Lanzberginio gaivalo kvailysčių TOP-5

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2021-08-10 21:26:00, skaitė 1238, komentavo 8

Lanzberginio gaivalo kvailysčių TOP-5

Per jau du mėnesius trunkančią invazinę krizę Lietuvos teritoriją laikinai administruojančio lanzberginio gaivalo atstovai elgėsi kaip višta, lakstanti po kiemą su `nukirsta galva. Savo poelgiais jie parodė fatalinį nesugebėjimą valdyti krizines situacijas, o  iš jų "antikrizinių sprendimų" žvengė visi stebėtojai. Kaimyninės šalies analitinis portalas „RuBaltic.Ru“ sudarė Top-5 iš nesąmonių, kurias lanzberginė chunta padarė per pastarąsias savaites.

5 vieta

Nelegalių įsibrovėlių apgyvendinimas slapta nuo vietinių gyventojų

Po to, kada vietiniai gyventojai pradėjo rinktis į mitingus ir blokuoti kelius, protestuodami prieš nelegalių įsibrovėlių iš Azijos ir Afrikos apgyvendinimą, Lietuvą administruojanti chunta nesugalvojo nieko protingesnio, kaip įslaptinti nelegalių įsibrovėlių buvimo vietas, o arabus ir negrus vežioti į "laikino apgyvendinimo" lagerius, slapta naktimis, pasislėpus nuo vaizdo kamerų ir gyventojų.

Atsižvelgiant į anksčiau paskelbtas užmačias statyti palapinių lagerį  40-čiai tūkstančių nelegalių įsibrovėlių, perspektyva įslaptinti tokio lagerio buvimo vietą atrodė įspūdingai.

Lanzberginės chuntos atstovai tikėjosi nuslėpti nuo vietinių gyventojų ištisą naują rajoninį centrą, ir gana didelį tokiai USA kolonijai kaip Lietuva (pvz., TSRS laikais Kėdainių r., su miestu, gyveno apie 60 000 gyventojų) . Tikimybė, kad lietuviai neras šio negro-arabiško miesto, yra lygi maždaug tokiai pačiai kaip tikimybė, kad pasiseks jame sulaikyti negrus ir arabus. 

Tai yra, lygi nuliui.

4 vieta 

Užuominos apie vietos gyventojų nelojalumą 

Esant Lietuvos pietryčių gyventojus apėmusios panikos sąlygomis dėl įsibrovėlių invazijos, lanzberginiam gaivalui užteko smegenų tik tam, kad tik natūralų gyventojų pasipiktinimą pavadintu nelojalumu ir antivalstybine veikla.

„Šie veiksmai buvo gerai organizuoti. Kaip žinia, dauguma protestuojančių buvo ne vietiniai gyventojai, o atvykstantys žmonės. Gerai suplanuota, gerai organizuota akcija prieš valstybę “,- tik tokiam kliedesiui teužteko proto iš savęs išspausti apie vietos gyventojų bandymus užblokuoti kelius ir neįsileisti į savo gyvenamąsias teritorijas sunkvežimių su arabais ir negrais, vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei. 

Po šito kliedesio Lietuvoje buvo paskleisti gandai, kad šalies pietryčiuose gyvena daugiausia etniniai lenkai, ir tai jie protestuoja, nes jie yra prieš Lietuvą.

Nepaisant tokio akivaizdaus šių kliedesių kvailumo, jie vis dar tebesklando tarp tokių pat "minties galiūnų" kaip ir pati juos paskleidusioji.  Kad ir kiek Lietuvos lenkų lyderis Valdemaras Tomaševskis besiteisintu, kad jo partija neorganizuoja jokių mitingų, jam chuna vis tiek primena gegužės 9-osios Šv. Georgijaus juostelę ir nuolat kartoja, kad Lietuvos lenkai labiau gerbia V. Putiną nei Lietuvą.

Įdomu, o kodėl?

3 vieta

Pasiūlymas atsisakyti nuo sankcijų Baltarusijai

Rugpjūčio pradžiai kilusi panika dėl įsibrovėlių skaičiavimo jau tūkstančiais ir užsitęsusio JevroSojūzo reakcijos laiko, Vilniuje pasiekė tokį mastą, kad lanzberginės chuntos atstovai ėmė daryti neįsivaizduojamus jiems anksčiau pareiškimus. Štai užsienio reikalų anūkas Gabrielius pažadėjo (nors ir niekas jo tam neįgaliojo), kad Lietuva ir JevroSojūzas neįvedinės naujų sankcijų prieš Minską, jei Baltarusija sustabdys įsibrovėlių invazijos srautą.

„Vyksta tam tikras dialogas [su Minsku], ir mes pasakėme, kad nei Lietuva, nei JevroSojūzas nesiūlys naujų sankcijų [prieš Baltarusiją], jei nelegalių įsibrovėlių srautas sustotu“, - patvirtino URM anūkas.

Kad ir ką Landsbergis-anūkas bepasakytų po to, kas kartą jau pasakyta - atgal jau nesugrąžinsi.

Paaiškėjo, kad lanzberginis gaivalas veda derybas su Lukašenkos vyriausybe, apie kurios neteisėtumą jis jau metus laiko malą šūdą visam pasauliui, išimtinai laikydamas Svietka Tichanovska teisėta Baltarusijos atstove.  Tačiau pasirodo, kad lietuviškos chuntos atstovai sugeba nusispjauti į savo pačių principus, o dabartinė jų užsienio politika nėra jau tokia "nepalenkiama", jei tik ją paspaudi kur ir kaip reikia.

Dabar oficialus Vilnius apskritai o ypač užsienio reikalų ministerijos anūkas bando išgelbėti savo reputaciją: vėl žada Baltarusijai "pragariškas sankcijas", Lukašenkos veiksmus vadina valstybiniu terorizmus, netgi drįsta grasinti Batkai, kad šaus patys sau į galvą, tai yra -užblokuos baltarusiškų trąšų tranzitą, kuris sudaro pagrindinę Klaipėdos uosto ir „Lietuvos geležinkelių“ pajamų dalį (dar viena nesąmonė, verta vietos šiame tope).

Bet, kaip sakoma, žodis ne žvirblis, jei išskrido - jau nesugrąžinsi.

2 vieta

Pinigai įsibrovėliams kad grįžtu

Siekdamas  kuo greičiau atsikratyti įsibrovėlių, lanzberginis gaivalas susigalvojo mokėti jiems pinigus už tai, kad jie patys nešdintusi nuo Baltijos pakrantės.

„Oro uoste, prieš įlaipinimą į lėktuvą, šiems įsibrovėliams bus įteikta vienkartinė 300 eurų išmoka grynaisiais“,-taip pažadėjo Evelina Gudzinskaite, Lietuvos VRM Migracijos departamento direktorė.

Ar nors vienam debilui Vilniuje atėjo į galvą mintis, kad šiuo sprendimu yra sukuriama pelningą įsibrovėliams biznio schemą, po kurios suderinimo Lietuvą užplūs ordos veltėdžių ir teroristų iš visos Azijos ir Afrikos.

Biznio schema paprasta, kaip ir viskas, kas genialu: atskridau, pamazolinau akis savo buvimu, gavau 300 eurų, išskridau. Jei pirmyn skristi loukasteriais (pigių skrydžių bendrovėmis), o atgal jau Lietuvos sąskaita, tada išlošiama. Jei Lietuva neduoda pinigų arba duoda mažiau nei 300 eurų, galima likti palapinių lageriuose, šikti ir myžti į  vietinių aborigenų termosus ir maištauti.

Toliau - gryna aritmetika: padauginam įsibrovėlių skaičių per mėnesį iš 300 eurų ir gauname greitį, kuriuo Lietuvos biudžetas bus nustekentas ir išsemtas  iki cento. Biudžetas, kuris ir taip jau yra labai nekoks (40,5% deficitinis): net tvora nuo Baltarusijos bus statoma iš paskolų, o spygliuota viela jai buvo gauta iš Estijos ir Ukrainos kaip humanitarinė chaliava.

1 vieta

Perėjimas prie smurto

Pastaraisiais mėnesiais Minskui iškilo užduotis diskredituoti Lietuvos chuntos veiksmus tarptautinėje arenoje kovojant su Lukašenka ir palaikant Baltarusijos opoziciją. Vilnius stengėsi užtaisyti Baltarusijai tarptautinį tribunolą, kuriame turėjo būti teisiama visa Baltarusijos valdžia.

Lietuvos tarptautinis aktyvumas šioje veikloje šiuo klausimu buvo paaiškinamas kova už žmogaus teises Baltarusijoje. Atitinkamai reikėjo Vakarams pademonstruoti, kad Lietuva ir žmogaus teisės - tai poliariniai (šabloniški) dalykai, Lietuvos politikai - tai apsišaukėliai teisių ginymo judėjime, ir žmogaus teisių ginimo ideologija jiems yra visiškai svetima.

Invazinė krizė šią užduotį išsprendė.

Po oficialaus leidimo dubasinti nelegalius įsibrovėlius, bandančius kirsti sieną, Lietuvos politikų pareiškimai, palaikantys „griežčiausias fizinio poveikio priemones“, maištų  įsibrovėlių lageriuose malšinimo ašarinėmis dujomis ir mirtinai sudubasinto prie sienos Irako piliečio mirties, Lietuva apie kovą už žmogaus teises neturėtų net cyptelėti.

Dabar į visus lietuviškus pasažus apie apie nusikaltimus prieš asmenybę Baltarusijoje, bus atsakoma sakramentiniu - „Jūs arba kryželį nusiimkite, arba trusikus užsimaukite“. Todėl, kad Vilnius pateisina smurtą prieš įsibrovėlius lygiai tokiais pačiais argumentais, kokiais prieš metus Lukašenka pateisino protesto akcijų išvaikymą.

Baltarusijos pusė jau naudoja šį argumentą, bet jei tik jį viena. Jungtinės Tautos (JT), Tarptautinis Raudonasis Kryžius - visi jie pasmerkė Lietuvos pasieniečių žiaurumą prieš pabėgėlius.

Pavykus Vilniui atkreipti Vakarų dėmesį į šią problemą, Vilnius taip pat sugebėjo atkreipti dėmesį ir į jos sprendimo priemones. Dabar, reaguodami į įkyrius Lietuvos bandymus atkreipti dėmesį į jos geopolitinį aktyvumą, kalbomis apie kovą už žmogaus teises, sąjungininkai visada galės atsifutbolinti nuo lietuvių žodžiais: - „Juokėsi puodas kad katilas juodas !“.