Istorinės tiesos problemos 2: Dvi Lietuvos ir jų kova 1918-1919 metais

Autorius: Kibirkštis.lt Šaltinis: https://youtu.be/rATuP22h03M... 2020-09-12 00:40:00, skaitė 1106, komentavo 13

Istorinės tiesos problemos 2: Dvi Lietuvos ir jų kova 1918-1919 metais

Oficialioji istorija teigia, atseit 1918 m. vasario 16-osios Lietuva - vienintelė, tikra, laisva ir nepriklausoma Lietuvos valstybė istorijoje. Tačiau tikrovė kitokia: toji Lietuva buvo Vokietijos protektoratas, o kaip alternatyva jai 1918 m. gruodžio 16 d. susikūrė Lietuvos Tarybų Respublika: pirmoji Lietuva buvo kapitalistinė, antroji - socialistinė.

Ir tarp šių dvejų Lietuvų, vienos - ėjusios iš vien su Vakarais ir gynusios turtingųjų sluoksnių interesus, ir kitos - ėjusios iš vien su Tarybų Rusija ir gynusios darbo žmonių reikalus, 1918-1919 m. laikotarpiu išsirutuliavo tikrų tikriausias pilietinis karas.

Apie pagrindinius jo faktus ir tiek pasaulinį-istorinį, tiek lietuvišką šio konflikto kontekstą - šiame "Kibirkštis TV" siužete kalba Kristoferis Voiška.

https://youtu.be/rATuP22h03M