Patvirtintos Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimo priemonės

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: http://alkas.lt/2020/10/14/pat... 2020-10-14 18:01:00, skaitė 904, komentavo 1

Patvirtintos Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimo priemonės

Lietuvos totoriai | tmde.lrv.lt nuotr.

Spalio 14 d. Vyriausybės posėdyje buvo patvirtintas Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimo 2021 metais priemonės. Jas parengė Kultūros ministerija ir Tautinių mažumų departamentas bendradarbiaudami su suinteresuotomis institucijomis bei organizacijomis.

Įgyvendinant šio plano priemones numatoma rengti minėjimus, konferencijas, įvairius kultūrinius, švietėjiškus, pažintinius, leidybos ir viešinimo renginius, vykdyti veiklas, kuriomis siekiama šalies ir užsienio visuomenei pristatyti Lietuvos totorių istoriją ir kultūrą. Kultūriniai renginiai vyks Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, savivaldybėse, muziejuose, bibliotekose, archyvuose.

2021 metais numatoma surengti iškilmingą Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimą Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, Vilniaus universitete – tarptautinę mokslinę konferenciją. 

Kitąmet ketinama surengti paskaitų, ekskursijų, kultūrinių renginių ratus, tarptautinę totorių kultūros šventę, parengti parodą „Lietuvos totoriai archyvų dokumentuose“, virtualų gidą „Totorių kelias“.

Bus išleistas leidinys anglų kalba apie iškiliausius Lietuvos totorius, prof. Tamaros Bairašauskaitės knyga „Lietuvos totorių istorija“ ir kiti leidiniai. Taip pat bus vykdoma informacijos sklaida apie Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimo renginius LRT programose ir portale www.lrt.lt.

Totorių atminimo įamžinimo veiklos apima sunaikintų Lietuvos totorių senųjų kapinių pažymėjimą, Kauno miesto gynybinės sienos Totorių vartų įamžinimą, virtualaus Lietuvos totorių istorijos muziejaus papildymą medžiaga apie Lietuvos totorių istoriją, kultūrą ir kultūros paveldą.

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus yra paskelbęs Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais