Kas eina iš paskos Rolandui Paulauskui, pritaria jo nusišnekėjimui yra dar didesnis kvailys, nei jis

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: https://www.facebook.com/ramun... 2015-12-02 21:51:52, skaitė 5015, komentavo 5

Kas eina iš paskos Rolandui Paulauskui, pritaria jo nusišnekėjimui yra dar didesnis kvailys, nei jis

FB komentaras Nr. 1

Gerbiamieji, jūs prašote manęs kad patalpinčiau savo video įrašą iš serijos "kalba Rolandas Paulauskas".

Ne aš turėčiau kalbėti tuose youtube filmukuose. Jus turėtų šviesti televizija, laikraščiai, radijas, mokyklos, univesitetai ir bibliotekos. Jūs pagalvokite, kaip sukurti tokią sistemą, o ne kaip sukurti vaizdo įrašą iš serijos kalba Mauzeris ir Surskis.

Dar kartą sakau, nesiūlykite diskusijos su politiniais apsišaukėliais, tokiais kaip Rolandas Paulauskas. Jis kalbės nesąmones, o man reikės įrodinėti kad taip nėra? Ir tai vadinsis diskusija? Tai laiko gaišinimas.

Reikia pripažinti, kad nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Kodėl mums galioja ši teisinė nuostata, o kodėl ji negalioja "Signatarams?"

Dėkui.

Rolandas Paulauskas savo vaizdo įraše įrodinėjo, kad Lietuvą kūrė tarybiniai menininkai, kurie nesuprato apie politiką. Tačiau prie menininkų galima priskirti ir patį Rolandą Paulauską: jis kūrė dainas ir pats dainavo "Pabudome ir kelkimės", rašo eilėrašius, groja pianinu.

Čia vėl Rolando Paulausko vaidmuo "prezidento" kedėje Naktigonės laidoje. Balsas labai jau rimtas, kaip V. Adamkaus per Vasario 16-ą. Sudaromas toks vaizdas: "dabar kalbėsiu Aš, pasakysiu labai daug svarbių dalykų, klausykite Manęs!" Tai eilinė informacinė radijo laida, kurią R. Paulauskas išnaudoja savęs pristatymui. Kaip atrodytų infowars vedėjas tokioje aplinkoje?

FB komentaras Nr. 2

Štai dar vienas demagogo Rolando PAULAUSKO demagoginis pokalbis, kuriuo jis savo kaltę nuo savęs permeta "menininkams."

R. Paulauskas, kaip ir Z. Vaišvila 1990 kovo 11-ą atkūrė ne Lietuvos valstybės nepriklausomybę, o papprasčiausiai kapitalizmą. Dabar jis kalba, kad jis nežinojo kaip bus Lietuvoje atkūrus kapitalizmą. Pats R. Paulauskas buvo vienas iš tų, kurie nutrūkgaviškai siekė atkurti tokią Vakarietišką santvarką. be jokios išansktinės programos. Ši kapitalistinė santvarka su "laisvąją rinka", "privatine nuosavybe" buvo įtvirtina 1992 metų LR Konstitucijoje, prie kurios kurimo prisidėjo ir pats R. Paulauskas.

Ribentropo - Molotovo paktas nieko neturi bendro su Lietuvos okupacija, tačiau R. Paulauskas toliau klaidina žmones. Buvo pasirašytas paktas, bet tai ne okupacija, o įtakų sferų pasidalinimas. 
1940 m "Lietuvos darbo žmonės" nubalsavo už stojimą į SSSR. Po to, 1941 birželio 22 Lietuva buvo okupuota Vokietijos iki 1944 metų pabaigos, kaip TSRS išvadavo Lietuvą iš Vokiečių okupacijos ir užėmė Vokietijos vietą Lietuvoje. O jau pasibaigus II-ajam Pasauliniui karui Vakarų valstybės, tame tarpe JAV, Britanija, Prancūzija pripažino TSRS sienų neliečiamumą, t.y. Lietuvos okupaciją.

Rolandas Paulauskas besąlygiškai siekė pripažinti Molotovo-Ribentropo pakto pasėkmių atstatymą (restitucija), t.y. Lietuvos okupaciją ir valstybės nepriklausomybės atkūrimą. O tai reiškė išėjimą iš Rytų sąjungos ir stojimą į Vakarų kapitalistinę sąjungą. Šiuo atveju, aš nediskutuoju, kas geriau ar kas blogiau, bet konstatuoju patį faktą.

Praėjo 25 metai, tačiau R. Paulauskas gali pasiūlyti tik vieną dalyką - "balsuokit už mane. O aš balsuosiu kitaip." Tuo viskas ir baigiasi.

FB komentaras Nr. 3

Štai pavyzdys: kalba Mauzeris ir Surskis.

Nedarykite gėdos tokiais pigiais filmukais iš serijos "kalba kaimiečiai".

Pokalbio esmė: "rinkite mus, ne juos. Jei išrinksite, mes balsuosime kitaip, nei jie. O toliau žiūrėsime..."

Mauzeris ir Surkis teigia: "visus 25 nepriklausomos Lietuvos metus pagrindinės LR partijos visada susivienija, kai kalba eina apie Lietuvai gyvybiškus klausimus ir balsuoja vieningai prieš Lietuvos interesus. Politinė Lietuvos sistema, sprendžiant pagal gyventojų apklausas – žlugo."

Mauzeris ir Surkis, kaip D. Grybauskaitės režimas vis dar teigia, kad 25 metus gyvename "nepriklausomoje Lietuvoje". Jūs irgi tuo tikite, kad esame nepriklausomi nuo Vašingtono ir nuo Briuselio? Tikite, kad Lietuva turi kariuomenę, kuri pati sau vadovauja? Tikite, kad Lietuva vykdo nepriklausomą monetarinę politiką? Yra nepriklausoma nuo ECB?

Svarbiausia: "LR Seimas, valdžia dirba ne Lietuvai, teigia signatarai Rolandas Paulauskas ir Zigmas Vaišvila." lygtai daugelis patys nežinotų. Geriau pasakytų, kada valdžia dirbo Lietuvai.

Pokalbio turinys primena vyrų pokalbį bare prie alaus bokalų. Į detales nesigilinsiu, o jų labai daug.

Kažkas labai pasistengė, kad pokalbis vyktų "šiltoje" aplinkoje. O gavosi kičas. Kaip visada.