Avarija: tautų „lydymo katilo“ sifonas jau užsikimšo Švedijoje

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/avarija-tau... 2016-01-06 18:12:16, skaitė 2790, komentavo 6

Avarija: tautų „lydymo katilo“ sifonas jau užsikimšo Švedijoje

Gerai suplanuotas ir finansuojamas tautų perkraustymo ir sumaišymo projektas ima strigti. Švedijos sifonas užsikimšo ir migrantų masės, globalistų kanalizuojamos iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos grasina išsilieti po visą Europą, net ir tą jos dalį, kuri nepajėgi aprūpinti maistu ir pastoge net savo gyventojus.

Pirmoje eilėje turiu omenyje Lietuvą, besivelkančią Euro zonos uodegoje, turinčią labiausiai korumpuotą valdžią ir labiausiai nugirdytą visuomenę. Man, o manau, kad ir daugumai lietuvių yra skaudu dėl Lietuvos šiandienos ir ateities, todėl aš ir noriu išsakyti savo požiūrį į šiuos įvykius.

Migrantų kanalizavimo sistema ir jos „santechnikai“

Ar mes juos vadinsime globalistais, ar sionistais, ar pasaulio pinigų šeimininkais – tai vienas ir tas pats, tik skirtingais pavadinimais. Jie sėkmingai įgyvendino daugybę projektų Europoje: Napoleono, revoliucijų, dviejų Pasaulinių karų. Jiems pavyko sunaikinti sveikiausią Europos genofondą, sukaupti savo rankose visus jos pinigus ir atvesti išsigimusią, paliegusią, praradusią imunitetą, visoms ligoms tolerantišką, homoseksuolizmu ir liberalizmu sergančią Europą į galiausią, jos sunaikinimui skirtą, Paneuropos projektą.

Šio projekto autorius – sionistas Kudenchove-Kalergi, visų ES liberalų, globalisų, sionistų ir masonų simbolis. Jis mums, „Suvienytos Europos“ statytojams paliko projektą, pagal kurį nenukrypstamai šiandien statoma (griaunama) Europa. Trumpai priminsiu apie šį Europos Sąjungos dvasinio tėvo projektą.

Mūsų sunaikinimo projektas

Europos politikai labai gerbia Paneuropinės sąjungos įkūrėją, suvienytos Europos ideologą R.N.Kudenchove-Kalergi (1894-1972)), kurį jie vadina Europos sąjungos dvasiniu tėvu. Jo veikaluose („Pan-Europa“, „Kova už Pan-Europą“), aprašyti tikslai ir užduotys nesikeičia iki mūsų dienų. Vienas iš tokių tikslų yra sukūrimas vieningos „europietiškos nacijos“. R.N.Kudenchove-Kalergi teigė, kad klausimas apie pilietybę kiekvienam taps tuomet antraeiliu, tai atves į išsprendimą klausimo dėl valstybių sienų: “Yra tik vienas radikalus būdas išspręsti europinį sienų klausimą teisingai ir ilgam. Tai kelias ne kilnoti sienas, o jas likviduoti“.

Savo knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925) Kudenchove-Kalergi išdėstė, kaip turi atrodyti „Europos nacija“. Ją sudarys dvi rasės. „Kiekybės žmonių rasė“- sumaišyto kraujo europietiškai-negroidinė rasė. Tai būsimi žydų sionistų vergai – visi mes, šiandieniniai Lietuvos ir Europos gyventojai, sumaišyti su negrais ir arabais. Jiems vadovaus, pagal Kudenchove-Kalergi „kokybės žmonės“ – žydai, kurie ilgainiui pakeis visą dabartinį Europos elitą.

Kudenchove-Kalergi visuomenės hierarchijos teorija, kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (atžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenchove-Kalergi veikalas.

Migrantų kanalizavimo operatoriai

Visų pasaulio sionistų ir masonų tikslas – Trečiosios šventyklos ir Didžiojo Izraelio projektas. Jis labai sparčiai įgyvendinamas. Arabų iškeldinimas iš jų gyvenimo teritorijų yra gerai organizuotas ir finansuojamas projektas.

Kandidatas į JAV prezidento postą Donaldas Trampas susitikime su rinkėjais pasakė, kad Islamo valstybę sukūrė Barakas Obama ir Hilari Klinton. Jiems talkina ir kiti sionizmo tarnai iš Anglijos, Prancūzijos, Rusijos, Arabų monarcijų, kurie padarys viską, kad pilietinis karas, būsimojo Didžiojo Izraelio teritorijoje nesibaigtų tol, kol ten neliks jų planams trukdančių gyventojų.

O ko arabams ten vargti, kariauti, žūti, jeigu juos kvieste kviečia ložės „B’nai B’rith“ žmogus Angela Merkel, ko jiems ten vargti jeigu kelionę į Europą finansuoja ir organizuoja „arabų kelionių į Europą agentūra Rotšildai ir Co“?

Ar mus gali stebinti, kad Europos Komisija niekaip negali užkimšti kiaurų Šengeno zonos sienų, jei ES vadovybė vykdo sionistų planus perkraustyti arabus ir negrus į Europą?

Ukrainiečiai, pavyzdžiui, Europai nereikalingi, jie baltaodžiai europiečiai. Na ir kas, kad Ukrainoje vyksta permanentinis karas, kad sprogsta bombos, žūva žmonės. Jiems reikia vizų, jiems tik žada bevizį režimą. Jiems sienos uždarytos, nes jų genai netinka, reikalingi prastesni genai, protiškai nuo europiečių atsilikusių žmonių genai. Protiškai atsilikę „kiekybės žmonės“ reikalingi sionistų kuriamai Europai, todėl arabams ir negrams nereikia jokių vizų, juos praleidžia ne tik be vizų, bet ir be jokių dokumentų, nors jie po kelių dienų perėję siena vyksta į Paryžių ir nužudo 130 žmonių. Jų niekas nestabdo. Jokios vizos, jokios sienos, jokios pasienio tarnybos.

Migrantų kanalizavimo į „Tautų lydymo katilą“ užsikimšo Švedijoje.

Net ir žiemos mėnesiais puikiai funkcionuojanti migrantų kanalizavimo į Europą vamzdis staiga užsikimšo Švedijoje. Švedų rezervuoras užsipildė, persipildė, užsikimšo ir šių metų sausio 4 d. nutraukė savo darbą. Sionistų tarnai iš Švedijos valdžių net verkė dėl šios švedų tautos „tragedijos“, kad nebegali sutalpinti dar bent kokių kelių milijonų sirų ir negrų. Jie viešai liejo ašaras. Apie taip pat liedama ašara papasakojo Independent.

Bet ką padarysi, Švedija lygi šiol buvo migrantų priėmimo čempione, pagal migrantų skaičių jos gyventojų skaičiui. Tuo pasistengė verksmingoji Švedų kairės centristinė vyriausybė.

„Mes padarėme daugiau, negu kas nors kitas“- gyrėsi Švedijos migracijos ministras Morgan Johansson „Bet ir mes turime ribas“. Šitas ribas galima lengvai pastebėti palapinių miestelyje, kur dešimtys migrantų nakvoja šiaurės žiemos sąlygomis ir stotyje, rašo Independent. Šiandien įvesta pasų kontrolė Švedijoje gali turėti rimtas pasekmes. Migrantų srauto sustabdymas gali į pietus nuo Švedijos sukelti chaosą, domino efektą, nes kaimynai darys tą patį. Danija yra pagrasinusi uždaryti sieną su Vokietija.

Nepaisant daugkartinių pažadų ES valdininkų dėl būtinybės kontroliuoti išorines ES sienas nieko nepadaryta. Migracijos ministras pasakė: “Mes galime susidoroti su 160000 migrantų, bet mes nebesusitvarkysime, jei kitais metais atvyks dar 160 000 žmonių“. Sugrius visa mūsų prieglobsčio suteikimo sistema“. Ši švedų sistema jau vos nesugriuvo šį rudenį.

Švedai nuvylė arabus, 23000 jų tenka gyventi „nekondicinėse“ patalpose. Kai kuriems iš jų tenka nakvoti atvirame lauke, apšildomose palapinėse. Tikras skandalas, štai Siras Muchamedas, maždaug 35 metų amžiaus, iš Damasko į Švediją buvo viliojamas atskirais apartamentais, dosnia socialine parama, kad jį šiltai sutiks švedai. Tuo tarpu jam švedai paskyrė vaikišką lovelę palapinėje, kurioje jis turės gyventi visą žiemą. „Tai siaubas“- pasakė Muchamedas. „Palapinės apšildomos, bet kada tapo blogas oras, bus labai sunku čia gyventi“,- sako jis.

Nuo sausio 4 dienos 2 valandos įsigaliojo pasų kontrolė tarp Švedijos ir kitų Šengeno valstybių. Sifonas užsikimšo. Pabėgėlių kanalizavimo į tautų lydymo katilą sistema sulūžo. Aš tuo džiaugiuosi, nes šita migrantų perkėlimo sistema yra nusikaltimas prieš Europos tautas.

Algimantas Labionka

Šauksmas