Covid-19, satanistai ir Skirmanto Malinausko įžvalgos. 1 dalis (video)

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2020-05-04 14:15:00, skaitė 351, komentavo 5

Covid-19, satanistai ir Skirmanto Malinausko įžvalgos. 1 dalis (video)

Buvęs premjero S.Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas paskelbė pretenzingą video, kuriame demaskuoja „satanistus“.
 

https://www.youtube.com/watch?v=B-5k-1vgINk

Manau, kad tai labai teisingas ir savalaikis „šūvis“, tik gaila, kad taikyta į klaidingą taikinį. Tikiuosi, kad ponas Malinauskas nesustos gvildenti šią įdomią, tampriai su šių dienų Lietuvos aktualijomis susijusią temą. Gali būti, jis nuo smulkių „satanistų“ pereis prie daug galingesnių šetono tarnų, gali būti, net tų, kurie savo smala smirdinčius nagus prikišo prie COVID-19 pandemijos.

Siekdamas, kad satanizmo problemos analizė būtų kuo pilnesnis, aš pamėginsiu pabūti varovu pono Malinausko satanistų medžioklėje. Gal jam tuomet labiau seksis juos demaskuoti?

Pradėdamas trumpą ekskursiją į pono Malinausko „satanistų“ pasaulį aš apibrėšiu, kokia prasme naudoju žodį „satanistas“. Manau, kad satanistas – ne vaikas, kuris prisižiūrėjęs Holivudo filmų piešia raguotuosius mokykliniame sąsiuvinyje, ne vaikinas, gal net barzdotas diedas, kuris pamini velnio vardą, o rimti dėdės ir tetos, apjungti į slaptas organizacijas, valstybėms kenkiančias, bet kažkodėl jų toleruojamas. Štai į šios užkulisės satanistus aš ir atkreipsiu jūsų dėmesį.

Apsidairykim, ir pamatysim aplink mus daugybę satanistų simbolių, jų veiklos ir įtakos požymių.

Pradėsiu nuo viso kapitalistinio pasaulio ir visų satanistų pagrindinio šių laikų simbolio - JAV dolerio. Vieno dolerio kupiūros.

Knygoje „Žydų sindromas 2,5“ (2001) Eduardas Hodos klausia:

„Ar žinojai, kad liūdnai pagarsėjęs doleris yra tas žaliasis stabas, kurį šiandien garbina daugybė šalių ir tautų, šis pasauliui primestas visų žemiškų vertybių „ekvivalentas“, su kurio pagalba mūsų dienomis galima nužudyti ir pasigailėti, yra ne kas kitas, kaip šetono „vizitinė kortelė“, skersai ir išilgai išbraižyta šetono ženklų? Netikite? Paimkite vieno dolerio kupiūrą ir įdėmiai ją apžiūrite.

Covid-19, satanistai ir Skirmanto Malinausko įžvalgos. 1 dalis (video)

Kitoje jo pusėje pavaizduota 13-pakopė masonų valdžios piramidė, kurios viršūnė su „viską matančia akimi“, kuri įprasmina „Aukščiausiąjį Visatos Architektą“ - dvasinę būtybę, konkuruojančią su Dievu dėl galios visame pasaulyje. Užrašas po šiuo atvaizdu skelbia: „Nauja tvarka amžiams“ („Novus ordo seclorum“). Dešinėje banknoto pusėje pavaizduotas herbo erelis, laikantis snape juostą su užrašu „Iš daugelio - vieną“ („E pluribus unum“), atspindinčiu tikslą suvienyti visas pasaulio tautas.

Ir piramidė, ir erelis įrėminti kriauklės pavidalo ornamentų elementais su 13 perlų. Ant erelio kaklo – skydas su 13 juostų, vienoje letenoje – šaka su 13 lapų ir 13 uogų, kitoje – 13 strėlių. Virš erelio galvos iškilmingai sklendžia šešiakampė žvaigždė, sudaryta ir 13 penkiakampių žvaigždžių – pentagramų, magiškų judėjų kabalistų ženklų.

Ar ne čia slypi antgamtinė jėga dolerio, priėmusio įvaizdį šiuolaikinio Aukso Veršio ir pajungusio savo valdžiai visą pasaulį?

Pastebėsiu, kad visas aukščiau išvardintas velnio žymes turi tik vieno dolerio kupiūra - jos nėra ant kitų dolerių. Kodėl? Juk 5, 10, 20 ir t.t. dolerių - visa tai yra vieno (!) dolerio dariniai, visiškai aprūpinti velniška galia.

Čia derėtų dar kartą prisiminti vieną „šventą“ ritualą, išsamiai aprašytą ankstesniuose mano darbuose: būtent vieno dolerio banknoto pagalba Liubavičių Rebe - judėjo-nacistinės sektos Chabad vadovas – atlikdavo palaiminimo ceremoniją. Matyt, norėdamas sustiprinti „palaiminimo“ efektą, Chabado fiureris savo portretu uždengė Amerikos prezidento atvaizdą. Galite pamatyti patys.

Covid-19, satanistai ir Skirmanto Malinausko įžvalgos. 1 dalis (video)

Taip pat priminsiu, kad prieš kurį laiką su Liubavičių Rebe-Šneersono portretu imta „puošti“ ne tiktai Amerikos dolerį, bet ir, kaip aš jau rašiau, visuomeninį transportą Ukrainos miestuose. Natūralu, ne kaip lyderiu judeo-nacistų, o (nenugriūkite!) ateinančiu Mašiachu, t.y, Mesiju! Lozungai, palydintys „mesijo” atvaizdą ant švietėjiškų plakatų, kalba patys už save: „Mašiachas jau kelyje! Ruoškitės jo atėjimui!“.

Kas gi vyksta? Tuo metu, kai stačiatikiai laukia antrojo Mesijo – Kristaus atėjimo, vyksta agresyvi ir įkyri propaganda kito, Chabado Mesijo – visiškai priešingo Kristui, jo antipodo.

Bus tęsinys.