Antanina Strumilienė: Pakenkta valstybės interesams

Autorius: Antanina Strumilienė Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2022-09-27 03:14:00, skaitė 215, komentavo 2

Antanina Strumilienė: Pakenkta valstybės interesams

Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja atmetė visus tris Lietuvos Teisingumo ministerijos pasiūlytus kandidatus į EŽTT teisėjus.

Buvo pareikštos rimtos pastabos dėl pačių kandidatų ir dėl jų atrankos. Teisingumo ministerijos skelbtame konkurse dalyvavo 6 kandidatai į EŽTT. Buvo pasiūlyti trys. Visi jie buvo atmesti. Teisingumo ministrė Dobrovolska neatskleidė, kodėl visos teisėjų kandidatūros buvo atmestos. Neva, tai nevieša informacija.

Šaltinių žiniomis, kandidatai į EŽTT teisėjus buvo atmesti dėl netinkamos nacionalinės atrankos procedūros. Teisėjų skyrimas į EŽTT yra ne teismų, o vyriausybės diskrecija. Įtariama, kad atmetimas susijęs su Teisingumo ministrės, kuri buvo atrankos komisijos pirmininkė, nepakankamu išsilavinimu, su viešumo stoka ir per maža konkurencija. "Valstybei tai nėra geras ženklas", - sakė teisėjų tarybos pirmininkė.

Televizijoje, atsakinėdama į žurnalistų klausimus apie atmestus kandidatus, ministrė Dobrovolska neatsakė, ar ir sekančioje atrankos komisijoje ji pirmininkaus. Neturėdama pakankamo teisinio išsilavinimo, neišlaikiusi advokato egzamino, apsigynusi tik bakalaurą, bet nesugebėjusi apsiginti magistro laipsnio, padirbusi advokato padėjėja Dobrovolska atrenka ir tvirtina aukščiausio rango teisėjus. Graudu ir liūdna.

Šaltinių žiniomis, Europos institucijos nurodė, kad atrenkant teisėjus į EŽTT, Teisingumo ministerijai reikia mažiau žiūrėti asmeninių ir daugiau valstybės interesų. Seimo teisininkai Sabatauskas, Širinskienė bei kiti sako, kad šiuo teisėjų atmetimu stipriai pakenkta Lietuvos valstybės interesams. Seimo narė A. Širinskienė, atsakinėdama į žurnalistų klausimus, apgailestavo, kad Teisingumo ministrei trūksta išsilavinimo, žinių ir kompetencijos. Jeigu Dobrovolskai reiktų kur nors įsidarbinti, nė viena teisininkų kontora jos nepriimtų. Ji negali eiti dirbti nei į notarus, nei į teisėjus, nei į advokatus. O tokio išsilavinimo ministrė… atrenka kandidatus į EŽTT.

Gėda. Norėtųsi pasakyti kai ką stipriau, bet gal nereikia.

Sekanti teisėjų atranka turės būti rengiama spalio mėnesį, kadangi E. Kūrio kadencija baigiasi spalio 31 dieną.

Teisingumo ministrė Dobrovolska iki karjeros ministerijoje neaišku kur dirbusi advokato padėjėja, atsainiai užpildžiusi dokumentus VRK, miglotos patirties, be skaidrios profesinės biografijos, viešumoje kaip teisininkė negirdėta, nebaigusi jokio magistro, nė nebandžiusi laikyti advokatūros egzamino, nesugebėjusi apsiginti nė vieno darbo teisės tema - ne taip seniai televizijoje kritikavo profesorių, tarptautinės ir Europos teisės teisėtyrininką, patyrusį advokatą, gilią, argumentuotą kalbą pasakiusį advokatų Garbės teismo narį, buvusį Advokatų tarybos pirmininką Igną Vėgėlę. Būtų juokinga, jeigu nebūtų pikta. Kai eini į darbo pokalbį, būtinai reikia magistro ir praktikos, einant į Teisingumo ministeriją - nereikia nieko. Užtenka LGBT ženklelio atlape.

Nė viena stipresnė teisininkų kontora dėl žinių ir kompetencijos stokos Dobrovolskos į darbą nepriimtų, bet prezidentui NAUSĖDAI jos kandidatūra tiko. Tokio išprusimo moterėlė šiandien rodo teisingumo kryptį Lietuvai. Jai užteko įžūlumo kritikuoti profesorių I. Vėgėlę. Dobrovolska vadovauja solidžių teisininkų bendruomenei ir nieko.

Žiūrint ir klausantis jos kliedesių ir mintinai išmoktų kelių frazių tiesiog liūdna. Nemalonu, neskanu ir nesmagu. Juk ministrui būtinas atitinkamas išsilavinimas, pasiekimai, patirtis, suvokimas, puikūs kolegų ir pavaldinių atsiliepimai, ne vien LGBT ramentais paramstytas palaikymas. Reikalingas dalyko išmanymas, erudicija, autoritetas teisininkų bendruomenėje, žinomumas.

Plius, būnant ministre, tu privalai ir deramai atrodyti, daug ką išmanyti, nepriekaištingai dirbti ne sau, o valstybei, ir solidžiai elgtis. O svarbiausia, kad ministro asmenybė pati savaime nedarytų gėdos Lietuvai. Sunku suvokti, kaip savigarba ir sąžinė leido bemokslei Dobrovolskai kritikuoti buvusį Lietuvos Advokatų tarybos pirmininką I. Vėgėlę. Jos sąžinė tada tylėjo. Gėdos tada ji nejautė.

Kai ETPA atmetė Teisingumo ministerijos visas tris pasiūlytas kandidatūras, gėdos ji nejaučia ir dabar. Pas ją - nė lyderystės, nė išminties, nė patirties, nė nuovokos, nė iškalbos, nė intelekto. Kas ją pasiūlė ir pasirinko ministre, yra dar didesnė prietranka.

Viskas, ką sugeba Dobrovolska - tai keletas vienodų, išmoktų, standartinių frazių. Nuo pat pirmų ministravimo dienų. Kelias klases baigei - ir varyk į ministrus, jei tik priklausai šešių spalvų partijai. Dobrovolskos kandidatūra viską pasako apie tuos, kas ją delegavo.

Atsisėdusi į valdžios kėdę ji taip įsijautė į ministrės vaidmenį, kad advokato padėjėja net ėmė kritikuoti žinomo profesoriaus I. Vėgėlės kalbą, kuria žavėjosi milijonas žmonių soc. tinkluose. Ir tai dar ne viskas. Dobrovolska jau ne pirmas kartas nematė reikalo nusišalinti nuo pirmininkavimo komisijai, kai buvo atrenkami kandidatai į ESBT ir EŽTT teisėjus, kai buvo vertinami teisės profesoriai. Nebūtų jokio paaiškinimo, jeigu priimant į darbą generalinį direktorių atrankos komisijai pirmininkautų valytoja. Bet valytojai sėsti į direktoriaus atrankos kėdę neleistų gėda ir sąžinė, nuovoka, vidinis cenzorius. Gi Dobrovolskos sąžinė tylėjo, gėda irgi, nors juokiasi pusė Lietuvos.

"Iš kur mergaitei tiek drąsos", - pasakytų viena poetė. Ir ne tik drąsos. Iš kur tiek įžūlumo, nachališkumo, cinizmo?

Negana to, kad ji su "narkotikų" partijos "chebryte" žaidžia Dievo uždraustus žaidimus ir atrodo kaip užeigos savininkė, ji drįso kritikuoti teisės mokslų daktarą ir pirmininkauti teisėjų atrankos komisijai. Dobrovolska, pravėrusi partnerysčių ir Stambulo konvencijos langą, su savo draugeliais siūlo daugybę nesąmoningų iniciatyvų, 72 lytis, narkotikų legalizavimą, paauglių lyties keitimą. Neatsitiktinai ant Dobrovolskos kūno matomiausioje vietoje ištatuiruotas Bukovskio portretas. Jis yra Teisingumo ministrės vertybių atspindys. Ką tai reiškia - paklauskite psichiatrų - vaizdžiai apibūdins asmenybę. Jos tatuiruočių kalba aiški - tai yra jos asmenybės dalis. Ji, kaip ir Bukovskis, kurio kūrybos ženklas - purvinas realizmas, - išgeriu, parūkau "kasiaką", pavarau pasaulį ant trijų raidžių - ir man viskas Dzin. Bukovskis - tikras patinas: be jokių tabu, geriantis, kiek nori, miegantis, su kuo nori, nesocialus ir absoliučiai laisvas.

Tai, matomai, Dobrovolskai labai artimos "vertybės."

Tuo labiau, kad nei protas, nei išsilavinimas, nei intelektas jos tatoo nesąmonių tikrai neatsveria. Tatuiruotės nuo neatmenamų laikų parodydavo žmogaus vietą bendruomenėje, jo statusą, intelektą. Jomis save žymėdavo kaliniai, jūreiviai, kariškiai. Taip asmenys pasižymi priklausymą organizuotoms grupuotėms. Nusikalstamoms arba politinėms - irgi. Tokie visam gyvenimui įsprausti ženklai parodo, kas yra to žmogaus galvoje. Tatoo parodo žmogaus vidinį pasaulį. Tu gali būti maorių palikuonė, gali būti su tatuiruotais žandais, su auskarais visur, su vaivorykštiniais plaukais, tu gali būti kas nori ir atrodyti, kaip nori.

Žiūrint į tokį žmogų bus tiesiog liūdna. Tatuiruotės Irane laikomos rimtu psichikos sutrikimo ženklu. Tačiau būdama ministrė tu privalai deramai atrodyti, turi išmanyti, dirbti ir elgtis atitinkamai.

Ar tokia ministrė, parimusi prie lango, vakarais galvoja apie kažkokias atmestas EŽTT teisėjų kandidatūras? Ar ji susirūpinusi Lietuvos ateitimi? Ji užtrauks "kasiaką" ir jai bus viskas DZIN. Šį vakarą matant ją televizijos ekrane man taip ir atrodė.

Pabandykite įsivaizduoti, ar kitoje šalyje toks žmogus galėtų tapti ministru? Tikrai ne. Koks nors teisės mokslų studentas galėtų parašyti baigiamąjį darbą tema: "Kaip Dobrovolska dirbo Teisingumo ministre". Riomeris už tai tikrai teisingumo magistrą įteiktų. Nes šiai "ministrei" ir jos darbo biografijai precedentų nėra.

Graudu, kai išsilavinimo neturinti advokato padėjėja sprendžia, kurį teisės profesorių ar mokslų daktarą skirti į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo ar Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus arba "vertina" Lietuvos Advokatų tarybos pirmininko I. Vėgėlės gilią konstitucinę kalbą, kuri įeis į istoriją. Bakalaurė Europos teismui atrinkinėja mokslų daktarus, vertina profesorių kalbas.

EŽTT Teisingumo ministerijos teiktas teisėjų kandidatūras atmetė.

Ir kas toliau? Gal Lietuvoje jau nereikalingi intelektai, diplomai ir magistrai? Gal jau vieną kartą gana čia tos "profesionalų diktatūros"? Gal jau kiekviena melžėja ir kiekvienas bakalauras gali valdyti valstybę ir "guldyti ant menčių" kitus?
Gyvename šalyje, kur bukumas prisidengia ministro portfeliu, režimas - "laisve", diktatūra - tolerancija.

Bandau įsivaizduoti, kaip per ketverius metus suklestės teisingumas mūsų valstybėje, o Lietuva plos atsistojus. Juk per dvejus metus Dobrovolskai pavyko įvesti dvigubą "W". O kur dar jos "prasmingi pasiskraidymai" po pasaulį, patirtimi dalinantis. Už mokesčių mokėtojų pinigus, žinoma. Patekusi į valdžią panelė pasijuto lyg pasakoje.

Pažvelkite į Teisingumo ministerijos pastato langus. Ten už langų tikrai ne Dobrovolskos rankšluosčiai džiūsta. Prie tokios ministrės teisingumo įgūdžius netrukus gali prarasti ir pati Temidė. O išsibalansavus Temidės svarstyklėms Lietuvos lauktų liūdna ateitis.