Algimantas Rusteika: Sausio 13-tąją Lietuvoj įvyko lūžis, kurį mažai kas pastebėjo

Autorius: Algimantas Rusteika Šaltinis: https://minfo.lt/nuomones/stra... 2023-01-16 20:28:00, skaitė 301, komentavo 3

Algimantas Rusteika: Sausio 13-tąją Lietuvoj įvyko lūžis, kurį mažai kas pastebėjo

Sausio 13-tąją Lietuvoj įvyko lūžis, kurį mažai kas pastebėjo. Tai pastebėkit.

Visus tuos tris dešimtmečius centrinis šios dienos įvykis būdavo Mišios Arkikatedroje. Už Laisvės gynėjus ir Lietuvą ateidavo pasimelsti valstybės veikėjai, valdantieji ir opozicijos atstovai, ministrai, "faktiniai" ir buvę valstybės vadovai, krikščioniškų šalių ambasadoriai. Nuomonių formuotojai, pagaliau...

Šiemet buvo pirma tokia sausio 13-toji, kada į Mišias Laisvės gynėjams svarbiausioje šalies šventovėje neatėjo NEI VIENAS VALDŽIOS ŽMOGUS. Nei iš pozicijos, nei iš opozicijos. Nei vienas iš "elito".

Jie dalyvavo TSKP suvažiavimus primenančiose, uždarose nuo žmonių "mišiose" Seime, kur vyko naujo šventojo inauguracija. 

Nei už Laisvės gynėjus, nei už Lietuvą norinčių pasimelsti NEI VIENO valdžios žmogaus neatsirado. Mišios vieną svarbiausių valstybei dienų vyko pustuštėje Arkikatedroje, kaip eilinės pamaldos kaimo bažnytėlėje.

Gal tai bus geras antausis ir pamoka daliai bažnyčios elito, kuris Tautos ir Tikėjimo naikinimo fiestoje kaip įmanydamas stengiasi nepasakyti valdžiai daugumos tikinčiųjų nuomonės? Nori būti neutraliu šioje lemiamoje parsidavėliškos valdžios ir visuomenės priešpriešoje ir tuo tampa svetimu abiems pusėms?

Kaip ten bebuvę, bet man tai patiko. Būtinai pažiūrėkit šią Mišių ištrauka. Pamatysit tą gyvąją, tikrąją Lietuvą, atėjusią pasimelsti už savo Tėvynę ir jos gynėjus. Pajusite tą tikėjimo ir Lietuvos realybės tiesą. Tą paprastų žmonių, atėjusių į šventovę, tyrumą ir šviesą.

Matau tuos užsikniaubusius pirmose eilėse jaunus žmones. Pamatykit ir jūs, kas įvyko. Be fariziejų malda buvo tikra ir švari. 

Apsišaukėlių ir prisitaikėlių valdžia pasirinko kelią į savo pabaigą.