Angela Merkel ir Nikita Chruščiovas. Mintys Vokietijos CDU suvažiavimui pasibaigus

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/angela-merk... 2015-12-18 08:59:46, skaitė 1307, komentavo 6

Angela Merkel ir Nikita Chruščiovas. Mintys Vokietijos CDU suvažiavimui pasibaigus

Plutarchas (apie 46 m. – 120 m.) – graikų rašytojas, istorikas, biografas, eseistas ir filosofas (1) tikriausiai kitaip aprašytų Angelos Merkel (2) ir Nikitos Chruščiovo (3) panašumus, išsamiau, talentingiau, bet ką padarysi, šis literatūros genijus gimė per daug anksti ir nesulaukė šių herojų gyvenamo laikmečio, negalėjo jų palyginti. Pasiliko tik Plutarcho literatūrinis žymiųjų žmonių palyginimo metodas. Jį ir panaudosiu.


Nikita Chruščiovas. Serija - "Įžymūs ukrainiečiai"

Nikita Chruščiovas – XX amžiaus komunistas-utopistas, Tarybų Sąjungos Komunistų partijos generalinis sekretorius, planavęs TSRS „pastatyti komunizmą“ ir užsėti visus milžiniškos šalies laukus kukurūzais. Jo valdymo periodas tęsėsi nuo 1953 iki 1964 metų. 1964 metais buvo parodytas dokumentinis filmas „Mūsų brangus Nikita Sergejevičius Chruščiovas“. Sekančią dieną jį pašalino iš užimamų pareigų.

Ar kas galėjo tuo metu numanyti, kad „supuvusio“ kapitalizmo pasaulyje, Vokietijoje, XXI amžiuje atsiras jo pasekėja. Ji atsirado. Pilka, nepasižyminti nei išskirtiniu protu, nei iškalba, nei išvaizda – žodžiu, tipiška globalistinio pasaulio už virvelių valdoma lyderė.

Ji nutarė sukurti Vokietijoje komunizmą, kaip Chruščiovas, bet ne vokiečiams, ne Europos Sąjungos gyventojams, bet visiems į Vokietiją panorusiems atvykti svetimšaliams, „pabėgėliams“, iš Azijos, Afrikos ir kitų Pasaulio šalių.

Nutarė kanclerė ir jos bendraminčių globalistų komanda apgyvendinti vokiečiams ant sprando „pabėgėlius“, ir ant vokiečių sprando sukurti jiems chruščiovinį „komunizmą“, t. y. „iš kiekvieno pagal sugebėjimus ir kiekvienam pagal poreikius“, kaip tai numatė „Komunizmo statytojų kodeksas“.

Na, kokie pas beraštį, penkis metus kariavusį džichadistą sugebėjimai? Kalašnikovo automatas, granatosvaidis, bomba ir… vaikų darymas. Daugiau sugebėjimų pas jį, tarytum, ir nėra. O štai poreikiai didžiuliai. Yra net toks poreikis, kad vokietis vaikščiotų iš paskos ir jų išmatas rinktų.

Globalistų organizuota propaganda ir pasaulio spauda davė rezultatus. Beveik pusė vokiečių vis dar naiviai tiki, kad sėdintys ant jų sprando veltėdžiai yra didelė laimė, kad jų misiją yra šerti visą šitą valstybei žalingų socialinių parazitų armiją.

Angelos Merkel populiarumas tirpsta, atsiranda vokiečių, kurie viešai ją vadina beprote ir yra pasiruošę įrodyti tai teisme. Vienas iš tokių – Uli Gellermann (4, 5). 

Milijonas pabėgėlių, nežinia kas, nežinia iš kur, nežinia kurie iš jų teroristai. Netikintys savo ateitimi ir politikais vokiečiai, dėl nepakeliamos „pabėgėlių“ naštos, bankrutuojančios Vokietijos savivaldybės, gyventojų išgąstis, nesaugumo jausmas, kasdieninė teroro išpuolių grėsmė (6, 7, 8). Tai štai su kokiais „pasiekimais“ kanclerė Merkel atėjo į Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) suvažiavimą, įvykusį gruodžio 14-15 dienomis Karlsruhe mieste (9).

Šį pirmadienį kanclerė pasakė tuščią ir visiškai beprasmę kalbą, lygiai Nikitos Chruščiovo metodu, tik šis buvo nepalyginamai emocionalesnis, kartą net su batu į SNO tribūną beldė. Ir objektas pas jį buvo kitas – kukurūzai. Prikaišioti kukurūzų jis norėjo visur ir daug, lygiai, kaip Angela Merkel „pabėgėlių“.

Iš pasakytos suvažiavime Merkel kalbos paaiškėjo tik tai, kad „komunizmo“ statyba „pabėgėliams“ Vokietijoje vis dar neatšaukiama ir paragino delegatus palaikyti centristinės pakraipos humanitarinius įsipareigojimus, tuo pačiu žadėdama sumažinti pabėgėlių skaičių. Ją palaikė.

Kanclerei pavyko suvažiavime užsitikrinti CDU partijos paramą „kovos su migracijos krize“ klausimu, bet ES valstybės nusisuko nuo Vokietijos ir apsitvėrė nuo Merkel „pabėgėlių“ tvoromis.

Kai jos valandą trukusios kalbos įkvėpti ir beveik vienbalsiai ją palaikę delegatai sugrįš į savo apylinkes, jiems vėl teks susitikti su pabėgėlių problemomis ir atsakyti rinkėjams, kiek ilgai užsitęs ši krizė. „Greitai regioniniai rinkimai ir jai teks įtikinėti elektoratą, kad pabėgėlių srautas turi pabaigą“, – rašoma portale Carnegie Europe (10).

Bet elektoratas regionuose netiki. Elektoratas jaučia pavojų. Jo neapgausi Eurostato kabalistika ir Eurobiurokratų pasakomis.

„Foundation for Future Studies“ apklausų duomenimis 55% procentai apklaustų vokiečių bijo dėl savo ateities. 2014 tokių buvo 31%, o 2013 – 28%. Tarp vokiečių taip pat pablogėjo ekonominių perspektyvų lūkesčiai Vokietijoje sekančiais metais: 79% baiminasi  ekonomikos recesijos.  2013 ir 2014 metais tokių buvo 58% ir 66% atitinkamai. Apklausoje pažymimas nepasitikėjimo politikais augimas. 87% respondentų pareiškė, kad pasitikėjimas politikais  2016 mažės (11).

Ką gi, lieka laukti dokumentinio filmo „Mūsų brangi Angela Merkel“ per DW. Chruščiovą nuėmė 11-aisiais valdymo metais. Nedaug liko laukti frau Merkel, visai nedaug, prasidėjo vienuolikti jūsų valdymo metai!

Algimantas Lebionka

Šauksmas