Mužikams pagaliau sudarytos sąlygos aplankyti ponų Oginskių rūmus, tam išleista 1,2 mln. eurų

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/muzi... 2021-05-21 13:40:00, skaitė 766, komentavo 10

Mužikams pagaliau sudarytos sąlygos aplankyti ponų Oginskių rūmus, tam išleista 1,2 mln. eurų

Nuo gegužės 22 d., šeštadienio, visuomenei duris atveria rekonstruoti ir atnaujinti kultūros ir mokslo mecenato kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmai Plungėje.

Galbūt žmonės pamiršo, kad ponai klestėjo mužikų sąskaita, juos išnaudodami ir ribodami jų laisves. Daugelis jau nepamena, kad buvo ir baudžiavos laikai, kai ponai žemaičius, paprastus žmones, kortomis tarp ponų pralošinėdavo, o šiandien tokie ponai ir jų dvarai yra valstybės pinigais atstatomi ir visuomenei pateikiami kaip elitinis kultūros palikimas. Juose demonstruojami prabangūs ponų meno kūriniai, baldai ir tuometinis interjeras.

Kažin, ar lankytojams bus pasakojama apie dvaruose vykusias ponų orgijas? Ar bus pasakojama apie masonų ložes, kurioms priklausė ponai? Ir galų gale, kada nustosime garbinti tuos, kurie paprastus žmones laikė mužikais ir juos išnaudojo?

Tai, kad Plungės ir Rietavo merai yra liberalai, taip pat daug ką pasako, nes šiandien būtent šios partijos yra tos, kurios mums bruka vaivorykštinę ideologiją ir europinės „aukštuomenės“ ištvirkimus.

Oginskių rūmams yra kišamos milžiniškos lėšos, o apie eilinių žmonių gerovę yra visiškai pamirštama

„Nuo šiol rūmuose sukurtos galimybės ne tik skleistis elitinei kultūrai, bet ir patraukliomis formomis naujai pristatyti Oginskių sukauptas meno vertybes, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybinio kelio pradžios pėdsakus Plungėje, XX a. Lietuvos dailininkų, ypač žemaičių, kūrybą, muziejuje saugomą archeologijos kolekciją. Atkurtose erdvėse bus galima vykdyti edukacines programas, mokslines konferencijas, meno ir kultūros istorijos informacijos kaupimą bei sklaidą“, – sakė čia įsikūrusio Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas, kviesdamas apsilankyti atnaujintuose XIX a. kunigaikščių Oginskių statytuose reprezentaciniuose rūmuose, vadinamuose Žemaitijos Versaliu.

Įgyvendinant projektą „Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę“, 2019–2021 m. atlikti M. Oginskio rūmų tvarkybos, restauravimo, remonto darbai: sutvarkytas rūsys, šešios salės, pagal turimą ikonografinę medžiagą atkurta rūmų biblioteka su baldais, sutvarkyta vakarinės dalies mansarda, laiptinė, pakeistos durys ir langai didžiosios salės, fojė bei antrojo aukšto balkono salėje, pakeista dalis stogo dangos. Taip pat įsigyta bei įrengta viešųjų kultūros paslaugų teikimui reikalinga įranga: interaktyvūs stendai, bibliotekos interjero, rūmų virtuvės įranga, liftas, keltuvas, kilnojama lauko estrada, edukacinės klasės įranga. Į išskirtines rūmų erdves grįžo kunigaikščių Oginskių laikus menantys meno kūriniai.

Projektui įgyvendinti Kultūros ministerija skyrė beveik 740 tūkst. eurų ES struktūrinės paramos lėšų, dar 491,7 tūkst. eurų prisidėjo vietos savivaldybė. Tai – baigiamasis pagrindinio M. Oginskio rūmų pastato atnaujinimo ir autentiško atkūrimo, vykusio nuo 2010 m., etapas. Šiuo metu taip pat vykdomas Plungės M. Oginskio dvaro sodybos žirgyno pastato pritaikymo visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms projektas“, teigiama pranešime.

Egidijus Paulauskas