S. Buškevičius, R. Girinskas, L. Astra. Lukiškių aikštėje turi stovėti paminklas Vytautui Didžiajam

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2023/01/03/s-... 2023-01-04 19:27:00, skaitė 625, komentavo 6

S. Buškevičius, R. Girinskas, L. Astra. Lukiškių aikštėje turi stovėti paminklas Vytautui Didžiajam

Istorinė Lietuvos sostinė Vilnius – ypatingas europinis miestas, kuriame amžių bėgyje buvo kuriamas nacionalinis kultūrinis lobynas, narsiai ginamas mūsų valstybingumas ir laisvė.

Nepaprastai graži miesto įkūrimo legenda apie Geležinį Vilką, kuris pranašavo lietuviams  įkurtos sostinės pasaulinę šlovę urbi et orbi , byloja apie sakralią jo prigimtį.

Didžiųjų mūsų valdovų politinis autoritetas formavo aukštą tarptautinį Lietuvos prestižą. Vytauto Didžiojo vaidmuo Lietuvos valstybės kūrimo ir išsaugojimo kovoje yra išskirtinis, o karžygiškai laimėtas Žalgirio mūšis tapo reikšmingiausiu, precedento neturinčiu Lietuvos ir visos Vidurio Europos įvykiu.

Vytautas Didysis – tai ašinė Lietuvos asmenybė. Strateginės Žalgirio mūšio pergalės dėka buvo užbaigtas ilgiausias karas Europos istorijoje, užsitęsęs daugiau kaip 200 metų ir atkurtas teritorinis mūsų valstybės vientisumas.

Akivaizdu, kad Vilniaus septynių šimtų metų minėjimo programa būtų nenuosekli ir neišbaigta, neiškėlus svarbaus tikslo: įamžinti mūsų valstybės kūrėjo ir gynėjo Vytauto Didžiojo atminimą, pastatant jam monumentalų paminklą Lukiškių aikštėje.

Apgailėtina, kad šiandieninė miesto valdžia kartu su turizmo agentūra „Go Vilnius“ nesugebėjo parengti svarios, kūrybingos nacionalinio lygmens programos ir beveik pusantro milijono eurų iššvaistė įvairių perfomansų („kur susilieja dangus su žeme „), instaliacijų, operečių ar vienadienių filmavimų rengimui.

Įžūliausia, kad jubiliejiniai miesto pinigai išskirstyti net trejiems, taigi, ir pojubiliejiniams metams (!), tuo būdu įvairiems loftams pratęsiant jų sėkmingą finansinį egzistavimą.

Tūkstančiai ryšių jungia Vytauto Didžiojo laikus su mūsų laikmečiu. Vilniaus 700 – jų metų minėjimo programa turi būti neatskiriama nuo tautinės savigarbos ir istorinės kultūrinės atminties, plėtojant simbolinę – sakralinę jos raišką dabarties ir ateities kartoms.

Privalome įamžinti mūsų valstybės kūrėjo Vytauto Didžiojo atminimą, pastatydami jam monumentalų paminklą Lukiškių aikštėje, Vilniuje.