Petras Gražulis siūlo racionalų migrantų krizės sprendimo būdą

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/petras-graz... 2015-12-12 16:17:31, skaitė 2389, komentavo 6

Petras Gražulis siūlo racionalų migrantų krizės sprendimo būdą

2015 m. gruodžio 11 d. Seimo narys Petras Gražulis užregistravo Seimo rezoliuciją dėl migracijos ir pabėgėlių Europoje. Šiuo dokumentu siūloma kreiptis į Europos Parlamentą, Europos Tarybą, įtvirtinant ilgalaikį pabėgėlių perkėlimo mechanizmą į musulmoniškas Artimųjų Rytų valstybes.

Rezoliucijos tekstas:

Lietuvos Respublikos Seimas, reikšdamas susirūpinimą dėl Europos sąjungos valstybių narių neveiksmingų priemonių nustatant ilgalaikį požiūrį į prieglobstį ir migraciją sprendžiant klausimus dėl pabėgėlių srautų valdymo;

pabrėždamas, jog migracija nėra laikinas klausimas ir atrodo, kad pabėgėlių skaičius ir toliau augs;

pažymėdamas, jog dabartinė padėtis rodo apmaudų vyriausybių solidarumo prieglobsčio prašytojų atžvilgiu trūkumą, taip pat nepakankamai koordinuojamus ir nesuderintus jų veiksmus;

atsižvelgdamas,  jog Europos sąjungos migracijos politiką sudaro 28 fragmentuotos kryptys; kadangi dėl to, jog valstybėse narėse trūksta vienodų prieglobsčio procedūrų ir standartų, vienodos pabėgėlių integracijos politikos;

primena, kad migracija yra sudėtingas ir globalus reiškinys, į kurį turi būti žvelgiama laikantis ilgalaikio požiūrio, padedančio šalinti esmines jos priežastis, kultūrinę ir religinę integraciją; 

atsižvelgdamas į globalią ekstremalaus islamo terorizmo grėsmę siūlo kreiptis į Europos Parlamentą, Europos tarybą  ir tarptautinę bendruomenę dėl migracijos ir pabėgėlių Europoje politikos peržiūrėjimo nustatant ilgalaikį pabėgėlių perkėlimo mechanizmą į musulmoniškas Artimųjų Rytų valstybes;

pažymėdamas, jog ilgalaikis kompleksinis pabėgėlių perkėlimo mechanizmas į musulmoniškas Artimųjų Rytų valstybes didintų pabėgėlių integracijos galimybes ir mažintų jų socialinę atskirtį.

Migrantų lavina – nepakeliama našta

Kviečiami ir integruojami valstybei reikalingi žmonės: mokslininkai, gydytojai, inžinieriai, įžymūs menininkai, kompozitoriai. Integruojami tie, kas reikalingi valstybei, tie kurie nebus jai našta.

Pabėgėlių nereikia integruoti, jie gražinami į namus, kai ten pasibaigia karo veiksmai. Tokios tarptautinės Ženevos konvencijos nuostatos pabėgėlių klausimu.

Vidutinė vieno pabėgėlio išlaikymo kaina Vokietijos biudžetui sudaro vidutiniškai 12-13 tūkstančius eurų. Dar brangiau kainuoja išlaikymas nepilnamečių pabėgėlių, maždaug 40-60 tūkstančių eurų metams.

2014 metais Bertelsmano fondas paskelbė migracijos ekonominių efektų tyrimus ir padarė išvadą, kad, įskaičiavus visus nuostolius ir migrantų sukurtą pridedamąją vertę, gaunamas 1800 eurų per metus deficitas. Tai yra, vidutiniškai kiekvienas migrantas per metus suvartoja už 1800 eurų gėrybių daugiau negu sukuria, kad visuomenei susidaro papildomi 79 tūkstančių eurų nuostoliai per jo gyvenimą.

Austrijos ekonomistų skaičiavimu migrantų lavina, užplūdusi Europą atneš 900 000 milijardų nuostolius.

Šių metų ekonomikos Nobelio premijos laureatas Angus Deaton perspėja, kad Europos ekonomika gali neatlaikyti šios pabėgėlių iš Artimųjų Rytų krizės naštos.

Lietuva ir be pabėgėlių yra bankroto link slenkanti valstybė, nes darbingų ir kvalifikuotų gyventojų drastiškas mažėjimas, kasmetinis biudžeto deficitas, prasiskolinimas bankams už beprotiško dydžio palūkanas, garantuoja Lietuvai bankrotą vidutinio periodo perspektyvoje.

Atvykstančių arabų migrantų IQ (intelekto koeficientas) tėra 70-80% europiečių intelekto, 80% iš jų yra beraščiai, be jokios specialybės, be to tai musulmonai, kurie nesiintegruoja į katalikišką visuomenę. Tai parodė Prancūzijos ir Belgijos pavyzdžiai.

Net 2-3 kartos musulmonai šiose šalyse nesiintegruoja, radikalizuoti ir siekia šariato įsigalėjimo Europoje, nori čia įtvirtinti Islamo kalifatą, skelbiasi džichado kariais.

Lietuvos valdžios naivus idiotizmas kelia neviltį.

Ne visų Europos šalių valdymas yra perduotas idiotams. Yra visiškai priešingų pavyzdžių, kur valstybėms vadovauja adekvatūs piliečiai.

„Tai ne pabėgėliai, tai kareiviai, kurie ateina mūsų užkariauti“, „jų bus 150 milijonų“ – pasakė neišprotėjęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.

Migrantų išvežimo į trečiąsias šalis, kur jų gyvybei niekas negresia, praktika plečiasi

Izraelis kviečia migrantus pasišalinti iš jų šalies. Žydams pavyko susitarti su Afrikos valstybėmis, kurios už pinigus priims migrantus, anksčiau atvykusius į Izraelį. Nuo 2014 metų pradžios, beveik 1500 prieglobsčio ieškančių pabėgėlių buvo išvežti į trečiąsias šalis, o papildomai 7000 negrų buvo išsiųsta į jų kilmės šalis. Pagal įvairius duomenis bus deportuota 50 000 pabėgėlių iš Afrikos. Kiekvienam iš jų bus duota 30 dienų priimti sprendimui ir pasirinkti vieną iš dviejų Afrikos valstybių, sutinkančių priimti pabėgėlius po $3500 už „pabėgėlį“.

Izraelio pėdomis seka Norvegai.

Apklausos parodė, kad 42% norvegų pasisako prieš pabėgėlių priėmimą. Iš pradžių Norvegija informavo valstybių, iš kurių vyksta migrantai visuomenes, kad jie bus deportuojami. Vėliau buvo pradėta informacinė kompanija, aiškinanti migracijos įstatymų griežtumą. Dabar Norvegijos valdžia nutarė mokėti migrantams pinigus, kad šie grįžtų namo. Šeimai su 2 vaikais mokama 9,5 tūkstančiai dolerių, tam, kad jie išvyktų iš Norvegijos. Per pirmą savaitę buvo gauta 200 prašymų tokiai deportacijai ir iš šalies išvyks 1000 migrantų.

Musulmonai migrantai – grėsmė žydų bendruomenei

Musulmonai imigrantai kelia grėsmę ne tik juos priimančioms titulinėms nacijoms, bet ir kitoms daugelį šimtmečių tose šalyse gyvenančioms bendruomenėms.

Briuselio žydų bendruomenė, dėl musulmonų migrantų teroro nebegali jaustis saugi šioje šalyje, nebegali gyventi šioje šalyje. Apie tai pasisakė Briuselio vyriausias rabinas Abraomas Gigi. Jo žodžiais „žydai neturi ateities Europoje“. Jis paragino žydus emigruoti iš Belgijos.

Gal to siekia Lietuvos neatsakingi politikai? Gal jų noras atvežti į Lietuvą kuo daugiau musulmonų yra noras sukurstyti Lietuvoje terorą ir pjautynes, išvyti Lietuvoje gyvenančius žydus? Sveiku protu jų savižudiško elgesio suprasti neįmanoma.

Algimantas Lebionka

Šauksmas