Labai skubu: tarptautinis perspėjimo pranešimas apie COVID-19

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://www.ekspertai.eu/labai... 2021-05-14 09:51:00, skaitė 1109, komentavo 13

Labai skubu: tarptautinis perspėjimo pranešimas apie COVID-19

Lietuvos lyderiai – Nausėda, Šimonytė, Dulkys.

2021 m. gegužės 12 d.

Pone Gitanai Nausėda: Lietuvos prezidente, ponia Ingrida Šimonyte: Ministre pirmininke ir pone Arūnai Dulkį: Lietuvos sveikatos apsaugos ministre,

Labai skubu: tarptautinis perspėjimo pranešimas apie COVID-19

Mes esame tarptautinio kolektyvo sveikatos apsaugos profesionalai: United Health Professionals (Sveikatos profesionalų sąjunga), kurią sudaro daugiau nei 1500 narių (tarp kurių yra medicinos profesoriai, intensyvios terapijos gydytojai ir infekcinių ligų specialistai) iš skirtingų Europos, Afrikos, Amerikos, Azijos ir Okeanijos šalių, 2020 rugpjūčio 26 d. dieną mes įvairių pasaulio šalių vyriausybėms ir piliečiams pateikėme perspėjimo pranešimą apie COVID protrūkį.

Pradėkime nuo 2010 metų Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos ataskaitos išvadų apie H1N1 epidemijos suvaldymą:

„Parlamentinei asamblėjai kelia nerimą H1N1 epidemijos suvaldymui taikyti metodai, kuriuos naudojo ne tik Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), bet ir Europos Sąjungos lygmens, bei tarptautinio lygmens kompetentingos sveikatos apsaugos institucijos. Jie ypač susirūpinę tam tikrų priimtų sprendimų pasekmėmis ir pateiktais patarimais, dėl kurių buvo iškreipti visuomenės sveikatos paslaugų prioritetai visoje Europoje, iššvaistytos didelės visuomenės pinigų sumos ir paskleistos su sveikatos pavojais susijusios nepagrįstos baimės ... buvo nustatyti su pandemija susiję aiškūs sprendimų priėmimo procesų skaidrumo trūkumai, kurie sukėlė įtarimų, kad farmacijos kompanijos galėjo daryti įtaką tam tikriems svarbiems sprendimams ... nekontroliuojamas arba slaptas lobizm as gali kelti pavojų ir pažeisti demokratinius principus bei tinkamą valdymą“.

Žinokite, kad H1N1 epidemijos metu darytos klaidos dabar yra kartojamos ir COVID epidemijos metu. Jūs esate didžiausios 21 amžiaus sveikatos apsaugos apgaulės aukos. Į šią apgaulę įeina informacija apie viruso pavojingumą, taikomos priemonės, skaičiai, testai ir gydymo būdai ir visa tai buvo padaryta naudojant tuos pačius manipuliavimo metodus kaip ir per H1N1 epidemiją arba Irako karą.

Ekspertai, medicinos profesoriai bei mokslo ir medicinos kolektyvai jau 2020 kovą pradėjo apie tai perspėjinėti. Pasaulio valstybės (išskyrus tokius retus atvejus kaip: Švedija, Baltarusija arba Tanzanija), negalvodamos, tiesiog aklai sekė matomu pavyzdžiu. Ši epidemija yra išpūsta, dramatizuojama ir tampa įrankiu nusikaltėliams siekiantiems ekonominių, politinių ir ideologiniu žmonijai kenksmingų tikslų ir planų įgyvendinimo. Mes jums tai įrodysime. Jūs turite kuo greičiau sustabdyti šią pasaulinę apgaulę (todėl, kad sveikatos apsaugos, ekonomikos, švietimo, ekologijos ir žmogaus teisių atžvilgiu tai kelia didelę grėsmę jūsų žmonėms ir jūsų šaliai) nedelsiant imdamiesi šių veiksmų:

1. Pašalinti visus apribojimus

nutraukite šių neteisėtų, nemokslinių ir nehigieniškų priemonių naudojimą: karantiną, privalomą veido kaukių dėvėjimą sveikiems asmenims, vieno arba dviejų metrų atstumo išlaikymą tarp žmonių. Šios beprotiškos ir kvailos priemonės yra 2020 metais sukurtos erezijos, kurios nėra susijusios su medicina ar visuomenės sveikta ir nėra paremtos moksliniais įrodymais.

Tai nėra protrūkio suvaldymo priemonės:

„Pasaulis išprotėjo“ dėl koronaviruso karantinų, kurie „visiškai nesutampa su tuo, kas yra žinoma apie virusų pandemijų suvaldymą“ (Dr Anders Tegnell, Švedijos vyriausiasis epidemiologas, 2020 birželio 24 d.).

„Infekcijos mirtingumo lygis yra beveik toks pats kaip ir gripo pandemijų, bet susidūrę su gripo pandemijomis mes nenaudodavome tokių drastiškų priemonių. Mes negalime su jomis gyventi ateityje.“ (Profesorius Peter Gotzsche, 2020 gruodžio 1 d.).

„Karantino įvedimo sprendimas kaip ir kaukių dėvėjimo sprendimas ... neparemtas moksliniais duomenimis ...“ (Profesorius Didier Raoult 2020 birželio 24 d.).

„Natūraliai viruso [koronaviruso]istorijai, socialinės priemonės [karantinas, veido kaukės, restoranų uždarymas, komendanto valandos ir t.t.] nedaro įtakos ... Karantinas nesukėlė atvejų skaičiaus sumažėjimo...kalbant apie restoranų, kuriuose buvo taikomi labai griežti sveikatos apsaugos protokolai, uždarymą ... žinoma, aš negaliu to apginti ... tai nepadarė įtakos epidemijai...Karantinas nieko nepakeitė ...“ (Profesorius Philippe Parola, 2020 gruodžio 3 d.).

„Nėra mokslinių įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti katastrofišką dviejų metrų taisyklę. Mums visiems, didžiules pasekmes sukelianti politiką, grindžiama prastos kokybės tyrimais“ (Profesoriai Carl Heneghan ir Tom Jefferson, 2020 birželio 19 d.).

„Groteskiškos, absurdiškos ir labai pavojingos priemonės...baisus poveikis pasaulio ekonomikai ... susinaikinimas ir bendra savižudybė ...“ (Profesorius Sucharit Bhakdi, 2020 kovas. Tuo metu jis, taip pat nusiuntė laišką Vokietijos kanclerei Angelai Merkel).

Be to, šios tironiškos priemonės pažeidžia Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos straipsnius: 3, 5, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 30 ir UNICEF Vaiko Teisių Konvencijos straipsnius: 28, 29, 32, 27.

„Kai valstybė žino geriausiai ir pažeidžia žmogaus teises, mes einame pavojinga linkme. Pandemija privedė prie esminių žmogaus teisių pažeidimų ... Nebuvo atlikta net mažiausia etinė analizė siekiant išsiaiškinti ar tai yra pagrįsta. Tai nėra pagrįsta“ (Profesorius Peter Gotzsche, 2020 gruodžio 4 d.).

Sveikų žmonių vertimas dėvėti kaukes yra ne tik erezija, bet ir neigiamas poveikis sveikatai ir ekologijai, taip pat tai yra netinkamo elgesio forma:

„Kaukių diktatūra visiškai nepagrįsta“ (Profesorius Christian Perronne, 2020 rugsėjo 22 d.).

„Komendanto valanda...buvo naudojama Vokiečių okupacijos metu kai milicija ir Gestapas užeidavo į namus. Dabar policija užeis į namus pažiūrėti ar prie stalo yra daugiau nei šeši žmonės! Kas per beprotybė?!“ (Profesorius Christian Perronne, 2020 spalio 15 d.).

„Intensyviosios terapijos skyriaus lovos Paryžiuje visiškai užpildomos kiekvieną žiemą. Mes perkeliame pacientus... kiekvieną žiemą, esant normalioms aplinkybėms“ (Profesorius Bruno Megarbane, anesteziologas ir intensyviosios priežiūros gydytojas, 2020 rugsėjo 27 d.).1

„Nei vienos iš dviejų bangų metu nebuvo užpildyti intensyviosios terapijos skyriai. Visa tai netiesa! [teiginiai, kad visi intensyviosios terapijos skyriai buvo užpildyti]“ (Profesorius Michael Peyromaure, 2021 sausio 18 d.).2

2. Atidaryti ekonomiką, mokyklas, universitetus, oro transportą ir ligoninių skyrius

3. Nebendradarbiauti su ekspertais ir patarėjais, kurie turi ryšių arba interesų konfliktų su farmacijos kompanijomis

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 2010 metų ataskaitoje taip pat buvo teigiama:

„Asamblėja prašo visų tarptautinio, Europos ir nacionalinio lygmens -ir ypač PSO- visuomenės sveikatos institucijų ... pasirūpinti, kad visi su interesų konfliktais susiję asmenys būtų nušalinti nuo dalyvavimo svarbių sprendimų priėmimo procesuose“.

Valstybių ekspertai, kurie skatino priimti šias visiškai beprotiškas priemones, yra pasekėjai, neišsilavinę arba įsitraukę į korupciją su farmacijos pramone.

4. Reikalauti tarptautinio ir nepriklausomo tyrimo ir už šią apgaulę atsakingų asmenų teismo

2020 Spalio 1 d. Vokietijos teisininkas Reiner Fuellmich pranešė, kad tarptautinis teisininkų tinklas pateiks teiginius didžiausioje kada nors nagr inėtoje teisės pažeidimo byloje:

„Kovai su koronavirusu taikytos priemonės sukėlė ir toliau kelia didžiulę žalą pasaulio populiacijos sveikatai ir ekonomikai, kad PSO padaryti nusikaltimai turi būti teisiškai kvalifikuojami kaip nusikaltimai prieš žmoniją, kaip nurodyta 7 tarptautinio kriminalinio kodekso skyriuje“.

Jis taip pat pasakė, kad tai turi būti vadinama „koronos skandalu ir už tai atsakingi asmenys turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir teisiami dėl civilinės žalos“.

Tyrime pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas Bruce Aylward (PSO) ir Neil Ferguson (Imperial College London).

2021 sausio 10 d., The Sun perduotas laiškas, kurį parašė teisininkai, parlamento nariai, žmogaus teisių aktyvistai ir buvęs JAV Karinių oro pajėgų generolas, buvo adresuotas FTB ir MI-5 bei Kanados, Vokietijos ir Australijos saugumo tarnyboms. Šiame laiške teigiama:

„Mes rašome šį laišką reikalaudami pradėti ir/arba pagreitinti federalinį tyrimą susijusį su moksliniu ginču dėl COVID-19 krizės metu priimtų didžiųjų politinių sprendimų. Savo darbo eigoje nustatėme potencialiai nusikalstamojo pobūdžio problemų ir tikime, kad šis tyrimas yra būtinas siekiant įsitikinti, kad tam tikrų pandemijos politikų šalininkai tinkamai atstovavo visuomenės interesus“.

Laiške karantinas vadi na mas „dar nematyto masto pas auline moksline apgavyste“, kuri buvo „specialiai skatinama ... siekiant nuskurdinti ją pritaikiusias valstybes“. 3

Kelios šalys, tokios kaip Švedija, Tanzanija ir Baltarusija, kurias galima pasveikinti, atsisakė karantino ir atsisakė aklai sekti kitų šalių pavyzdžiu ir jeigu mes pritaikytume karantino šalininkų argumentus, tokio poelgio rezultatas turėtų būti masinės žudynės arba per didelė ligoninių sistemos apkrova. Ar taip atsitiko šiose trijose šalyse? Atsakymas: savaime aišku, kad ne. Be to, 2020 rugsėjo 15 d. The BMJ paviešino straipsnį pavadinimu: „COVID-19: Kodėl Baltarusijoje yra mažiausias mirčių skaičius visoje Europoje?“. Šios trys šalys yra karantino apgavystės įrodymas, o kadangi ši realybė gali prikelti visuomenės nuomonę ir žmonės gali pamatyti, kad jiems buvo pameluota, nuo pat pradžių korumpuota spauda skleidė straipsnius ir netgi apgaulingas naujienas nukreiptas prieš Švediją ir Baltarusiją.

Garsus tarptautinis šūkis: „Likite namuose, išgelbėkite gyvybes“ buvo visiškas melas. Priešingai, karantinas ne tik nužudė daug žmonių, bet ir sunaikino fizinę ir psichinę sveikatą, ekonomiką, švietimą ir kitus gyvenimo aspektus. Pavyzdžiui, karantinas JAV nužudė tūkstančius Alzheimerio liga sergančių pacientų, kurie mirė būdami toli nuo savo šeimų. Jungtinėje Karalystėje: karantinas nužudė 21 000 žmonių.

Karantino poveikis „buvo visiškai žalingas. Jiems nepavyko išsaugoti gyvybių, kurias jie teigė esantys pajėgūs išgelbėti ... Tai yra masinio naikinimo ginklas ir mes matome jo poveikį sveikatai ... socialinei gerovei ... ekonomikai, kuris ir sudaro tikrąją antrą bangą“ (Profesorius Jean-Francois Toussaint, 2020 rugsėjo 24 d.).

Žmonių toks įkalinimas yra nusikaltimas prieš žmoniją, kokio neįvykdė netgi NACIAI!

„Ši šalis daro dramatišką klaidą ... Ką mes ketiname pasiūlyti? Kad žmonės visą likusį gyvenimą tūnotų užsirakinę namuose, nes lauke jie susidurs su virusais?! Jūs visi išprotėjote! ... mes deginame planetą“ (Profesorius Didier Raoultm 2020 spalio 27 d.).

• „Tai yra dideli paistalai, kurie tapo didžiosios farmacijos ir politikų įrankiu ... tai yra organizuotas baimės skleidimas dėl politinių ir ekonominių tikslų“ (Profesorius Christian Perronne, 2020 rugpjūčio 31 d.).

• „Tai tik didžiulė apgaulė, kuria siekiama didelio pelno, bankų išpirkimo ir vidurinių klasių sužlugdymo epidemijos vardan ... liberticidinės, tariamos sveikatos apsaugos priemonės, tai pavertė visą naikinančių veiksniu“ (Daktarė Nicole Delepine, 2020 gruodžio 18 d.).

• „Mes turime medicininių įrodymų kai tai yra apgaulė“ (Daktaras Heiko Schoning, 2020 liepa).

• „Pagalvokite apie šiuos du klausimus: ... Ar koronavirusas sukurtas žmogaus? ... Ar jie bandė šią virusinę ligą arba šią psichozę panaudoti savo naudai ir interesams?“ (Aleksandras Lukašenko, Baltarusijos prezidentas).

• „Čia yra žiniasklaidos ir politikų skleidžiama visiškai nepagrįsta visuomenės isterija. Tai nežmoniška. Tai didžiausia kada nors nieko neįtariančiai visuomenei pateikta apgavystė ... tai turėtų būti laikoma ne kuo nors daugiau nei sunkiu gripo sezonu. Tai ne Ebola. Tai ne SARS“ (Daktaras Roger Hodkinson, 2020 lapkričio 13 d.).

5. Nustoti aklai vadovautis PSO rekomendacijomis ir pareikalauti jos visiškos reformos

2016 atliktas tyrimas „L’OMS dans les griffes des lobbyistes“ (PSO lobistų gniaužtuose) parodė pamokančią PSO rentgeno nuotrauką; tai susilpninta struktūra, kurioje yra ne vienas interesų konfliktas. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad PSO organizacijoje privatūs interesai svarbesni nei visuomenės sveikata. Kitas tyrimas „Trust WHO“ (Pasitikėti PSO) taip pat atskleidė šias rimtas anomalijas.

6. Epidemijų suvaldymui naudoti šias pripažintas priemones

Tokias kaip rankų plovimas, čiaudėjimas arba kosėjimas į rankovę, kaukių dėvėjimas, bet tik pacientams ir sveikatos apsaugos profesionalams (tam tikrose situacijose), sergančiųjų izoliavimas ir panašias rekomendacijas. Be kitų priemonių, epidemijos sunkumas įvertinamas pagal infekcijos mirtingumo lygį (IFR). Vis dėl to, šis lygis yra labai mažas (0.13-0.15%) ir nėra pagrindo imtis priemonių, kurios yra neadekvačios ir nemoksliškos.

7. Žiniasklaidą supažindinti su jų įsipareigojimais

8. Panaikinti testavimo reikalavimus

Privalomą testavimą palaikantys žmonės apgaudinėja vyriausybes ir siekia tik ekonominių tikslų. Šio koronaviruso (kuris yra gerybinis virusas su žemu IFR lygiu) metu tam nėra pagrindo. Gripo virusu kasmet užsikrečia milijardas žmonių, daug daugiau nei SARS-CoV-2, jis sklinda greičiau ir kelia pavojų daugiau populiacijų nei šis koronavirusas, bet norint keliauti nereikalaujamas gripo viruso testas, todėl profesorius Didier Raoult teiginį, kad tai yra rimta liga, pavadino „kliedesiais“ ir 2020 rugpjūčio 19 d. pasakė, kad tai „nebaisiau už gripą“.

• „Tikėtina, kad šio naujo koronaviruso infekcijos mirtingumo lygis bus panašus į sezoninio gripo“ (Profesorius John Ioannidis, 2020 balandžio 17 d.).

• „Užtikrinkite didžiąją dalį populiacijos, kad jiems rizika numirti arba susirgti sunkia liga dėl COVID-19 yra labai maža“ (Profesorius John Ioannidis, 2020 balandžio 22 d.).

• „Ar suvokiate? Šiandien mes griauname ekonomiką, o skaičiai galiausiai yra panašūs į skaičius siejamus su gripu!“ (Profesorius Christian Perronne, 2020 spalio 25 d.).

9. Sustabdyti vakcinavimo kampanijas ir atsisakyti pseudo-sveikatos paso apgaulės, kuri realybėje yra politinis komercinis projektas

• „Mums jos [vakcinos] visiškai nereikia ... Visa tai yra tik dėl komercinių tikslų“ (Profesorius Christian Perronne, 2020 birželio 16 d.).

• „Tai yra senas farmacijos kompanijų rinkodaros principas: jeigu jie nori parduoti daug produkto, reikia padaryti taip, kad vartotojai būtų išsigandę ir produktą laikytų išsigelbėjimu. Todėl mes sukuriame psichozę, kad vartotojai palūžtų ir skubėtų gauti vakciną“ (Profesorius Peter Schonhofer).

• „Kaip daktaras aš neabejoju, kad reikia užbėgti vyriausybėms už akių; mes turime ne tik atsisakyti vakcinų [prieš COVID-19], mums reikia pasmerkti ir atsisakyti šio visiškai prekybinio požiūrio ir pasipriešinti cinizmo, kurie buvo pagrindinis gamybos vedlys“ (Daktaras Pierre Cave, 2020 rugpjūčio 7 d.).

• COVID vakcina „yra visiškai nereikalinga“ (Profesorius Sucharit Bhakdi, 2020 gruodžio 2 d.).

• „Visoje medicinos istorijoje man niekada neteko matyti, kad skubiai gamintume vakcinas ir skiepytume milijonus, milijardus žmonių nuo viruso, kuris gali nužudyti tik rizikos grupėje esančius žmones, kuriuos mes galime identifikuoti ir išgydyti ... Aš niekada nemačiau, kad vakcina būtų pradėta naudoti po 2 mėnesių! ... tai užtrunka ne vienus metus!“ (Profesorius Christian Perronne, 2020 gruodžio 2 d.).

• „Mes per daug skubame. Jeigu būtų nepaprastoji situacija,...jeigu šiandien COVID-19 nužudytų 50% žmonių, aš sakyčiau, kad reikia rizikuoti! Aš žinau, kad už to slypi milijardai ... Būkite atsargūs, tai labai pavojinga!“ (Profesorius Cristian Perronne, 2020 gruodžio 2d.). Į klausimą: „Mums nereikia bendros vakcinos visai žmonijai kai mirtingumo lygis yra 0,05%?“, profesorius Christian Perronne atsakė: „Tai akivaizdu!“ .

• 2020 lapkričio 30 d.: profesorius Christian Perronne parašė laišką, kuriame perspėjo apie genetinės inžinerijos pagrindu pagamintą vakciną: „Šias genų terapijas, klaidingai vadinamas „vakcinomis“, platinantys žmonės yra „burtininkų mokiniai“ ir viso pasaulio žmones naudoja, kaip bandomąsias jūrų kiaulytes“.

• 2020 spalio 19 d., kaip atsaką žurnalui The Lancet, išreiškė susirūpinimą ir perspėjo: „mes susirūpinę, kad Ad5 vektoriaus naudojimas imunizacijai nuo sunkaus ūmaus kvėpavimo takų sindromo koronavirusas 2 (SARS-CoV-2) galėtų panašiai padidinti užsikrėtimo HIV-1 riziką tarp vakciną gavusių vyrų“.

• Jeigu žmonės priims COVID-19 vakciną, tai bus: „bus klaida, nes mes rizikuojame susidurti su visiškai neprognozuojamais rezultatais: pavyzdžiui, vėžio formomis ... Mes tikrai elgiamės, kaip burtininko mokiniai ... Žmogus neturi būti bandomąja jūrų kiaulyte, vaikai neturi tarnauti, kaip bandomosios jūrų kiaulytės, tai visiškai neetiška. Vakcinos neturi sukelti mirčių“ (Profesorius Luc Montagnier, Virologas ir Nobelio prizo laureatas medicinos srityje, 2020 gruodžio 17 d.).

• 2021 sausio 15 d. Šveicarijoje, 700 daktarų ir sveikatos apsaugos profesionalų grupė reikalavo sustabdyti vakcinavimo kampaniją.4

„Aš manau, kad tai [COVID vakcina] yra labai pavojinga. Perspėju jus, kad jeigu toliau judėsite šia linkme, jūs pasieksite savo galą“ (Profesorius Sucharit Bhakdi, 2020 gruodžio 2 d.).

2020 gruodžio 30 d.: Réaction 19 (teisininkų įkurta asociacija Prancūzijoje, kuriai priklauso beveik 60 000 narių) spaudos pareiškime informavo, kad ji pateikė skundą susijusį su „Pfizer/BioNTech“ ir „Moderna“ „vakcinomis“ dėl: tyčinio pavojaus kėlimo kitų gyvybėms, didelio masto klaidinimo, silpnybių išnaudojimo ir didelio masto turto prievartavimo.

Neseniai keli Europos parlamento nariai perspėjo populiaciją, nes jiems buvo uždrausta peržiūrėti su farmacijos laboratorijomis sudarytas sutartis. Šis skaidrumo trūkumas įrodo, kad yra kompromituojančių dalykų, kuriuos jie nori nuslėpti. Michele Rivasi, Europos parlamento narė, netgi pateikė skundą.5

Priminimui: 2009 metais „Pfizer“ buvo paskirta 2,3 milijardo dolerių bauda, pati didžiausia kada nors Jungtinių Valstijų paskirta bauda farmacijos grupei. Ši grupė buvo pripažinta kalta dėl neteisėtų komercinių praktikų. 2010 metais „AstraZeneca“ buvo paskirta 520 milijonų bauda dėl neleistino vaisto panaudojimo būdo rekomendavimo. 2011 metais „Merck“ sumokėjo 628,36 milijonų dolerių baudą dėl netinkamo panaudojimo reklamavimo ir klaidingų teiginių apie vaisto neigiamo poveikio kraujotakos sistemai nebuvimą. 2013 metais „Johnson & Johnson“ buvo paskirta bauda dėl kriminalinės ir civilinės atsakomybės kilusios dėl kaltinimų susijusių su trijų vaistų paskyrimu įskaitant panaudojimo būdus, kurie Maisto ir vaistų administracijos (Food and Drug Administration – FDA) nebuvo pripažinti kaip saugūs ir veiksmingi, taip pat už neteisėtų kompensacijų mokėjimą gydytojams ir valstybės didžiausiam ilgalaikės priežiūros farmacijos tiekėjui.6

Jūs turite sustabdyti šią pasaulinę apgaulę, kurioje nusikaltėlių politinių-ekonominių (netgi ideologinių) planų reikšmė COVID yra tokia pati kaip Irako karo reikšmė 2001 rugsėjo 11 d. atakoms (čia yra priminimas apie Irako karo apgaulę). Šie nusikaltėliai manipuliuoja pasaulio valstybėmis ir nori, kad epidemija tęstųsi kuo ilgiau, kad jie galėtų pasiekti savo tikslus kai COVID epidemija turėjo būti paskelbta tam tikram praėjusių metų laikotarpiui; medicinoje, riba nuo kurios turi būti skelbiama epidemijos pradžia ir pabaiga yra tarp 150 ir 2 000 atvejų 100 000 gyventojų.

Tanzanijos prezidentas yra vienas iš nedaugelio tai supratusių prezidentų, nes 2020 birželio 8 d. jis paskelbė, kad jo šalyje COVID epidemija pasibaigė. „Epidemija pasibaigė!“ (Profesorius Yoram Lass, 2020 liepos 2 d.).7

Šioje epidemijoje pavojus yra ne koronavirusas, bet žmonės, kurie jį paverčia instrumentu ir kurie yra tikrasis virusas. Viruso tikrai negalima kaltinti dėl to, kas vyksta (nuskurdinimas, darbo praradimas, savižudybės, mirtys, ekonominė recesija, nedarbas ir t.t.), o tikrieji kaltininkai yra tie, kas paskatino pasaulį naudoti šias priemones ir vyriausybės, kurios nepaisydamos perspėjimų toliau taiko šias priemones.

„Pasaulio bankas apskaičiavo, kad koronos pandemija apie 100 milijonų padidino ypatingai skurdžiai gyvenančių žmonių skaičių. Taip yra ne dėl COVID-19. Taip yra dėl mūsų pritaikytų beprotiškų priemonių. (Profesorius Peter Gotzsche, 2020 gruodžio 1 d.).

Neatitikimas ir neproporcingumas tarp viruso keliamo pavojaus ir pritaikytų priemonių (kurios dar yra ir erezijos) masto yra toks akivaizdus, kad neišvengiamai verčia daryti išvada, kad už jų slypi kitos priežastys. Kad to nematytų, žmogus turi būti labai aklas arba naivus. Šiomis niekaip su medicina nesusijusiomis priemonėmis vyriausybės nekovoja prieš viruso keliamus pavojus, bet kovoja prieš esmines savo žmonių teises ir naikina jų sveikatą, ekonomiką, švietimą, ekologiją, kultūrą ir kitus gyvenimo aspektus.

„Nuo pat pradžių mes gyvenome pagal kažkokias klejones ... Mes gyvename išprotėjusiame pasaulyje : ... kovai su šia liga pritaikytos sąlygos yra kito amžiaus sąlygos ... tai netgi ne viduramžių lygis!“ (Profesorius Didier Raoult, 2020 gruodžio 7 d.).

2020 gruodžio 28 d., Randy Hillier, Kanados parlamento narys „Twitter“ tinkle pateikė šią žinutę su žymomis: #We Are Living a Lie (#Mums meluojama) #No More Lockdowns (#Daugiau jokio karantino): „Covid apgaulės ir melas pasibaigė. Prireiks ne vienų metų atskleisti kodėl ir kaip tiek daug žmonių leidosi būti apgaudinėjami“.

Tai, kad daugelis šalių daro tą patį dalyką, nereiškia, kad tai yra geras arba, kad tai yra teisingas pasirinkimas. Skaičius nėra tinkamas kriterijus spręsti ar šalys taikydamos šias priemonės yra teisios. Priešingai, daugelis istorinių pavydžių rodo, kad dauguma dažnai klysta; Irako karas (tik keletas valstybių, pavyzdžiui Prancūzija, nesekė pavyzdžiu ir buvo teisios), H1N1 (tik keletas valstybių, pavyzdžiui Lenkija, nesekė pavyzdžiu ir buvo teisios), Antrasis pasaulinis karas, ir t.t.

Konspiracijos teorijų antplūdis yra argumentų neturinčiųjų atsakas ir masinės manipuliacijos technika, nes viskas, kas buvo pateikta šiame laiške yra sudaryta ne iš teorijų, o iš tiesų ir garsių ekspertų, tarp kurių yra Nobelio prizo laureatų medicinos srityje, pareiškimų. Šis laiškas bus saugomas kaip įrodymas, kad jūsų vyriausybė buvo perspėta. Viskas nedelsiant turi sugrįžti į normalią padėtį ir ši pasaulinė įkaitų laikymo situacija turi būti sustabdyta, nes jūs žinote, kad tapote didžiausios 21 amžiaus sveikatos apsaugos apgaulės aukomis.

Prašome nedaryti klaidos pakankamai neįvertinant arba ignoruojant šį laišką. Čia yra 2 pavyzdžiai, kurie parodo kas būna kai vyriausybė padaro tokią klaidą:

Nepaisant kelių ekspertų pateiktų perspėjimų apie Dengvaxia (dengės kraštinės vakcina) keliamą pavojų, Filipinų vyriausybė 2016 nusprendė pradėti skiepijimo kampaniją, kuri vėliau pasibaigė skandalu. Pagal kaltintojo Persida Acosta biuro duomenis, ši vakcina sukėlė 500 vaikų mirtį, o keli tūkstančiai susirgo. Pasak kaltintojo, atsakomybe dalijasi „pavojingą vakciną“ pardavusi laboratorija ir vyriausybė surengusi „didžiulę ir visuotinę“ skiepijimo kampaniją esant apgailėtinoms sąlygoms.

Buvo prižadėta, kad ši vakcina bus visos planetos triumfas; 2015 metais „Sanofi“ su didžiulėmis fanfaromis patvirtino revoliucinės dengės karštinės vakcinos prekybos pradžią. Tai buvo pirmasis pasaulyje 20 metų tyrimų ir 1,5 milijardų eurų investicijų produktas. Bet nuo pat pradžių, mokslininkų bendruomenėje buvo girdima daug nepritariančių balsų: Daktaras Antonio Dans bandė perspėti apie pirmojo klinikinio bandymo rezultatus, kurie nepateikė išvadų. Visame pasaulyje pripažintas ligos specialistas, Jungtinių Valstijų Profesorius Scott Halstead netgi atsiuntė valstybės Senate transliuotą vaizdo įrašą, kuriame buvo skatinama sustabdyti skiepijimą. Buvusiam šalies sveikatos ministrui šio skandalo metu buvo pateikti kaltinimai. „Šiuos vaikus nužudė pelno pinklės“, pasakė kaltintojas Persida Acosta.

Antrasis pavyzdys yra H1N1 vakcinos skandalas. Kelios šalys nepaisydamos Europos tarybos parlamentinės asamblėjos sveikatos komiteto nario Daktaro Wolfgang Wodarg perspėjimų nusipirko šią vakciną. Daktaras Wolfgang Wodarg pasiūlyme dėl rekomendacijos pavadinimu „Suklastotos pandemijos - pavojus sveikatai“ pasakė:

„Siekdamos platinti savo patentuotus vaistus ir gripo vakcinas, farmacijos kompanijos darė įtaką mokslininkams ir už visuomenės sveikatos standartus atsakingoms oficialioms agentūroms, kad šios priverstų sunerimti viso pasaulio vyriausybes. Jie privertė neveiksmingoms vakcinų strategijoms iššvaistyti negausius sveikatos apsaugos išteklius ir be reikalo milijonams sveikų žmonių sukėlė riziką susidurti su nežinomais nepakankamai išbandytų vakcinų šalutiniais poveikiais“.

Jis buvo visiškai teisus, nes vėliau vien Europoje 1500 žmonių dėl vakcinos tapo narkolepsijos aukomis, tarp kurių buvo 80% vaikų. 2013 lapkričio 24 d., Švedijos socialinių reikalų ministras, Goran Hagglund pasakė, kad buvo pasiruošęs viešai atsiprašyti kiaulių gripo vakcinos aukų.

Šiame laiške jums negalime pasakyti visko, todėl jūs turite labai atidžiai perskaityti šiuos dokumentus. Juose yra detaliai pateikiami ir pagrindžiami visi mūsų teiginiai. Čia taip pat rasite kitų dalykų, kurių nežinote ir kurie jus netgi šokiruos (Norėdami aktyvuoti subtitrus jūsų kalba, vaizdo įrašus žiūrėkite kompiuteryje ir vadovaukitės šiame vaizdo įraše pateiktais nurodymais: https://youtu.be/IySlt-UBn_0):

Tarptautinė sveikatos apsaugos profesionalų perspėjimo žinutė vyriausybėms ir viso pasaulio piliečiams (lietuviška versija): https://drive.google.com/file/d/1eJoxmqnC6wIAVwoxYZhzYue6l7W0lQnt

Kas įvyko H1N1 epidemijos metu: https://youtu.be/F24PBF04E2w

COVID-19 (nežinomi faktai, atsisakiusios šalys, žiniasklaidos vaidmuo, tikslai,

pasekmės, už apgaulę atsakingi asmenys): https://youtu.be/vvqhwG3EYfU

Kaukės, karantinas, socialinė atskirtis, kontaktų sekimas:

https://youtu.be/-syi8rf0_Fc

Tiesa apie testus, skiepijimo pavojų: https://youtu.be/P8DYlMorF5o

7 veiksmai, kurių turi imtis pasaulio vyriausybės:

https://youtu.be/cvis4hPZTAE

Visa aukščiau pateiktuose dokumentuose esanti informacija yra mokslinė, patikrinta ir jos šaltiniai yra žinomi (šaltiniai pateikti pirmojo dokumento pabaigoje ir 5 vaizdo įrašų aprašymuose).

Dėkojame už jūsų dėmesį ir su didžiu susidomėjimu laukiame jūsų atsakymo. Su pagarba

Tarptautinis kolektyvas: United Health Professionals

Mūsų vardai ir profesijos (nuo 19 puslapio)
E-paštas: [email protected]
Norėdami aktyvuoti subtitrus jūsų kalba, vaizdo įrašus žiūrėkite kompiuteryje ir vadovaukitės šiame vaizdo įraše pateiktais nurodymais: https://youtu.be/IySlt-UBn_0

1 Le Brunch de l'info du dimanche 27 septembre 2020.
2 L'Heure des Pros du 18/01/2021.
3 'LOCKDOWN FRAUD' British and US spies urged to probe claims China ‘tricked the world into lockdown to trigger economic crash’.13 January 2021.
4 «Nous manquons de recul face aux potentiels effets indésirables des vaccins» (We lack insight into the potential adverse effects of vaccines). 15 January 2021.
5 Twitter message by Jordan Bardella, 20 January 2021. Twitter Message by Nicolas Dupont- Aignan, 15 January 2021. Twitter message by Dr. Gonzo, 20 January 2021.
6 Le laboratoire Pfizer écope d'une amende de 2,3 milliards de dollars (Pfizer pharmaceutical lands fine of 2.3 billion dollars). 3 September 2009. Une amende de 2,3 milliards de dollars pour Pfizer (Pfizer fined 2.3 billion dollars). 2 September 2009. AstraZeneca écope d'une amende de 520 millions d'euros aux Etats-Unis (AstraZeneca hit with fine of 520 million euros in the United States). 28 April 2010. Merck débourse près d'un milliard de dollars pour solder le scandale Vioxx (Merck pays out nearly $1 billion to settle Vioxx scandal). 22 November 2011. Amende record de 1,62 milliard d’euros pour le laboratoire américain Johnson-Johnson (Record fine of 1.62 billion euros for the American laboratory Johnson-Johnson). 5 November 2013.

7 „The epidemic is over!“ (Professor Yoram Lass). 2 July 2020.