Aurimas Guoga: Kodėl leftistams taip reikia tų nelegalų?

Autorius: Aurimo Guogos Facebook įrašas Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2021-07-15 21:46:00, skaitė 483, komentavo 4

Aurimas Guoga: Kodėl leftistams taip reikia tų nelegalų?

Klausiau premjerės pranešimo apie migracijos krizę. Iš pažiūros atrodo, kad valdžia verčia kalnus ją spręsdama. Iš tiesų tik akis dumia. Vienas dalykas išlieka nepajudinamas - kiekvieną panorėjusį čia patekti būtinai įsileisti!

O jei taip, rusų ir baltarusių spec. tarnyboms tereikia surasti plačiame pasaulyje norinčių paturistauti ir pagyventi už europiečių pinigus... Jei nesvarstome užkardyti nelegalams sieną, kad jie čia išvis nepatektų - visa kita semti vandenį iš prakiurusios valties.

Tad nutariau užduoti sau klausimą kam leftistams taip reikia tų migrantų? Nejau jie nežino, kad jų buvimas tik destabilizuos Europos šalis? Nelegalams išlaikyti bus skiriamos vis didesnės lėšos, bet koks prieštaravimas bus nugesinamas rasizmo pretekstu. Tad kam jiems viso to reikia? Ir dar taip, kad viską sugriaus, bet šito nė už ką neatsisakys.

Kad gautume atsakymą į šį sunkų klausimą (nes ar daug kas gali į jį atsakyti?) mums prireiks į pasaulį pažvelgti per gėrio ir blogio kovos prizmę, netgi apokaliptiškai.

Įsivaizduokite pasaulį viduramžių žmogaus akimis. Esama tikinčiųjų bendruomenių, kurie puoselėja tam tikras dieviškas tiesas. Aplink pilna velnių, kurie pasiryžę bet kam kad šias kibirkštis užgesintų.

Blogio jėgos griauna dieviškuosius principus pasitelkę laisvės vėliavą. Po laisvės samprata jie turi omenyje amoralumą - laisvę nuo D-vo priesakų.

Iš čia civilizuotos visuomenės smerkiamas ir laukinių garbinimas. Pavyzdžiui, amerikiečiams amžinai prikaišioja vergovę, indėnų išnaikinimą.

Galima pagalvoti, kad baltieji vieni vykdė prekybą vergais. Pirma Afrikoje juodukų prigaudydavo vietinės genties vadukas, o baltieji juos nupirkdavo. Tačiau ar kada girdėjote leftistą smerkiantį tuos vietinius, kurie gaudė ir pardavinėjo kitus juodukus?

Tas pat su indėnais, kryžiaus žygiais ir panašiai. Visa tai ne moralios pozicijos, o siekis sugriauti dvasinius Europos pamatus. Tad elgėbėtė kultas, prievartinis atsilikusių žmonių užvežinėjimas - visa kas tikslingai naikina biblinius mūsų gyvenimo pamatus.

Tiesa ta, kad (bent jau kol kas) leftistai neliečia tų, kurie jiems nepasiduoda. Tačiau sumaitoja silpnuosius, kurie pasiduoda ir atsisako V-špaties kelių. Štai tą noriu kad rimtai apsvarstytumėme - esame saugūs tol, kol neiname leftistams už pavadžio.