Rygoje žygiavo nacių koloborantai

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-03-17 00:33:00, skaitė 541, komentavo 13

Rygoje žygiavo nacių koloborantai

O Rygoje, gausiai pabarstytomis smėliu gatvėmis, netvirtu žingsniu, žengė SS veteranai. Daugiausia – tie, su kuriais Baltarusijos prokuratūros darbuotojai mielai pasikalbėtų per apklausą. Baltarusijos Respublikos prokurorai turi daug klausimų „legionieriams“, per Didįjį Tėvynės karą tarnavusiems nusikalstamoje nacių organizacijoje SS ir nacionaliniame savanorių korpuse.

Latvijos valdžia, nors Europa į tai žiūri griežtai, mano, kad legionieriai kovojo už Latvijos nepriklausomybę. Na, tai mažai tikėtina. Štai kiekvieno kareivio, stojusio į tarnybą Waffen SS Latvijos legione, priesaikos tekstas:

„Dievo vardu, kovoje su bolševikais, iškilmingai pažadu neribotą paklusnumą vyriausiajam Vokietijos ginkluotųjų pajėgų vadui Adolfui Hitleriui ir už šį pažadą, kaip drąsus karys, esu visada pasiruošęs atiduoti savo gyvybę“.

O apie Latviją priesaikoje nė žodžio.