Paskvilis arba lai vienybė težydi!

Autorius: Sudilusios Klumpės prieš Kiniją Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-01-21 23:04:00, skaitė 435, komentavo 2

Paskvilis arba lai vienybė težydi!

Yra tokia maža ir keista tautelė, gyvenanti prie Baltijos jūros. Vadino juos klumpiakojais. Klumpiakojams buvo galima bet kokią nesąmonę prakišti. Jie viską nurydavo ir su viskuo sutikdavo.

Buvo galima pakeisti gražų ir didingą himną bereikšmiu žodžiu kratiniu. Buvo galima skaldyti ir kiršinti visuomenę, galima buvo savanoriškai tremčiai pasmerkti milijoną gyventojų. Taip pat buvo galima paskirti vėliavą, spalvų deriniu panašią į Ganos Respublikos (yra tokia skurdi šalis Afrikos žemyne). Svarbiausia buvo garsiai rėkti "Laisvė ir nepriklausomybė".

Klumpiakojai mielai klausydavosi varomos gebelsinės propagandos, tautinės nesantaikos kurstymo. Aišku, ne visi su tuo sutikdavo. Tokius nepaklusnius klumpiakojus greitai neutralizuodavo vietinis gestapas. 

Tačiau laikai nenumaldomai pasikeitė. Ketvirtojo reicho nurodymu buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, užpirkta dešimtys milijonų "vakcinų" dozių. Taip pat Ketvirtojo Reicho vadovai nustatė klumpių vadovams naują planą. Kuo daugiau klumpių nuskiepyti. Jei nenuskiepins ir neįvykdys numatyto plano, pagrindinis Ketvirtojo reicho propogandos ministeris pagrasino klumpių vadovams-jūs būsite pakeisti!

Tada ir prasidėjo! Pasipylė draudimai, ribojimai, segragacijos, patyčios ir kitokia bjaurastis.

“Laisviems ir nepriklausomiems” klumpiakojams lankyti prekybos centruose uždraudė, pradėjo priverstinai skiepyti jų vaikus. Klumpiakojai sujudo….pradėjo stebėtis. Kažkas ne taip. Ar už tokią valstybę kovojome? Ar tai laisvė? Reikia naujo sąjūdžio.

Tačiau nieko neįvyko. Nugalėjo klumpiakojų individualizmas, bendruomeniškumo nebuvimas ir vienkiemio gyventojo mentalitetas.

Ėjo 2025 metai. Klumpių gyvenamojoje teritorijoje praktiškai pačių klumpių nebeliko. Kas išvyko į užsienius, kas mirė, kažkas emigravo. Patys gi klumpių vadovai sočiai ir saldžiai, su savo atžalomis, laimingai gyveno užjūrio valstybėje, kuria visi vadino pindostanu. Šeimininkas gerai atlygino klumpių tijūnui.

Pačias klumpes gi pakeitė iš gretimų teritorijų atsikėlę gyventojai, kurie pasirodė esantys išmintingesni.