Nutrauktas ikiteisminis tyrimas prieš Žilviną Razminą

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: https://ltnacionalistas.wordpr... 2014-11-17 01:45:20, skaitė 4376, komentavo 6

Nutrauktas ikiteisminis tyrimas prieš Žilviną Razminą

Pranešame visiems savo bendražygiams, remėjams ir skaitytojams, kad prieš nacionaldarbininkų judėjimo vadovą Žilviną Razminą iškeltas ikiteisminis tyrimas jau oficialiai nutrauktas.

Primename, kad dar rugsėjo mėnesį sisteminėje žiniasklaidoje buvo pradėta garsiai kalbėti apie nacionaldarbininkų veiklą, ją mėginant iškreiptai pavaizduoti kiek tik įmanoma labiau demonizuotame kontekste (išėjo serija prieš nacionaldarbininkus nukreiptų straipsnių „Delfyje“, „15 min“, o taip pat ir vietiniame Panevėžio laikraštyje „Sekundė“; apie mūsų veiklą taip pat buvo kalbama ir rugsėjo 21-osios dienos LRT „Savaitės“ laidoje).

Tuo metu konservatorė Rasa Juknevičienė nusprendė kreiptis į Panevėžio policijos pareigūnus dėl mūsų atsišaukimų platinimo Panevėžio mieste, o buvęs sovietinis prokuroras Artūras Paulauskas netgi kreipėsi į Valstybės Saugumo Departamentą (VSD) dėl tariamai „antivalstybinės“ veiklos.

Netrukus ir pats Ž. Razminas gavo kvietimą apsilankyti kaip „liudininkas“ Vilniaus Vyriausiame Policijos Komisariate, kur jis buvo supažindintas su pačiu ikiteisminiu tyrimu ir įvardytas jau nebe šiaip „liudininku“, o „specialiuoju liudininku“, kas yra beveik tolygu „įtariamajam“.

Ikiteisminis tyrimas buvo dėl tariamo grupių, siekiančių neteisėtu būdu kėsintis į esamą konstitucinę santvarką ar valstybės suverenitetą, kūrimo (žr. 121 BK str.).

Savo apklausos metu Ž. Razminas paaiškino šitokių įtarimų nepagrįstumą, pabrėždamas, kad:

  1. Nacionaldarbininkų veikla griežtai apsiriboja nesmurtinio pasipriešinimo akcijomis bei švietėjišku darbu, tad bet kokios aliuzijos į „neteisėtas priemones“ yra nepagrįstos;
  2. Lietuva ir taip jau nėra suvereni valstybė, tad, kiek tai liečia suverenitetą, vargu ar iš viso net būtų į ką kėsintis, net jeigu ir būtų to norima (kol, tuo tarpu, nacionaldarbininkai kaip tik labai aiškiai pasisako už tikro Lietuvos suvereniteto siekį);
  3. Jei kas ir turėtų būti teisiamas dėl pasikėsinimo į suverenitetą, tai nebent tiktai pati valdžia.

Ž. Razmino teiginius bei paaiškinimus policijos pareigūnai mandagiai išklausė ir, kaip matome dabar, neradę jokio pagrindo dėl nacionaldarbininkų propagandinio ar organizacinio darbo kelti baudžiamosios bylos, ikiteisminį tyrimą nutraukė.

Ikiteisminio tyrimo nutraukimas iš esmės jau instituciškai patvirtina mūsų veiklos legalumą.

Šio fakto šviesoje Ž. Razminas ketina imtis teisinių veiksmų dėl savo sulaikymo spalio 17 d. pakeliui į Kaune vykusį Giedriaus Grabausko organizuotą mitingą „NATO – ne!“ įvykusį jo sulaikymą, kurio metu buvo atimta krūva atsišaukimų, kuriuos pats Ž. Razminas ketino dalinti mitingo metu.

Ž. Razminas, o kartu ir visas mūsų kolektyvas, esame įsitikinę, jog spalio 17-ąją įvykęs Ž. Razmino sulaikymas, taip pat ir Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) Kauno skyriaus vadovo, Henriko Juodiškos sulaikymas, buvo neteisėti arba, mažų mažiausiai, visiškai teisiniu požiūriu nepagrįsti valstybės represinių organų veiksmai.

Kai dėl pačio ikiteisminio tyrimo prieš Ž. Razminą klausimo, tai turime pagrindo manyti, jog jis buvo iškeltas dėl R. Juknevičienės ir A. Paulausko spaudimo; o visi pastarųjų mėnesių įvykiai, tame tarpe ir šiuo metu G. Grabauskui iškelta byla dėl neva „nesankcionuoto“ mitingo organizavimo (turint omenyje, kad spalio 17-osios Kauno mitingui leidimas buvo atšauktas be jokio pagrindo ir tik likus vos porai valandų iki mitingo), turėtų būti matomi platesniame valdančiosios oligarchų klasės, „valstybininkų“ klano šalininkų mėginimo susidoroti su NATO imperializmo ir karo propagandos Lietuvoje oponentais kontekste.

Ši nedidelė Ž. Razmino pergalė yra dar vienas mažas, bet vis tiek svarbus žingsnis toliau vystant mūsų propagandinį bei organizacinį darbą, šviečiant ir keliant dirbančiosios lietuvių tautos sąmoningumą.

Ta pačia kryptimi, tautine ir socialistine kryptimi, mes žadame eiti ir toliau iki teisingumo pergalės.