Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės „fondas“ – neliečiamas

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://www.ekspertai.eu/lietu... 2020-09-13 11:01:00, skaitė 1291, komentavo 10

Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės „fondas“ – neliečiamas

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė (kairėje). Nuotr. facebook.com

Tęsiasi Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Nako pradėta epopėja dėl neegzistuojančio Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės vadovaujamo taip vadinamo „COVID-19 pasekmių mažinimo fondo“ veiklos.

Prokuratūrai atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šio mistinio fondo-sąskaitos, „įkurto“ finansų ministro Viliaus Šapokos ir sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos bendru 2020-03-16 įsakymu, Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipėsi į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Prokuratūros įstatymo 19 str. 1 dalis įpareigoja prokuratūrą kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, paaiškėjus akivaizdžiam teisės akto pažeidimui.

Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė Eidivalda Meškienė nustatė, kad Fondas, kaip jis apibrėžtas Labdaros ir paramos fondų įstatymo 2 str. 1 d., nėra įsteigtas, todėl nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre. Vien to pakanka konstatuoti, kad veikla buvo/yra vykdoma neįregistruoto juridinio asmens vardu, kas ne tik yra Civilinio kodekso ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo reikalavimų šiurkštūs pažeidimai, bet ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę neteisėtą veiklą vykdantiems asmenims.

Prokurorė netgi nustatė, kad Fondas yra į nurodytą finansų ministerijos sąskaitą Lietuvos banke pervestos lėšos. Tačiau LĖŠOS SĄSKAITOJE NĖRA IR NEGALI BŪTI FONDU, t.y. JURIDINIU ASMENIU.

Prokurorė netyrė su apsimestiniu Fondu viešai siejamos TRANSFERGO LTD sąskaitos Jungtinėje Karalystėje Nr. GB73IFXS23229035487641 ir nieko dėl jos nenustatė. Tačiau nustatė, kad sąskaita Nr.LT 56 1010 0000 0853 2407 Lietuvos banke priklauso finansų ministerijai, kas reiškia, kad šią labdaros ir paramos veiklą vykdo ne neegzistuojantis Fondas ir ne pati sąskaita banke, bet finansų ministerija, valdanti šią savo sąskaitą. Tačiau Labdaros ir paramos įstatymo 5 str. 2 d. draudžia ministerijoms būti labdaros ir paramos teikėjais. O Dalia Grybauskaitė – jau seniai nebe finansų ministrė.

Tačiau prokurorė atsisakė tirti šiuos akivaizdžius teisės aktų pažeidimus ir kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Kodėl?

Teisėsauga visiškai susipainiojo, siekdama pateisinti šiuos valdžios kėdėmis besidangstančius ir jau seniai kaltinamųjų suole sėdėti turinčius veikėjus, „nesuprantančius“, kad sąskaita banke pati savaime nėra labdaros ir paramos fondas, kad sąskaitą banke atidaro ir veiklą per sąskaitą vykdo fizinis ar juridinis asmuo, bet ne mistinis viešai visų skelbiamas „Fondas“ ar to neegzistuojančio „Fondo“ „garbingos sudėties“ taryba ir valdyba, o ištikrųjų - pati Lietuvos finansų ministerija, neįvykdžiusi Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. sprendimo finansų ministerijai įsteigti fondą, kuris vykdytų labdaros ir paramos veiklą.

Prokurorės be profesinės savigarbos paaiškinimus, kad valstybės masto ekstremalios situacijos metu šiuos akivaizdžius teisės aktų pažeidimus, labdaros ir paramos fondo veiklą nesilaikant įstatymų reikalavimų, galima pateisinti, reikia duoti kaip atmintinę Lietuvos policininkams, kad nesulaikytų jokių nusikaltėlių. Valstybės masto ekstremali situacija įpareigoja, visų pirma, valdžią rodyti pavyzdį piliečiams griežtai laikytis įstatymų reikalavimų.

Prokurorės argumentas, kad neteisėtą neįregistruoto „Fondo“ veiklą galima pateisinti „būtinojo reikalingumo sąlygomis“ – tai visiška tragikomedija. Ponia prokurore, joks Lietuvos teisės aktas nenustato tokių „būtinojo reikalingumo sąlygų“, todėl jūs jo ir nenurodėte.

Signatarui Z. Vaišvilai lankantis Vyriausybėje dėl būsimo jo susitikimo su Ministru Pirmininku S. Skverneliu darbotvarkės (kuris taip ir neįvyko iki šiol), Ministro Pirmininko sekretoriato vadovė Živilė Navickaitė-Babkin patvirtino, kad „Fondas“ įsteigtas neteisėtai ir kad Vyriausybė svarsto, kaip tai ištaisyti.

Tačiau nelegalus „Fondas“ ir toliau veikia.

Todėl baigiamasis prokurorės akcentas, kad „Fondo įsteigimo tvarkos teisėtumo ir pagrįstumo revizavimas šiuo metu yra betikslis“ atima amą - pati prokurorė tuo pačiu jos priimtu nutarimu nustatė, kad „Fondas“ nėra įsteigtas pagal LR teisės aktų reikalavimus! Prokuratūra privalo užkardinti teisės aktų pažeidimus, o šią nusikalstamą veiklą (labdaros ir paramos veikla neįregistruoto juridinio asmens vardu), vykdo ne koks eilinis pilietis, bet Lietuvos finansų ministerija!

Ir tai – dar ne paskutinis prokurorės „perlas“ – prokurorė paaiškino, kad „atsižvelgiant į Fondo nuveiktus darbus ir darbinę veiklą, kelti vienokių ar kitokių pažeidimų ar netikslumų klausimus yra netikslinga“. O kodėl, ponia prokurore, netikslinga aiškintis ministrų ir buvusios Respublikos Prezidentės atvirai vykdomus nusiklatimus? Sakote, kad nėra įrodymų, kad tuo būtų padaryta kam nors žala? Na taip, niekas neauditavo neegzistuojančio Fondo veiklos, t.y. ar už pagrįstas kainas įsigytos prekės, kur nukeliavo surinktos lėšos. Viešai skelbiama, kad 53 tūkstančiai 574 eurai ir 58 centai išdalinami nenurodytoms nevyriausybinėms organizacijoms. Kokioms ir už ką? Gal naujoms „Baltosioms pirštinėms“ būsimai Dalios Grybauskaitės Respublikos Prezidento rinkimų kampanijai?

Tačiau didžiausia neegzistuojančio „Fondo“ padaryta žala yra neturtinė, nes valstybės masto ekstremalios situacijos metu demoralizuoja visuomenę – aukščiausios valstybės vykdomosios valdžios (atsakingiausių karantino metu ministerijų – finansų ir sveikatos apsaugos) vardu atvirai vykdoma neteisėta ir nusikalstama veikla, t.y. labdaros ir paramos veikla neįregistruoto Fondo vardu.

Todėl Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas šį prokurorės Eidivaldos Meškienės nutarimą apskundė Generalinei prokuratūrai.