Izraelis Šamiras: „Krikščionys sionistai“ – tai tie, kas pardavė Išgelbėtoją už 30 šekelių

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/izraelis-sa... 2016-01-25 02:28:30, skaitė 2852, komentavo 1

Izraelis Šamiras: „Krikščionys sionistai“ – tai tie, kas pardavė Išgelbėtoją už 30 šekelių

Algimantas Lebionka

Gerbiamas visuomenės veikėjas ir rašytojas Valdas Anelauskas iš JAV man parašė: „Čia visai netoli mūsų yra kažkokia “Biblijos kolegija”, tai ten kieme stovi didžiulis kryžius (kuris naktį priedo dar ir šviečia), o šalia jo plevėsuoja Izraelio vėliava. Ką tik neseniai ten vaikščiojom tai aš net ir nufotografavau (žr. nuotrauką)“.

Laiško autorius tęsė: „Tie krikščioniški sionistai Amerikoje iš tiesų tai turi net didesnę įtaką, negu patys žydai. Jei jų nebūtų čia tiek daug tai JAV taip ir Izraelio nepalaikytų. Žydų čia apie penki milijonai gyvena, o krikščionių sionistų (jie save dar vadina dispensationalistais) apie 50 milijonų. Beje, pastarųjų kelių dešimtmečių bėgyje, ta protestantų krikščionybės kryptis labai išpopuliarėjo ir Europoje. Jie net ir Bibliją nuosavą turi, vadinasi Skofieldo Biblija.“

Prisipažinsiu, nieko anksčiau negirdėjau apie „krikščionis sionistus“. O gal kaip tik girdėjau, pagalvojau? Gal dabartinio Romos Popiežiaus jėzuito politika, apie kurią tik ką rašiau [1, 2], ir yra nukreipta į Romos katalikų bažnyčios reformavimą į „Krikščioniškų sionistų“ sektą, į Bažnyčios pardavimą už 30 šekelių? O kaip pavadinti tas sutartis, tuos „slaptuosius protokolus”, pasirašomus dalyvaujant reakcingiausios žydų ortodoksų sektos Chabad Liubavič atstovams, kurie mus krikščionis – „gojus“ laiko bedvasiais gyvuliais [3]?

Štai ką sako rašytojas Izraelis Šamiras apie „krikščionis sionistus“[4]:

„Aš senai pastebėjau, kad ten, kur atsiranda protestantų bažnyčios, ten beveik tuojau pat atsiranda krikščioniško sionizmo maras”.

„Protestantus labai jaudina, kas įvyks su žydais, kada ateis pasaulio pabaiga, kada Apokalipsė pradės belstis į duris. Pradedant ХIХ amžiaus pradžia Anglijoje atsirado antinomistinė doktrina, kuri postuluoja, kad Kristaus atėjimas taps įmanomu per nuodėmę, per pilną judaizmo priėmimą“.

Kalbant apie „krikščioniško sionizmo“ istoriją, ekspertas priminė, kad ХХ amžiaus pradžioje šio judėjimo atstovas išleido JAV Bibliją su savo komentarais, kurią apmokėjo Amerikos sionistai. „Būtent tada jie ir sugalvojo doktriną, skelbiančią tai, kad sionizmas yra sudedamoji dalis krikščioniško mokslo, o todėl turi pilnai palaikyti žydus šiuo klausimu“,- pareiškė rašytojas.

“Jeigu sąžiningai, tai šitas judėjimas yra gauja atskalūnų, kurie egzistuoja už žydų pinigus. Šis judėjimas yra gėdingas ir pasibjaurėtinas. Nors šaknys „krikščioniško sionizmo“ galima rasti dar senais laikais, tačiau proveržis šiame judėjime įvyko prieš 20 metų. Šio proveržio istorija neįmantri: kai kurie amerikiečių evangelistai 1980 metais priėjo išvados, kad reikia pereiti nuo žydų politikos smerkimo prie jos gyrimo. Jie suprato, kad, smerkdami Izraelį, jie vargu ar pajėgus pritraukti į save dėmesį, o štai gyrimas gali atnešti jiems realią naudą. Ir jie pasirodė esą teisūs: kai tiktai jie pradėjo girti sionizmą, prieš juos iškart atsivėrė visos durys, laikraščiai, radijas, televizija, jie gavo pinigų ir priėjimą prie visų Žemės civilizacijos gėrybių. Žinoma, paprasti tikintieji mažai ką supranta šitoje politikoje, juos tiesiog apsuko aplink pirštą, o štai jų lyderiai -tai labai niekingi žmonės, kurie pardavė Išgelbėtoją už 30 šekelių“, – pasakė Šamiras.

Šauksmas