Istorinis Romos popiežiaus ir Maskvos patriarcho susitikimas. Gal vertėjo jį atidėti dar kokiam šimtui metų?

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2016-02-15 09:00:33, skaitė 3438, komentavo 0

Istorinis Romos popiežiaus ir Maskvos patriarcho susitikimas. Gal vertėjo jį atidėti dar kokiam šimtui metų?

Mūsų akyse kažkur Kubos oro uosto užkaboriuose nutiko istorinis įvykis - pirmas Romos popiežiaus susitikimas su Maskvos patriarchu.

Didelis dėkui gerbiamam Donatui Pusliui, kuris paaukojo naktinį miegą ir operatyviai išvertė to susitikimo metu priimtą bendrą deklaraciją (žr. jos tekstą nuorodoje apačioje).

Deja, neteisinga būtų sakyti, kad ta deklaracija sukėlė didelį džiaugsmą ir entuziazmą būtent katalikų pasaulyje. Nes kol kas ji kelia mokantiems skaityti ir gebantiems mąstyti broliams-katalikams prieštaringus jausmus.

Iš vienos pusės smagu, kad pagaliau pralaužti ledai bendravimui su didžiausia krikščionių ortodoksų Bažnyčia.

Iš kitos pusės - keista regėti, kaip Romos katalikų Bažnyčios galva, Šv.Petro soste sėdintis J.Kristaus vietininkas Žemėje entuziastingai skelbia, kad energinga Dievos žodžio sklaida, kurią praeityje vykdė Bažnyčia ir kurios pasėkoje atsirado Graikų apeigų katalikai, buvo lyg ir klaidinga?

Ir tas keistas rūpestis ne Dievo pašaukimu pačio ganomos kaimenės saugumu ir gerovę, bet įvairaus plauko Dievo priešų interesais?

Štai keletas pirmųjų tos deklaracijos recenzijų. Neabejoju, jų bus daugiau ir labai rimtų, bet jau dabar aiškėja kai kurie momentai, keliantys katalikams nerimą:

Griežta istoriko dr. Tomo Baranausko recenzija, kurioje jis atkreipia dėmesį į visus esminius to teksto niuansus:

T.Baranauskas. Kodėl popiežius Pranciškus puolė į Putino patriarcho glėbį?
http://alkas.lt/…/t-baranauskas-kodel-popiezius-pranciskus…/

Itin kritiška popiežiaus Pranciškaus atžvilgiu liberalaus apžvalgininko Aleksandro Soldatovo pozicija - tas tekstas akivaizdžiai surašytas Maskvoje ir tik šiek tiek padailintas Romoje:

Безусловная пиар победа Кирилла: разбираем текст декларации предстоятелей, подписанной на Кубе
http://www.novayagazeta.ru/society/71836.html

Taip, esama ir raminančio požiūrio - Stokholmo teologijos mokyklos ir Kolumbijos Universiteto mokslinio bendradarbio Archimandrito Kirilo (Govorūno) švelnesnė nuomonė:

Меньше политики, больше христианства. Архимандрит Кирилл (Говорун) — о совместной декларации папы и патриарха
https://meduza.io/…/…/13/menshe-politiki-bolshe-hristianstva

-------------------
Khhm, nesinori veltis į tas bažnytines diskusijas, bet sprendžiant iš to, ką regiu Bažnyčioje jau daugelį metų, panašu, kad Popiežius Pranciškus yra Dievo siųstas rimtas Išbandymas Romos katalikų bažnyčiai. Kurį išgyvenusi Bažnyčia arba sustiprės ir pakils į naujas aukštumas, artyn dangaus skliautų - arba žlugs ir grius žemyn.

Situacija, kuomet po trijų didingų Kristaus Vyrų, kurių tvirtumą ar atsidavimą Viešpaties darbui visi matėme savo akimis, Šv.Petro sostą užėmė žmogus, kuriam populiarumas pasauliečių masių tarpe, mass-medijų pagyros ir pasaulio galingųjų patapšnojimai per petį, berods, yra svarbesni nei dvasinių pamatų, ant kurių stovi jo Bažnyčios rūmas tvirtumas ir ryžtingas jo ganomos kaimenės interesų gynimas bei atstovavimas, neramina.

Kol kas Popiežius Pranciškus savo modus operandi labiausiai panašėja į liūdno atminimo paskutinio SSSR TSRS ir KPSS TSKPvadovo Michailo Gorbačiovo lotynoamerikietišką kloną.

Yra organizacijų, kurių negalima reformuoti tiesmukais ir primityviais būdais. Nes jos subyra.

To savo laiku nesuprato M.Gorbačiovas, įėjęs į istorija, kaip milžiniškos ir galingos sovietinės imperijos, konkuravusios su USA dėl Pasaulio valdovo pozicijos žlugdytojas.

Panašu, kad to nesupranta ir Popiežius Pranciškus, irgi manantis, kad galima ištraukti kelias plytas iš ideologinio pamato - ir bus tik geriau.

Kažkam tikrai bus - bet tik ne tam pastatui, kuris ant tų pamatų stovi.

Ir jeigu dėl Gorbačiovo reformatoriškų pastangų dėka nutikusio SSSR TSRS kolapso lietuviai jokio nuostolio neapturėjo - priešingai, mes sėkmingai atkūrėme savo, lietuvišką valstybę, tai galima Romos katalikų Bažnyčios griūtis mus labai neramina.

Belieka melsti Viešpaties, kad Jis apšviestų ir nuskaidrintų savo žemiškojo vietininko protą ar kokiais kitais Jo valioje esančiais keliais greičiau baigtų tą rūstų išbandymą, nuleistą ant Jo Bažnyčios avelių galvų.

---
Mildos Bartašiūnaitės replika į aukščiau aprašytą įvykį:

Galima ilgai rašyti ir plėstis šia tema...
Iliuminačiai... bla bla bla...New World Order...bla bla...šachas jiems parėjo...partiją pralošė...

Galima parašyti trumpai:
Globalinis Prediktorius išduoda Vakarus s potraxami