Rusijos ambasadorius Lietuvoje – apie Maskvos namų projektą: Vilniaus gyventojai turi atlikti savo vaidmenį šiame klausime

Autorius: Vladimiras Balobajevas Šaltinis: http://www.rubaltic.ru/article... 2015-07-23 13:10:57, skaitė 2717, komentavo 0

Rusijos ambasadorius Lietuvoje – apie Maskvos namų projektą: Vilniaus gyventojai turi atlikti savo vaidmenį šiame klausime


"Maskvos namų" Vilniuje projektas 

Neseniai naujas Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius Lietuvos žiniasklaidoje išreiškė savo abejones dėl Maskvos Namų statybos Vilniuje ir pažymėjo, kad Rusija neva vilkina Vilniaus Namų statybą Maskvoje. Rubaltic.Ru portalas kreipėsi į Nepaprastąjį ir Įgaliotąjį Rusijos Ambasadorių Lietuvoje Aleksandrą Udalcovą su prašymu išaiškinti Rusijos poziciją šiuo klausimu:

- Jūsų prakilnybe, pone ambasadoriau, papasakokite, kokia iš tikrųjų yra situacija su Vilniaus namų Rusijoje klausimu ir analogišku Maskvos namų projektu Lietuvos sostinėje? Kas apsunkina abiejų projektų realizaciją?

- Aš skaičiau Remigijaus Šimašiaus interviu žiniasklaidoje, tačiau mūsų susitikimio metu, vykusio liepos 7 dieną, jis nepaviešino panašių skeptiškų pamąstymų. Remigijus Šimašius domėjosi mūsų šios situacijos vertinimu. Savo požiūrį aš jam išsakiau, nors ir pabrėžiau, kad vis dėlto tai – Vilniaus bei Maskvos namai, todėl čia tarpusavyje turėtų aiškintis merijos. Tuo pačiu aš pasiruošęs visapusiškai talkinti jų bendradarbiavimui.

Iš tikrųjų, šiam projektui jau dešimt metų. Jo dviejų dalių realizavime skiriasi greičiai. Mes, turiu omenyje Rusiją, žengėm į priekį, nors ir buvo visokiausių sunkumų. Bet jau yra visas pastatas ir aiškiai nustatyti mėnesiai, kada bus baigti statybos darbai – blogiausiu atveju tai kitų metų vidurys. Lietuviškų namų projektas Maskvoje kolkas atsilieka. Sutinku, šioje situacijoje yra kiek objektyvių, tiek ir subjektyvių problemų, tai aš pabrėžiau kalbant su meru.

Situacijos esmė yra ta, kad anksčiau Lietuvos pusė neskyrė šiam projektui ypatingo dėmesio.

Todėl taip ir nutiko su rangovais, su žemės sklypo forminimu. Dabar padėtis pasikeitė, be to būtent Maskvos merija pradėjo įdėmiau stebėti šį procesą ir žengti žingsnius, kuriuos turėjo žengti.

Šiandien mes matome, kad ir Lietuva susidomėjo šiuo projektu. Vilniaus Namai bus Chodynskaja gatvėje, tai centrinė administracinė Maskvos apygarda, mūsų supratimu tai – pats centras, vieta tikrai gera. Šiai dienai mes susitarėm taip: jie sprendžia visus klausimus, kuriuos turėjo išspręsti seniai, o mes įvykdysim savo įsipareigojimus. Manau, meras tai priėmė supratingai.

Toliau mes kalbėjome apie tai, kad šią problemą reikia spręsti bendromis jėgomis, užbaigti iki galo, o ne trukdyti, nes tai neigiamai veikia abiejų sostinių gyventojų interesus. Aš papasakojau merui, kad man einant Rusijos Ambasadoriaus pareigas Latvijoje (1996-2001 m. – RuBaltic.Ru past.) Rygoje atsidarė Maskvos Namai. Jie puikiai veikia, žmonės lankosi koncertuose, parodose, vaikai lanko būrelius, yra biblioteka ir turizmo agentūra, o tai reiškia, kad tokio pobūdžio projektai tikrai reikalingi ir svarbūs.

Visumoje keitimasis nuomonėmis su meru šiuo klausimu paliko man teigiamą įspūdį. Tie, kas šiandien vis politikuoja, vėliau turės atsakyti už savo sprendimus, kurie prieštarauja žmonių interesams. Mums svarbu nenueiti šiuo keliu.

- Jūsų nuomone, iš Lietuvos pusės šis klausimas nėra politizuojamas?

- Be abejo, politizuojamas. Šiandien mūsų santykiuose su Lietuva nebėra tokių klausimų, kurie nebūtų kieno nors politizuojami. Pavyzdžiui, mane stipriai nustebino mūsų su ponu Šimašiumi pokalbio rezultatų pateikimas Lietuvos žiniasklaidoje, tai kaip tik ir yra vienas iš to politizavimo pasireiškimų. 

- Ar Vilniaus vadovybės kaita turėjo įtakos projektui, ar atsirado naujų sunkumų, kai meru tapo Šimašius,o gal atvirkščiai jis pragmatiškesnis meras, negu jo pirmtakas Zuokas?

- Dabar dar anksti apie tai kalbėti. Jis neseniai pradėjo eiti pareigas, ir aš palinkėjau jam sėkmės. Mano nuomone, jis labai perspektyvus politikas, draugingas ir malonus pašnekovas, stengiasi įsigilinti į klausimo esmę, ir man tai patinka.

Mano pokalbis su meru – tai žingsnis tolimesnio bendradarbiavimo link, jis turi geriau suvokti mūsų požiūrį, o toliau jau merijos turi bendrauti tiesiogiai, kad užbaigti šį įdomų, abipusnaudungą ir, kaip man atrodo, abiem pusėm reikalingą projektą.


A. Udalcovo ir R. Šimašiaus susitikimas

- Šiandien tiesioginiai kontaktai tarp Vilniaus ir Maskvos merijų, kiek matau, nėra labai aktyvūs…

- Tai atskiras klausimas. Čia Lietuva turi savaiminius ribotuvus kontaktuose su Rusijoje, pirmiausia – politiniame lygmenyje. Tokia dabar jų politinė kryptis, ir mes, be abejo, nenorime joje dalyvauti. Ir su meru mes apie tai taip pat kalbėjome, mes abu manome, kad sostinių ir kitų miestų merijų lygyje, kitų sferų darbo lygmeniuose reikia palaikyti kontaktus ir spręsti klausimus.

Aš papasakojau ponui Šimašiui, kad net sankcijų sąlygose Rygos merija, pavyzdžiui, atranda tas sferas, kuriose gali bendradarbiauti su Maskva, ir jos yra nepaprastai naudingos Latvijos sostinėje.

Politika yra viena, o miesto gyvenimas – tai žmonių gyvenimas. Ypač tokiuose dideliuose miestuose, kaip Maskva, didmiesčiuose.

Tai – atskiras klausimas. Ji reikia spręsti, nes tai liečia pirmiausia žmonių poreikius – šių miestų gyventojus.

Yra tokia sąvoka – Rusijos mokslų ir kultūros centras. Nuo Vašingtono iki Sidnėjaus mes jų turime daug, bet tokiam centrui atidaryti būtinas susitarimas tarp vyriausybių, atitinkamo lygio politinis sprendimas. O Maskvos ir Vilniaus Namai – tai regioniniai ryšiai, tai kitas lygmuo, ten nėra ir nebus politikos, tai bus ekonominiai bei kultūriniai ryšiai, vaikų būreliai, bibliotekos. Visa tai normalu ir neprieštarauja geros kaimynystės logikai.

Prie Lietuvos Ambasados Maskvoje seniai veikia Jurgio Baltrušaičio Namai. Lietuvos Ambasadorius ponas Motuzas ne kartą kalbėjo apie tai, kad šiame centre 2-3 kartus per mėnesį jie organizuoja stambius renginius Rusijos visuomenei, tai nėra klumas, kurį aptarnauja tik ambasada, jis veikia visiems Maskvos gyventojams. Tai projektai, kuriuos Lietuvos pusė jau įgyvendina, kodėl gi mums nepadarius tai dvišaliu reiškiniu?

- Reiškia, galime tikėtis, kad nugalės pragmatiškas požiūris.

- Kaip diplomatas aš tik to ir viliuosi. Manau, Vilniaus gyventojai taip pat turi atlikti savo vaidmenį šiame klausime.