Keisti žaidimai. Sirijos endšpilis

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/keisti-zaid... 2015-12-08 09:47:14, skaitė 2347, komentavo 5

Keisti žaidimai. Sirijos endšpilis

Keistas jausmas apima, kai kiekvieną dieną matai šachmatų turnyrą, kuriame prie daugybės lentų vienu metu žaidžia vienas ir tas pats žaidėjas. Vienas vienintelis, ir juodosiomis figūromis, ir baltosiomis, ir už visus vienu metu, ir prie visų lentų. Apsistosiu ties viena šių keistų šachmatų partija: Netanyahu – Putinas

Karinės-kosminės Rusijos pajėgos operaciją prieš „Islamo valstybę“ Sirijoje pradėjo šių metų rugsėjo 30 dieną. Dvi savaitės iki Rusijos operacijos pradžios, t. y. rugsėjo 17 dieną, į Maskvą su darbo vizitu atvyko Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, o kartu su juo grupė aukštų Izraelio kariškių su Generalinio štabo viršininku priešakyje.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu  – žmogus artimas Lietuvai ir didžiai kilmingas. Jis yra Vilniaus Gaono Šlomo Zalmano (1720-1797) palikuonis.

Štai ką XVIII amžiuje pranašavo Vilniaus Gaonas (1):

„Kada jūs išgirsite, kad rusai užkariavo miestą Krymą, žinokite – atpirkimo laikas artėja, o kada išgirsite, kad rusai pasiekė Konstontinopolį, jūs turite apsivilkti šeštadieninį drabužį ir dėvėti jį nenusivilkdami, todėl kad Mošiachas atvyks bet kuriuo momentu.“

Teigiama, kad Rusijos prezidentas V.Putinas 2013 spalio 4 d. tapo Šventojo Karlo ordino nariu. Šis ordinas yra Maltos ordino filialas Europos aristokratijai. Rusijos kariuomenės vadas S.Šoigu nuo 2012 birželio 6 d. yra Maltos ordino riteris. Tokiu būdu centrinės Rusijos valdžios figūros, dalyvavusios susitikime su Netanyahu,  yra bendraminčiai, susieti su Jeruzalės ordinais, kurių tikslas yra Trečiosios Šventyklos ir Jaruzalės karaliaus sosto atstatymas. Tai yra pagrindinis tikslas visų masonų ložių visame pasaulyje... O, kad tai įvykdyti, reikia išguiti iš Artimųjų Rytų regiono visus, kas gali tam pasipriešinti…

Netanyahu  susitikimo metu pasakė: Pas Izraelį ir Rusiją yra bendri interesai – tai stabilumo užtikrinimas Artimuose Rytuose. Mano vizitas surištas su sudėtinga situacija, kuri tampa vis sudėtingesne tie mūsų šiaurine siena. Izraelio tikslas – padaryti viską, kad nutraukti ginklų permetimą „Chesbola“ ir nutraukti teroristų aprūpinimą ginklais, o taip pat užkirsti kelią atidarymui teroristinio fronto Golano aukštumose. Todėl aš paskaičiau būtinu atvykti ir išaiškinti mūsų poziciją, kad nebūtų jokių nesusipratimų tarp mūsų karinių pajėgų“.

“Taip ir bus, gerbiamas pone premjere,- atsakė jam V.Putinas, – net neabejokite. Mes niekada nepamiršime, kad Izraelio valstybėjė gyvena labai daug išeivių iš Buvusios TSRS“ <…> „Aš pilnai suprantu jūsų susirūpinimą ir labai patenkintas, kad jūs atvykote tam, kad aptarti detales“ (2, 3).

Sirijos endšpilis 

JAV žydų ortodoksų leidžiamame savaitraštyje The Jewish Press pasirodė kelios publikacijos, skirtos V.Putino ir B. Netanyahu  bendradarbiavimui Sirijos konflikte (4, 5).

Rusijos lėktuvai dažnai pažeidžia Izraelio oro erdvę. Vyresnysis Izraelio Gynybos ministerijos pareigūnas Amos Gilad pasakė, kad „puikus“ Rusijos ir Izraelio bendradarbiavimas leidžia išvengti aviacijos susidūrimų.

Jo žodžiais, Izralio-Rusijos susitarimas leidžia Rusijos lėktuvams kirsti Izraelio teritoriją, o Izraelio lėktuvams bombarduoti ginklų tiekimą į „Hesbollah“ Libane.

Izraelio-Rusijos susitarimus galima aprašyti taip:

Izraelis leidžia Rusijos lėktuvams netrukdomai skristi virš savo teritorijos ir bombarduoti Bašaro Asado priešininkus, kurių bazės ir pozicijos yra išilgai Izraelio sienų.

Rusija nepastebi Izraelio aviacijos smūgių į Bašaro Asado objektus.

Izraelis Sirijoje bombarduoja sandėlius ginklų, kuriais Bašaras Asadas atsiskaito su Libano teroristine organizacija „Hesbollah“ už tai, kad libaniečiai už jį kovoja.

„Hesbollah“ rolė palaikant Asado režimą Sirijoje labai didelė. Libaniečiai kovoja ties Aleppo ir ties Chama t. y. visur, kur vyksta puolimas. Be „Hesbollah“ Sirijoje dar kariauja Irano daliniai KSIR, šiitų milicija iš Irako, alavitų „Šabicha“ būriai.

Kiek tiksliai smūgių suduoda Izraelis Sirijai nustatyti sudėtinga. Izraelis nei patvirtina, nei nepaneigia savo aviacijos smūgių į taikinius Sirijoje.

Lapkričio 12 dieną Izraelis sudavė smūgį į aerodromui Damaske. Tikslių duomenų apie nuostolius nėra. Pagal Sirijos sukilėlių duomenis sprogimo Damasko aerodrome metu žuvo keli aukšti Irano ir Sirijos karininkai, tarp kurių, legendinio Sirijos specialių dalinių vadovas generolas Muchamedo ad-Ramadan Mansur.

Jeigu anksčiau po kiekvieno Izraelio smūgio Bašaras Asadas grasindavo sutrinti Izraelį į miltus, tai dabar jis tyli.

Taigi, Putinas leido Netanyahu aviacijai bombarduoti asadistus ir svarbiausius Bašaro Asado sąjungininkus, jų tarpe ir sąjungininkus Sirijos konflikte – Iraniečius.

Netanyahu ir Rusijos prezidentui, matyt, reikalingas amžinas karas Sirijoje? Motyvai skirtingi, o strateginis tikslas vienas.

O ką jau pusantrų metų Sirijoje veikia JAV ir jos koalicija, kurie be Sirijos vyriausybės leidimo, be SNO rezoliucijos, šioje valstybėje užsiima, iš esmės, tarptautiniu banditizmu? Jie bombarduoja ir IV, ir Sirų armiją, ir kurdus. Vakar ir vėl amerikiečiai „sumaišė“ bombardavimo objektą (7). Vietoj teroristų subombardavo Sirijos kariuomenę. Teisingai, koks skirtumas, visi jie sirai. Kaip juos vienus nuo kitų atskirsi, jei ligoninės ir „Gydytojams be sienų“ su baltais chalatais neatskiri nuo talibų?

Aš neturiu informacijos kokiems masonų ordinams priklauso mūsų valdžios atstovai, tik galiu tvirtinti, kad jie elgiasi nedorai, gąsdindami mus rusais ir keldami karinę psichozę, nes rusų valdžia tarnauja tam pačiam šeimininkui, kaip ir Lietuvos valdžia, ir dalyvauja tuose pačiuose politinių šachmatų žaidimuose.

Šiandien šie šachmatininkai fiziškai naikina sirus, rusus, ukrainiečius, o ryt jie naikins lietuvius. Šiandien mūsų tautos genocidas vis dar vykdomas labiau šiuolaikiškais, labiau „civilizuotais“ metodais. Ir Trečioji Šventykla, laimei, nuo Lietuvos gana toli.

Šauksmas