tėvų įsitikinimus, o ne taip, kaip liepia socialiniai darbuotojai ir policija – sunkus nusikaltimas, už kurį gali būti ir yra masiškai atiminėjami vaikai.

Lietuvą terorizuojanti valstybė nuo pat mažumės moko lietuvius žavėtis teroristais ir terorizmu, nuolankiai leistis terorizuojamiems ir bailiai tarnauti jau baigiančiam sunaikinti jų tautą totalitariniam režimui.

Nors jau moksliškai įrodyta kanapių ir psichodelikų gydomoji galia, Lietuvoje jų vartojimas – sunkus nusikaltimas,

Valdžios kritika – nusikaltimas, už kurį persekiojami ir teisiami lietuviai, viešai suabejoję valstybės politika ar pasipiktinę teismuose, prokuratūroje ar policijoje klestinčia korupcija.

Valstybės politika – akivaizdus terorizmas

Lietuvos žiniaspauda užversta užsakomaisiais straipsniais, akivaizdžiai skirtais mus įbauginti. Kiekvieną dieną skaitome kaip policija ir kitos Lietuvos teisėdergos struktūros susidoroja su kiekvienu nesusitaikančiu lietuviu.

Mus vėl ir vėl vis įžūliau terorizuoja gąsdinami vis sunkesnėmis bausmėmis; tik įvažiavus į Lietuvą iš užsienio, pavyzdžiui netoli Kalvarijos, pasitinka stendai su informacija apie nubaustus pažeidėjus ir jų sumokėtas baudas.

Tai – totalus terorizmas. Pagal Vikipediją,

Terorizmu (lot. terreo „aš gąsdinu“) paprastai yra vadinamas organizuotų grupuočių sistemingas grasinimas ar nenuspėjamo smurto naudojimas siekiant ideologinių tikslų. Pagrindinis terorizmo taikinys – civiliai gyventojai, o pagrindinis ginklas – baimė. Metodai, kuriuos pasirenka teroristai, tarnauja šiam tikslui.

Lietuvos valstybė oficialiai garbina terorizmą

Vadinamieji „laisvės gynėjai“ buvo vieni šlykščiausių teroristų naujausioje Europos istorijoje, pagal niekšingumą gerokai aplenkę nacius ir dabartinę Islamo Valstybę.

Juos oficialiai garbindama, Lietuvą terorizuojanti valstybė nuo pat mažumės moko lietuvius žavėtis teroristais ir terorizmu, nuolankiai leistis terorizuojamiems ir bailiai tarnauti jau baigiančiam sunaikinti jų tautą totalitariniam režimui.

Laisvę mylintys lietuviai persekiojami, kalinami ir žudomi – kad visi kiti matytų ir bijotų

Jau praėjo du trečdaliai tūkstantmečio nuo tada, kai Vytautas „Didysis“ išsityčiojo iš lietuvių ir pavertė mus nuolankių vergų tauta – ir dabartinė valdžia pasiryžusi mus tokiais išlaikyti iki pat galo.

Kaip ir Vytauto laikais, tauta bauginama ir žeminama be ceremonijų susidorojant su nepaklusniaisiais. Žmonės persekiojami, kankinami ir žudomi ne prasčiau kaip Islamo Valstybėje.

Paskutinis tautai įbauginti skirtos viešos egzekucijos pavyzdys – Algirdo Paleckio persekiojimas.

bus tęsiama