Blackwater darbuotojo nuomonė apie įvairių šalių kovotojus

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/blackwater-... 2015-07-13 07:41:57, skaitė 2689, komentavo 0

Blackwater darbuotojo nuomonė apie įvairių šalių kovotojus

Blackwater – amerikiečių privati karinė kompanija, kurią 1997 metais įkūrė Erikas Prinsas ir Elas Klarkas. Štai jos darbuotojo, samdyto kariškio nuomonė apie karių iš įvairių šalių kovingumą. Pusiau rimtai.

AFRIKOS GENTYS

Su jais net kariauti neįdomu. Šaudo be tvarkos, dažnai tiesiog tratina tiesiai sau po kojomis. Įprastas dalykas – gauti kulką nuo savų. Išsilaksto į visas puses po to, kai krinta keli saviškiai ar netoliese iššauna tankas.

REITINGAS – mėsa.

AFRIKOS REGULIARAI

Skiriasi nuo savo laukinių gentainių tiktai tuo, kad nešioja uniformą ir turi kuklių šaudymo įgūdžių. Kovingi, kai kovoja su laukiniais, tačiau susidūrę su protingesniu priešininku, netgi arabais, apimti panikos išsilaksto. Veikti harmonijoje su šarvuota technika nesugeba iš principo.

REITINGAS – įpakuota mėsa.

ARABAI

Samdiniai, sukilėliai, dauguma reguliarų… Supratimo apie taktiką ir strategiją turi tiek pat, kiek homoseksualistas apie žymios dainininkės moteriškas grožybes. Jų karas – tai iššaudyti priešo pusėn dėžę šovinių, periodiškai sprogdinant pačius save viskuo, kas pasitaiko po ranka. Tiesa, pastarasis dalykas nebūdingas reguliarams, jie yra palyginti santūrūs ir disciplinuoti, moka naudotis granatomis.

REITINGAS – patogus taikinys.

AMERIKIEČIŲ REGULIARAI

Kiek filmų susukta apie nenugalimą amerikiečių armiją… Yra tik vienas BET. Amerikiečiai visiškai nemoka kariauti be artilerinio pasirengimo, tankų ir aviacijos smūgių. Jeigu teritorija nebuvo išdeginta ir dykumos būsenos, kareiviai ten neis. O jeigu eina, tai atgal nebegrįžta. Šaudo labai neblogai, [puikiai koordinuoti, tačiau sutrinka, susidūrę su bet kokiu pasipriešinimu. Ir tada tampa lengvu grobiu. Nuostolius pergyvena labai sunkiai, net iki visiško kovingumo praradimo. Baikštūs.

REITINGAS – besikandžiojantys šunys.

AMERIKIEČIŲ SAMDINIAI

Neblogi kariai. Moka veikti tiek komandomis, tiek pavieniui, puikūs šauliai. Galima sutikti nutrūktgalvių egzempliorių, su kuriais susidoroti labai nelengva. Tačiau pas juos yra silpna vieta – moralė. O taip pat motyvacijos stoka, išskyrus pinigus. Negyvėliui alga nebereikalinga, dėl to dauguma jų nelenda ten, kur pasidaro pernelyg karšta. Ir visokeriopai vengia pirmosios ugnies linijos.

REITINGAS – karo šunys.

AZIJIEČIAI

Su reguliarais susidurti neteko. Samdiniai gi gali įvaryti stiprų galvos skausmą bet kokiam priešui. Jeigu veikia grupėmis. Kas ten dedasi jų galvose – visiškai nesuprantama, bet jie gali atlikti pačius beprotiškiausius veiksmus. Puikiai šaudo, dažnai veikia iš pasalų, į kurias priešas įviliojamas pagal gudrius planus. Azijiečiams nusispjauti į paramą technika, lėktuvais ir sviediniais. Jiems nusispjauti – yra šovinių, ar nėra. Svarbiausia – kad šalia kovotų gentainiai. Tačiau pavieniui, jie, deja, tampa niekam tikę.

REITINGAS – imperatoriaus armija.

KAUKAZIEČIAI IR AFGANAI

Stiprūs kariai. Puikūs šauliai. Ištvermingi, narsūs. Moka veikti grupėmis ir pavieniui, motyvuoti ir klastingi. Mūšyje veikia sumaniai, išmano ir taktiką ir strategiją. Nesibaimina technikos ir aviacijos smūgių, efektyviai veikia iš pasalų. Jie turi vienintelę silpną pusę – nesugeba kautis iki paskutinio atodūsio, retas karys gali pasiaukoti vardan bendros pergalės. Jei tik jis ne šachidas, tačiau tai jau kita istorija.

REITINGAS – tikri Kariai.

RUSAI

Priešintis rusų samdinių būriui – klaikus, kruvinas amen. Jie kaunasi iki galo, iki paskutinio šovinio, o kai baigiasi šaudmenys – paleidžia į darbą viską, kas pasipainioja po ranka. Mirtinai sužeidei rusą? Neliesk jo, greičiausiai jis prieš mirtį paėmė į ranką granatą su ištrauktu kaiščiu. Rusai išradingi, turi puikią intuiciją. Jiems į viską nusispjauti. Atskrido lėktuvas? Nusispjauti, numuš kad ir kastuvu. Tankas? Nusispjaut, jei tik nesulaužytos rankos. Kariai, nė karto nelaikę rankose snaiperio šautuvo, kritišku momentu sugeba pataikyti iš jo iš didžiausio nuotolio. Ir nusispjaut, kad tai buvo paskutinis šovinys, ims mušti priešą pačiu šautuvu. Taktika ir strategija? Nėra nieko paprasčiau. Jas išmano visi – nuo armijos iki pusgyvio invalido, kuris pavieniui sulaiko ištisą priešo kuopą. Rusai, netgi samdiniai, nesugeba trauktis. O jeigu pradeda trauktis – būkite tikri, jie tiesiog bėga pasiimti šovinių.

REITINGAS – Kariai.

www