Ar girdite Mašiacho žingsnius?

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/ar-girdite-... 2015-08-20 15:40:32, skaitė 3463, komentavo 6

Ar girdite Mašiacho žingsnius?

Kiekvienas daiktas turi atlikti tą funkciją, kuri jam skirta. Manoma, kad režimas, kuris degino gyvus savo piliečius Odesoje, sprogdino juos bombomis Donecke, buvo sukurtas tam, kad pradėtų Trečiąjį pasaulinį karą, jis buvo sugalvotas tam, kad sukurti prielaidas Mašiacho atėjimui. Jis tai padarys, nes daugiau jis niekam nereikalingas ir daugiau niekam šitas rudas nacistinis šliužas netinka. Jo paskirtis – būti bikfordo šniūru.

Prieš ugnikalnio išsiveržimą, vos išgirdę pirmus požeminius smūgius, išskrenda paukščiai, bėga žvėrys, žmonės. Štai ir dabar bėga sirai, irakiečiai, palestiniečiai, nes girdi dundesį ir bėga, nes tai žingsniai, tai kūjo, kuris jau tašo akmenis Trečiajai Šventyklai dūžiai. Jie bėga į Europą. Bėgs jų ne šimtas tūkstančių, ne milijonas, į Europą bėgs visi Artimieji Rytai, nes jie į Europą varomi prievarta, kad jų neliktų ten, kur spinduliuos Trečiosios Šventyklos šviesa, varomi, kad negalėtų priešintis, kai bus griaunama Al Aksos mečetė ir jos vietoje atstatinėjama Trečioji Šventykla, varomi, kad jų neliktų tose teritorijose, kuriose turi atgimti didžiulė Biblijinė valstybė nuo Nilo iki Eufrato.

Ten bus aukso žvakidė, kurią padovanojo Ukrainos milijardierius abinovičius, ten bus kiti turtai suvežti iš Ukrainos, Rusijos, JAV, Vokietijos, kitų pasaulio šalių.

Visas pasaulis skolingas? Kokia kvailystė?! Kaip gali 7 milijardai Planetos gyventojų būti kažkam skolingi? Vienam Ponui Dievui jie gali būti atrodytų. Bet ne, visas pasaulis skolingas Sionui, tiktai Sionas niekam nieko neskolingas, nes gyvatė sugriebė savo uodegą ir apsivijo visą pasaulį: Uroboros. Tai ne „suokalbių teorija“, tai suokalbio praktika, jo baigiamasis etapas, mūsų Pasaulio pabaiga.

Kad geriau, giliau suprasti Pasauliui galimai gresiančios nelaimės mastą, siūlome pasižiūrėti Eduardo Chodos šešių video almanachų seriją: „Didžioji žydiška paslaptis: uroboros. Išpažintis prieš galimą pasaulio pabaigą“.

Pristatome almanacho autorių: 

Eduardas Hodos – rašytojas, publicistas, ukrainiečių visuomenės veikėjas, garsus meno kūrinių kolekcininkas, praeityje buvęs ilgametis Charkovo žydų bendruomenės vadovas. Jis 20 knygų autorius. Jų pagrindu autorius sukūrė “Liaudies biblioteką”. Ukrainoje veikia apie 1000 šios bibliotekos skyrių. Nuo 2009 metų Eduardas Hodos savo pažiūras ėmė skleisti ir propaguoti interneto erdvėje. Savo komentarus jis publikuoja dialogų ir monologų forma: youtube.com/user/HodosOnline

Kas neturi laiko peržiūrėti visas almanacho dalis, rekomenduojame bent šeštosios dalies pabaigą, kurioje sukoncentruota visa ciklo esmė.

Savo svetainėje www.hodos-video.com Eduaras Hodos rašo:

„Beveik 10 metų praėjo nuo tada, kai aš parašiau knygą “Žydų fašizmas”, kurios paskutinio skyriaus pavadinimas yra “Kijevas tamsoje.” Rūkas, jau tada gaubęs Rusios miestų Motiną, buvo išaustas iš „juodašimtininkų“ judonacistų, okupavusių, išniekinusių ir apnuodijusių Šventosios Rusios žemę. Per praėjusius metus šita „juodoji šimtinė“ pagimdė, išaugino ir apmokėjo dešimtis juodai-raudonų šimtinių, susijungusių į vieningą nacistinį Žvėrį, kuris ištrūko iš Kijevo prieblandos ir išplito po Ukrainos žemę…“