Reikia priešintis Lietuvos okupacijai!

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/reikia-prie... 2015-09-17 07:38:48, skaitė 2905, komentavo 6

Reikia priešintis Lietuvos okupacijai!

Ėmė ir nutarė išverstaskūrė mūsų valdžia, „tolerancijomis“ priplėkusiuose kabinetuose, kad juodas Afrikietis ir arabas bus lietuvio ponu Lietuvoje ir nieko nedirbdamas gaus iš jos tiek, kiek 5 vidutiniai Lietuvos pensininkai, ar trys lietuviai, minimalią algą uždirbantys: ir dar butą liuks-klasės, ir vaikų darželius be eilės, ir maistą veltui, ir kišenpinigius, ir mediciną, ir t.t.


"Pabėgėliai" siunčia linkėjimus iš Vokietijos. Lietuva, aišku, ne Doičlandas, bet iš bėdos irgi tiks...

Štai kaip savo piliečius badu marinanti ir sąžinės neturinti valdžia sutiks „babajus“.

Lietuvos Žinios rašo:

„Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis aiškino, kad vieno prieglobsčio prašytojo išlaikymas Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje atsieina apie 620 eurų. Tačiau perkeltų pabėgėlių priėmimas esą kainuotų daugiau. „Mažiausiai, ko gero, reikėtų 800 eurų žmogui per mėnesį, kad galėtume operatyviai vykdyti integraciją“, – parlamentarams sakė viceministras. Laukia 20 savivaldybių Į Lietuvą perkelti pabėgėliai pirmiausia bus apgyvendinti Rukloje.

Čia jie bus aprūpinti būtiniausiais daiktais ir reikmenimis, mokysis lietuvių kalbos, gaus būtinas sveikatos priežiūros, teisines paslaugas, jiems bus atidarytos banko sąskaitos, vaikai galės lankyti darželius ir mokyklas. Asmeninėms išlaidoms prieglobsčio prašytojams kas mėnesį bus skiriama 71 eurą siekianti išmoka.

Anot A. Šešelgio, vasarą Pabėgėlių priėmimo centras buvo praplėstas ir dabar gali priimti 50 žmonių daugiau. „Pagal esamus pajėgumus galėtume priimti apie 160 pabėgėlių vienu kartu“, – teigė jis. Po trijų Rukloje praleistų mėnesių pabėgėliai bus paskirstyti po savivaldybes. Apie tai, kad laukia atvykstančių prieglobsčio prašytojų, iki šiol paskelbė 20 merijų.

Savarankiškam gyvenimui jiems būtų skiriamos įvairios socialinės išmokos: vienkartinė išmoka (456 eurai – suaugusiam, 342 eurai – vaikui), pašalpa maistui, būsto nuomai (265 eurai). Taip pat būtų skiriami pinigai vaikų darželiams, pašalpos gimus vaikui ar mirus prieglobsčio prašytojui“.

Gulės sau „babajus“ valdžios išnuomotame liuks-klasės bute už 265 eurus, ės lietuvišką duonelę pilna srėbtuve, vartys kankolus gulėdamas, dauginsis ir juoksis iš durno lietuvio, kuris dirba, o uždirbtą ne lietuviams, o atvežtiems „socialiniams parazitams“ išdalina.

Nepasitarė valdžia, ar lietuviai išviso nori čia tuos „babajus“ su jų „keturias babajienemis“ ir keliomis dešimtimis „babajukų“ ir visa orda giminių matyti? Ar sutiks, kad atvežtas čia „socialinis parazitas“ kelis kartus geriau gyventų, negu Lietuvos pilietis?

Kur lygių teisių kontrolieriai? Kur apsiseilėję Eurointegrastai ir visų įmanomų teisių gynėjai?

Juk tai ką siūlo ministerijų „išminčiai“ – visiškas idiotizmas, visiškas Lietuvos gyventojų negerbimas!

Jeigu pati kvaila ir subinlaižė, ta mūsų valdžia, tai bent pas protingesnius tautiečius pasiklaustų: kas čia vyksta, kad per vieną savaitę atsirado milijonai „pabėgėlių“, jaunų, sveikų, su brangiausiais telefonais rankose ir norinčių ne kur nors kitus, o į turtingiausias Europos šalis, kuriose pašalpos ir išmokos – svajonė ne tik Lietuvos pensininkui, bet ir 50 procentų Lietuvos dirbančiųjų!

Pasirodo lygiai tokią pačią „svajonių šalį“ „babajams“ ruošiamasi įsteigti ir Lietuvoje! Tai – skandalas! Tai – pasityčiojimas iš Lietuvos piliečių!

Nepasiklausė mūsų valdžia, o privalėjo, nes piliečiams ant pečių maišus su mėšlu krauti ne juokas, neatprausi jokiu muilu paskui, kai ši smarvė prilips. Visa Vakarų Europa nuo jų jau prasmirdusi, šiukšlynais virtusi.

Mūsų protėviai šią žemę šimtus metų nuo atėjūnų ginė. Du šimtus metų nuo kryžiuočių, tada nuo rusų, lenkų, vokiečių, sovietų.

Tarytum apgynėme, tarytum laisvi kelis metus buvome, bet nepastebėjome, kad ne mes patys sau valdžią renkame, o kažkas kitas, labai mūsų nekenčiantis, mus ir mūsų tautą sunaikinti norintis, mums į aukščiausią valdžią niekšus parenka, ir būtinai praeityje susitepusius.

O niekšas, jis visur -niekšas: ir Sirijoje, ir Eritrėjoje, ir Irake.

Tik bėgti mums nebebus kur. Mes čia turime likti ir kovoti už savo žemę, už savo teises, kad joks „babajus“ nesėdėtų mums ant sprando ir nesijuoktų iš kvailo lietuvio, kuris pats badauja, o jam iš kažkur primestą parazitą maitina, karališkai maitina ir karališkus butus jam samdo.

Kviečiu Tautiečius jungtis ir visomis teisinėmis priemonėmis kovoti prieš gerai suplanuotą ir jau pradėtą įgyvendinti Lietuvos okupaciją, mūsų Tėvynės sunaikinimą, Lietuvos žmonių skurdinimą, „socialinių parazitų“ veisimą Lietuvoje.

To reikalauja protėvių krauju aplaistyta Tėvynės žemė, tai daryti įpareigoja Lietuvos Respublikos Konstitucija:

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Šauksmas