Stanislovas Tomas. Nacių nusikaltėlis Landsbergis turėjo būti KGB šnipas

Autorius: ProPatria.lt Šaltinis: http://www.propatria.lt/2021/0... 2021-03-31 21:11:00, skaitė 1711, komentavo 104

Stanislovas Tomas. Nacių nusikaltėlis Landsbergis turėjo būti KGB šnipas

LTSR komunistinė spauda džiūgaudama pristato tarybiniams skaitytojams, kad buvęs nacių administracijos ūkio ir infrastruktūros ministeris Vytautas Landsbergis-Žemkalnis grįžo į tarybinę Tėvynę

blogs.timesofisrael.com

Kol Lietuvos žiniasklaidoje Emanuelis Zingeris atvirai skelbia būtinybę pašalinus prof. Adą Jakubauską persvarstyti atskirų rezistencijos dalyvių įamžinimą, statusą ir apdovanojimus, Izraelio žiniasklaidoje visai ne kaip odiozinė paribių figūra publikuojamas Stanislovas Tomas rašo, kad „lietuvis nacių nusikaltėlis Vytautas Landsbergis Žemkalnis džiaugėsi kankindamas ir žudydamas tūkstančių tūkstančius nekaltų žmonių dėl jų neteisingos tautybės“. 

Skelbiame šį absurdišką tekstą ne jam pritardami, o norėdami parodyti ateitį - kokie klausimai bus atverti, kartą susidorojus su dabartiniais, kol kas E. Zingerio ar N. Šepečio keliamais uždaviniais. Šie skandalingi kliedesiai, tiražuojami Izraelyje, tik iš pažiūros atrodo nesusiję su vykstančiu Ado Jakubausko persekiojimu. Kaip įvardija Emanuelis Zingeris, LGGRTC direktoriaus pašalinimas yra tik pirmas žingsnis link taip trokštamo rezistencijos istorijos perrašymo, pasmerkiant Birželio sukilimo dalyvius ir Laikinosios vyriausybės narius. Tą suvokiant, tampa visiškai logiška, jog tokia tariamai su naciais kolaboravusiųjų medžioklė neapeis ir Laikinosios vyriausybės nario Vytauto Landsbergio Žemkalnio. Net jeigu jiems nerūpi Lietuvos istorija ir laisvės kovotojų garbingo atminimo išsaugojimas, ar Seimo konservatoriai ir konkrečiai Gabrielius Landsbergis suvokia, kad faktiškai balsuos prieš Landsbergių giminės garbę ir vardą? 

***

Mano draugas atsiuntė man itin įdomų dokumentą apie lietuvį nacių nusikaltėlį Vytautą Landsbergį Žemkalnį. Lietuvių etninės ideologijos fanatikas atsižadėjo Lietuvos pilietybės spalio 20d 1955m. 

Argi ne įdomu? Lietuvis, kuris buvo pasiruošęs ir, tiesą sakant, džiaugėsi kankindamas ir žudydamas tūkstančių tūkstančius nekaltų žmonių dėl jų „neteisingos“ tautybės; lietuvis, pasirašęs visos žydų nuosavybės nacionalizavimo aktą antrojo pasaulinio karo metu, atsisakė savo pilietybės. Man tai atrodo juokinga. 

Tačiau ne viskas yra aišku šio nacių nusikaltėlio Landsbergio istorijoje. 

1941 birželio mėnesį Landsbergis prisiekė Adolfui Hitleriui ir tapo Infrastruktūros ministru Lietuvos nacių vyriausybėje. Landsbergis tapo vyriausiu „Žydų koncentracijos stovyklos“ viršininku ir pasirašė Žydų nuosavybės nacionalizavimo aktą. Be to, jis balsavo, kad į Šiaulių viršininko postą būtų paskirtas kitas Holokausto nusikaltėlis Jonas Noreika. Taigi, Landsbergis taip pat yra atsakingas už Jono Noreikos vykdytas žydų žudynes. 

Baigiantis karui Landsbergis išskrido į Australiją ir atsisakė Lietuvos pilietybės. 

Spėkite, kas įvyko po to. 

1959 m. buvęs nacių ministras paprašė suteikti Sovietų pilietybę. Vadovaudamasis 19 Sovietų pilietybės straipsniu, Sovietų Sąjungos parlamentas nusprendė grąžinti jam sovietinę pilietybę. Landsbergis grįžo į Lietuvą. Sovietų Sąjunga uždarė jo namuose veikusią vaistinę ir grąžino jam teisę į to namo nuosavybę. Be to, Sovietų Sąjunga suteikė jam „Garbingo Sovietų Lietuvos architekto“ titulą. 

Tai ne liberalioji Michailo Gorbačiovo Sovietų Sąjunga. Tai stalinisto Leonido Brežnevo valdoma Sovietų Sąjunga. 

Antrajame pasauliniame kare žuvo 30 milijonų sovietinių piliečių. Vien šito galėjo užtekti, kad Sovietų valdžia nemėgtų nacių. Tačiau Landsbergį jie mėgo. 

Vienintelis logiškas Sovietų Sąjungos meilės Landsbergiui paaiškinimas būtų tai, kad Landsbergis buvo KGB šnipas. 

Tiesą sakant, po mūšio prie Stalingrado daugybė nacių pareigūnų suprato, kad Hitleriui nepavyks laimėti prieš Staliną. Ką daryti, kai suvoki, jog Sovietų Sąjunga laimės? Po Stalingrado mūšio net holokausto nusikaltėlis Jonas Noreika ėmė kritikuoti vokiečius. 

Matyt, Landsbergis pradėjo bendradarbiauti su KGB. Jis tapo jų šnipu ir pranešdavo apie Lietuvos nacių valdžios organus.  Po to KGB reikėjo, kad jis šnipinėtų tūkstančius lietuvių imigrantų Australijoje. 

Lietuvos pilietybės jis taip pat atsisakė, nes to reikėjo KGB. 

Tai vienintelis logiškas paaiškinimas, kodėl Landsbergio karjera Sovietų Sąjungoje buvo tokia sėkminga, nepaisant jo buvimo nacių infrastruktūros  ministru antrojo pasaulinio karo metu. 

versta iš blogs.timesofisrael.com