Ši Vyriausybė sąmoningai ar nesąmoningai, tačiau tampa Tautos žudikais

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://www.ekspertai.eu/si-vy... 2021-12-03 14:00:00, skaitė 463, komentavo 5

Ši Vyriausybė sąmoningai ar nesąmoningai, tačiau tampa Tautos žudikais

Skandalinga Lietuvos valdžios nuo žmonių slepiama informacija apie taip vadinamos „BioNTech-Pfizer“ vakcinos nuo COVID-19 ligos klinikinius tyrimus, draudimas Lietuvoje kontroliuoti šio preparato siuntų atsekamumą, masinis beatodairiškas žmonių skiepijimas tariamomis vakcinomis nuo COVID-19 ligos privertė pasidomėti ne „sąmokslo“ teorijomis („Visą informaciją apie „Pfizer“ vakciną nuo Covid-19 ligos, sužinosime 2076 metais“), bet valdžios apie šią ir kitas taip vadinamas vakcinas nuo COVID-19 ligos skelbiama oficialia informacija, kurią nežinia, ar patys valdžios atstovai skaito.

Susipažinus su šia oficialia informacija, kreipiamasi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) viršininko Gyčio Andrulionio vykdomų nusikalstamų veikų.

Viešai skelbiami visų keturių Europos Sąjungoje įregistruotų tariamų vakcinų oficialūs sąlyginio registravimo dokumentai patvirtina, kad jos naudojamos neteisėtai ir net nusikalstamai. Dėl taip vadinamo Lietuvos žmonių vakcinavimo taip vadinamomis COVID-19 vakcinomis Lietuvos valdžia santykiuose su žmonėmis peržengė visas įmanomas teisės ir medicinos, padorumo ribas. Pareikalauta, kad SAM ir VVKT neapgaudinėtų medikų ir skiepijamų žmonių, veiktų pagal įstatymų reikalavimus.

Mes, patyrę 1991 metų kruvinuosius sausio įvykius, neįsivaizdavome, kad taikos metais teks kreiptis į prokuratūrą dėl Lietuvos Vyriausybės nusikalstamų veikų įvertinimo net pagal Lietuvos Respublikos BK 100 straipsnį (tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis) – tyčia ir sąmoningai, atvirai vykdomos valstybės politikos dideliu mastu žudant ar sunkiai sutrikdant Lietuvos žmonių sveikatą; sudarant jiems tokias gyvenimo sąlygas, kurios lemia net žmonių žūtį; neteisėtai apribojant fizinę žmonių laisvę pažeidžiant tarptautinės teisės normas, persekiojant nesiskiepijančius vadinamomis COVID-19 vakcinomis, kurios net nėra vakcinos, o tik eksperimentiniai receptiniai vaistiniai preparatai. Europos vaistų agentūra, Europos Komisija (EK) ir VVKT „Comirnaty – COVID-19 mRNR vakciną (mofikuotą nukleozidą)“, „Vaxzervia [COVID-19 Vaccine AstraZeneca]“, COVID-19 Vaccine Janssen“, Spikevax [COVID-19 Vaccine Moderna]“ įregistravo kaip receptinius vaistinius preparatus, kurių skirti be suderinimo su kitais žmogaus naudojamais vaistais ir be recepto negalima. Tačiau tai daroma masiškai ir dar reklamuojant juos, nors LR Farmacijos įstatymas draudžia reklamuoti receptinius vaistus. Įstatymai draudžia ir mokėti atlygį už receptinių vaistų skyrimą. Tačiau ir tai vyksta. Vyriausybė mus laiko visiškais nemokšomis ir kvailiais.

A. Dulkio, G. Andriulionio, kitų atsakingų asmenų veikos turi būti įvertintos ir pagal LR BK 123 str. (piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais), 132 str. 3 d. (neatsargus gyvybės atėmimas), 135 ir 137 str. (sunkus sveikatos sutrikdymas), 138 ir 139 str. (nesunkus sveikatos sutrikdymas), 226 str. ir 227 str. (medikų papirkimas ir prekyba poveikiu), 228 str. (piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas), 229 str. (tarnybos pareigų neatlikimas), 275 ir 276 str. (neteisėta farmacinė veikla, kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų gamyba, prekyba jais).

EK Sprendimu, be kitų reikalavimų, gamintojui „BioNTech Manufacturing GmbH“ nustatyta, kad jo gaminamam vaistiniam preparatui „Comirnaty” suteikta tam tikrą laiką galiojanti išimtis, pasitikint nepaskelbtais partijų kontrolės bandymais, atliktais nenurodytoje trečiojoje šalyje. Ši išimtis nustojo galioti 2021 m. rugpjūčio 31 d., nes šis gamintojas iki šios datos ir iki šiol nepateikė „ES atliekamų su partijų kontrole susijusių priemonių įdiegimo, įskaitant reikiamą registracijos sąlygų pakeitimą“ duomenų, nors tai nurodyta sutartame bandymų perdavimo plane. Pažangos ataskaitos turėjo būti pateiktos 2021 m. kovo 31 d., tačiau 2021 m. spalio 15 d. viešai skelbiami EK duomenys patvirtina, kad tai neįvykdyta. VVKT nevykdo privalomos procedūros apie tai pranešti EK, tik perregistruoja šio negalimo naudoti receptinio vaistinio preparato taikymą vaikams – nuo 12 metų, nuo 5 metų!

BioNTech-Pfizer“ ir Europos Komisijos sutartis dėl „Comirnaty“ įsigijimo (plasčiau apie tai čia ec.europa.eu ir čia teise.pro), pagal kurią vakciną dar tik numatyta sukurti ateityje, patvirtina, kad šios sutarties šalys pripažįsta, jog „Comirnaty“ dar nėra vakcina - Sutarties Priede teigiama, jog jau „dabar reikia investuoti, kad būtų užtikrinta, jog vakcinos būtų pradėtos gaminti kuo anksčiau, todėl siekiama sudaryti sutartis su keletu vakcinų gamintojų, kad būtų padidintos galimybės gauti bent vieną sėkmingą vakciną“.

Tad Comirnaty ir kitų EK ir VVKT sąlygiškai įregistruotų receptinių vaistinių preparatų naudojimas – pagal jų įregistravimo dokumentus nėra skiepijimas nuo COVID-19 ligos. Bet jis masiškai vykdomas be privalomų receptų išrašymo! Ne medicininę, bet komercinę šios nusikalstamos veiklos esmę patvirtina ir tai, kad EK pagal šią sutartį su „BioNTech-Pfizer“ sutarė nupirkti iki 2024 m. imtinai po 8-10 šio receptinio vaistinio preparato dozių kiekvienam ES gyventojui nuo 12 metų, nors klinikinius tyrimus „BioNTech-Pfizer“ įsipareigojo baigti tik 2023 m. gruodyje.

VVKT per 9 šių receptinių vaistinių preparatų naudojimo mėnesius įregistravo 5505 nepageidaujamas reakcijas į šis tariamas vakcinas nuo COVID-19 ligos Lietuvoje, tačiau viešai skelbia, kad žmonės apie tai praneštų tik VVKT. Sveikas protas ir sąžinė turėtų G. Andriulioniui nurodyti, kad neteisėtai jo dėka tariamai paskiepyti ir pasekmes patyrę žmonės, visų pirma, kreiptųsi į medikus, bet ne į VVKT.

Prokuratūrai nurodytas ir Valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo 2020 m. vasario 26 d. neteisėtumo pagrindimas, remiantis LR Konstitucinio Teismo 2019-08-28 nutarimu Nr.KT152-N12/2020 bei pažeidžiant ir LR civilinės saugos įstatymo reikalavimus, t.y. nesant net epidemijai dėl COVID-19 ligos, o skelbiant net pandemiją. Pateikta ir oficiali statistika, kuri patvirtina, kad 2021 m. pradėjus Lietuvos žmonėms leisti be receptų išrašymo 4 nurodytus receptinius vaistinius preparatus, ir atsiradus galimybių pasui, mirčių ir susirgimų skaičiai Lietuvoje daug kartų padidėjo.

Metas atsitokėti ir susitelkti visiems – ir paskiepytiems, ir nepaskiepytiems.

Ši Vyriausybė sąmoningai ar nesąmoningai, tačiau tampa Tautos žudikais.