Graikai streikuoja

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: http://revoliucija.org/2016/02... 2016-02-14 11:26:39, skaitė 2087, komentavo 0

Graikai streikuoja

Jau praėjo kuris laikas nuo sausio 15 d. įvykusio oficialaus susitikimo tarp Graikijos premjero Aleksio Tsipro ir Graikijos Komunistų partijos (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας – KKE) vadovo  Dimitrio Koustoumpo, po kurio komunistų lyderis vienareikšmiškai nurodė antisocialinį „Syrizos“ planuojamų reformų pobūdį ir pakvietė graikų tautą kartu kilti į masinį protestą, reikalauti pseudo-kairiosios vyriausybės atsistatydinimo.

Graikijoje masiniai streikai ir protestiniai mitingai bei piketai jau vyksta nuo sausio antrosios pusės, reikalaujant „Syrizos“ vyriausybės atsistatydinimo ir planuojamų neoliberalinių reformų atmetimo; protestinio judėjimo priekyje žengia glaudžiai su KKE susirišęs, 850 tūkst. narių turintis kovingų profsąjungų judėjimas PAME, o taip pat ir „Kovingasis valstiečių susivienijimas“ (PASY) ir „Nacionalinis antimonopolinis susivienijimas“ (PASEVE) su „Studentų kovos frontu“ (MAS) ir „Graikijos moterų federacija“ (OGE).

Vasario 4 d. visoje Graikijoje vyko visuotinis streikas, o Atėnuose žygiavo daugiakilometrinio ilgio darbo žmonių kolona; visoje šalyje sustojęs darbas parodė visiems, kad darbininkai gali gyventi be savo išnaudotojų ir bosų, o pastarųjų sistema be darbo žmogaus veikti negali.

Tuo tarpu vakar, vasario 13 d., Atėnuose įvyko dar vienas PAME inicijuotas protestinis mitingas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 12 tūkst. žmonių – šį kartą apie mitingą pranešė net ir sisteminė žiniasklaida. Tai – žemdirbių akcija prieš pragaištingas „kairiųjų“ buržujų vyriausybės reformas, praktiškai 70% siekiantį pajamų mokestį mažažemiams ūkininkams ir žemės ūkio darbininkams.

„Tai yra kova dėl išgyvenimo tam, kad galėtume išeiti į pensiją sulaukę 67-erių metų amžiaus, kad mūsų vaikai galėtų pragyventi dirbdami žemę“, – teigė vienas iš mitingavusių ūkininkų. „Kai iš mūsų atimama 60% mūsų pajamų, jau nebeįmanoma pragyventi iš žemės ūkio“, – teigė kitas.

Daugelis smulkių ūkininkų, žemės ūkio darbininkų ir politinių aktyvistų apsistojo priešais Graikijos parlamentą, reikalaudami reformų atšaukimo ir vyriausybės pasitraukimo. Be to, kaip pranešama, graikų mažažemiai ūkininkai ir žemės ūkio darbininkai jau spėjo traktoriais ir žemės ūkio padargais užblokuoti 68 kelius, tuo būdu išreikšdami savo protestą prieš antiliaudinę A. Tsipro klikos politiką.

Be to, neišvengta fizinių susidūrimo su buržuazinei „kairiųjų“ vyriausybei pavaldžios policijos pajėgomis: smulkieji ūkininkai ir žemės ūkio darbininkai drąsiai stojo į kovą prieš savivaliavusių represinių organų atstovus (žr. video apačioje).

Galime neabejoti, kad dabar vykstantys protestai Graikijoje greitu metu nesibaigs; o jų masiškumas bei kovingumas leidžia pagrįstai manyti, kad nemaža graikų tautos dalis pagaliau ima suvokti tikrąją A. Tsipro ir „Syrizos“ šarlatanizmo ir demagogijos esmę – kad jie, prisidengdami skambiomis frazėmis, tėra tik dar viena stambaus vietos ir užsienio kapitalo, euroburžujų ir biurokratų interesus atstovaujanti partija. Nuosekliai už socializmą ir nepriklausomybę, Graikijos išstojimą iš imperialistinių ES ir NATO struktūrų pasisakanti KKE žengia šio ekonominio protestinio judėjimo priešakyje ir, tikėkimės, sugebės greitu metu padidinti savo politinį svorį kovoje prieš „kairiųjų“ ir dešiniųjų buržujų režimą.

Tuo tarpu PAME ir graikų profsąjunginis judėjimas apskritai rodo puikų pavyzdį Lietuvai ir Europai, kaip gali atrodyti ir veikti tikras darbo žmonių pasipriešinimo judėjimas, ginantis ne kapitalistų ir bankininkų, o pačių dirbančiųjų interesus – iš šito ypatingai vertėtų pasimokyti Lietuvoje esančių darbo žmonių kolektyvų atstovams, kurie suvokia, kad černiauskinės-socdeminės Lietuvos profsąjungos yra iš principo neįgalios ginti dirbančiųjų interesų ir nuo pat pradžių guli kapitalistų kišenėje.