Lietuviškosios politikos sifilis

Autorius: Andrius Martinkus Šaltinis: https://ekspertai.eu/lietuvisk... 2023-01-04 19:52:00, skaitė 233, komentavo 9

Lietuviškosios politikos sifilis

Kas mane labiausiai stebina lietuvių tautoje?

Jeigu lietuvių tauta neturėtų savo valstybės, mane lietuvių tautoje labiausiai stebintų kiti dalykai.

Juk pasaulyje daug daugiau tautų, kurios neturi savo valstybių už tas, kurios jas turi.

Kai kurios iš tų tautų yra daug didesnės už lietuvių tautą. Pavyzdžiui - kurdai.
Taigi kas mane labiausiai stebina lietuvių tautoje, turinčioje savo valstybę?

Labiausiai mane stebina nesugebėjimas įžvelgti priežastinį ryšį tarp lietuvių tautos degradacijos (depopuliacijos) ir Lietuvos valstybės vykdomos rusofobinės politikos.

Tai nėra vien tik „landsberginių“ problema.

Pavyzdžiui, „Nacionalinis Susivienijimas“ nesidrovi viešai deklaruoti, kad Lietuvos valstybės užsienio politika turi būti orientuota ne į Vokietiją ar Prancūziją, o į JAV ir Didžiąją Britaniją.

Kitas pavyzdys – Gargžduose jau daug kartų iš eilės į Seimą išrenkamas klounas rusofobas „už Lietuvą, vyrai“.

Dar vienas pavyzdys – visi alei vieno Seimo nariai nubalsavo už 2023 metų Laisvės premijos skyrimą kruvinam Ukrainos klounui. Neatsirado nė vieno, kuris bent jau susilaikytų!

Tokių pavyzdžių Lietuvos politikoje – daugybė.

Rusofobija yra Lietuvos „valstybės“ politikos sifilis.

Negydomas sifilis sukelia organizmo degradaciją, o galiausiai – mirtį.

Esame šio proceso stebėtojai.

P. S.

Kodėl Lietuva atėjo tokia silpna, tokia demografiškai nukraujavusi, į dabartinę GLOBALINĘ GEOPOLITINĘ PERTVARKĄ? Atsakymas paprastas – „ELITO“ kokybė. Politinio, kultūrinio, akademinio (universitetinio) „elito“ kokybė. O iš kur tas „elitas“ maitinasi? Jį maitina ne tik JAV, ES ir kiti globalistai. Jį maitina ir „eiliniai“ lietuviai (arba „lietuviai“) „mokesčių mokėtojai“. Kurie leidžiasi būti „zombinami“. UKRAINOS KARAS sustatė visus taškus „ant i“. Ne tik ant „politikų“. Bet ir ant „visuomenininkų“, ir ant „opozicionierių“. Dabar viskas aišku.