Kuo tiki netikinčių avinų banda?

Autorius: Vladimiras Troščenka Šaltinis: https://geros-figos.blogspot.c... 2020-04-18 15:11:00, skaitė 1214, komentavo 15

Kuo tiki netikinčių avinų banda?

Netikinčių avinų banda niekina tikėjimą Dievu, bet tuo tarpu šventai tiki pačia banda. Pagrindinis jų tikėjimo argumentas yra: "Na negali gi visi klysti?", "Tie kas priekyje, bandos vedliai (mokslininkai, politikai, ekspertai), geriau žino", "Tu kodėl nedarai kaip visi, tu ką vienas protingas, o visi kiti kvailiai?" ir pan. Todėl kuomet banda pasiduoda isterikai, visi kaip akis išdegę bėga ten kur mato bėgantį artimo pasturgalį (valdyk žiniasklaidą ir valdysi bandą. Būtent į šį pasturgalį visi yra įsistebeilija. Nesvarbu ką kalba vedliai, žiniasklaida viską perduos ir interpretuos taip kaip reikia).

"Greičiau į gardą , tuoj visi mirsim, beee! meee! mūūū!, kriu!"(Įvairūs karvažmogiai pradeda mykti: kas drįsta atleisti karantino varžtus, dar labiau kontroliuokite?)

Kristus mus moko: "nepasiduok bandos instinktui", "platūs vartai yra į pražūtį, todėl daugelis juos pasirinks". Būtent todėl žydų tautą valdantys žmonės daro viską, kad jų valdomieji žydai negautų Kristaus/MESIJO mokslo ir būtų kaip gojai - tik banda, be supratimo ir mokymo.

Pažvelkite į ką tapo panašus Izraelis. Jei atmesti reklamą ir propagandą apie "spindintį rojaus sodą", tuomet matai aiškią realybę - Šiuolaikinis Izraelis, tai kačių myžalais prasmirdęs konclageris. Vietoj to, kad Dievo jiems duotose vietose būtų visaverčiais žmonėmis ir lauktų Šlovingojo Mesijo atėjimo, į Izraelį suvaryti žydai tapo šios zonos "verchu" torpedomis, kurias naudoja terorizuoti mažiau vertingus zonos gyventojus - palestiniečius, bei telefoninių sukčių pavyzdžiu, apvaginėti ne zonos gyventojus nešant pelną savo šeimininkams.

Dabar ten dar ruošiasi ir pranašo Danieliaus išpranašautą bjaurasties stabą pastatyti šventyklos vietoje (panašiai kaip karalius Jeroboamas - garbink čia Izraeli čia tavo dievas). Jau paruošta viskas šventyklos kinietiškai kopijai įrengti, bei frikų tarnavimams vykdyti, kad jau niekur žydai nuo juos valdančio diktatoriaus nepabėgtų (visada reikia prisiminti, jog valdo vienas, o kolegialūs purslai tik tam, kad to vieno valia būtų labiau legitimizuota, įsąmoninta ir apsaugota)

Čia tik mano nuomonė, bet atrodo jog visas šis spektaklis su COVID 19 yra tik dėl vieno tikslo. Sužlugdyti vis spartėjantį žydų atsivertimą į Dievo mokslą Kristuje Jėzuje ir gojų galimybę gauti tikrą Dievo mokymą. Tai daroma tam, kad ir toliau valdyti juos gyvuliškų instinktų ir baimių pagalba.

Velykos yra pagrindinė tikinčiųjų šventė. Ne kalėdos (Gelbėtojo gimimas), o būtent Jo atėjimo į šį pasaulį ir Tėvo užduoties įvykdymas - KANČIA, MIRTIS ir PRISIKĖLIMAS. Po to Jis tapo AMŽINAS KARALIUS kurio karalystei nėra pabaigos.

Žydų tauta nebeturi pilnavertės PASCHOS šventės jau 2 tūkstantmečius (Išvedimo iš Egipto šventės kaip Mesijo atėjimo ir išlaisvinimo iš vergystės simbolio). Krikščionys beveik prarado ją šiais metais. Kodėl jūs manote ant trumpo pavadžio laikomi mūsų valdžios pagonys, vykdydami savo šeimininkų valią, įvedė miestų blokavimą būtent šiems keliems savaitgaliams? Nes dabar Kristaus bažnyčios abiejų tradicijų tikintieji (rytų ir vakarų katalikai) turėjo švęsti PASCHA (VELYKAS) savo bendruomenių apsuptyje, o ne išsislapstę kaip žiurkės savo urveliuose. Tam pačiam tikslui pasiekti, Izraelio ir žydų tautos dabartiniai valdytojai užblokavo Kristaus kapo bažnyčią. Būtent ten Didįjį Šeštadienį Dievas siunčia šventąją ugnį tikintiems, kuri iš ten paskleidžiama po visą pasaulį.

p.s. Ar yra pagrindas dėl ko nors pergyventi matant, save išmintingais įsivaizduojančių, kvailių frustracijas? Ne. Kvaila yra kovoti su Gyvuoju Dievu ir manyti jog visa tai tavo pačio užmačios. Viską ką daro bedieviai yra daroma Dievo paliepimu ir jo nustatytam tikslui pasiekti.

p.s.s. Pabaigai papasakosiu vieną istoriją (nežinau kiek ji tikra, bet skamba pamokančiai). Vienam ateistui milijonieriui atėjo į galvą keista mintis, jis nutarė padėti kokiam nors vargšui. Iš savo padėjėjo sužinojo jog yra viena vargšė giliai tikinti senutė, kuri visada meldžiasi. Ta senutė prasitarė kažkam, jog meldžia Dievo jai duoti kitą gyvenamą būstą, nes šis yra mažai tinkamas gyventi. Ji sena ir norėtų gyventi šiek tiek patogiau. Milijonierius nupirko senutei namą ir įteikiant jai dokumentus nuo naujų namų išdidžiai pasakė, - "Šį namą jums dovanoja šėtonas". Į tai senutė ramiu balsu atsakė: "dar kartą šlovinu savo Dievą, nes jis toks didis, kad netgi šėtoną priverčia daryti gerus darbus".

Su meilę ir rūpeščiu
Vladimiras Troščenka