Marazmavičiaus bėdos

Autorius: Aleksandras Makejevas Šaltinis: https://www.facebook.com/aleks... 2016-03-18 11:47:55, skaitė 3067, komentavo 0

Marazmavičiaus bėdos

Marazmavičius pabudo išpiltas šalto prakaito. Jis susapnavo Leonidą Brežnevą. Sapne Brežnevas glostė Marazmavičiaus galvą, kažką meiliai kalbėjo ir vis bandė pabučiuoti, žadėdamas už tai įteikti ordiną.

"Ką tai galėtų reikšti?"- susimąstė išsigandęs Marazmavičius, kuris dažniausiai sapnuodavo tik patriotinio tūrinio sapnus - trispalvę, Gedimino stulpus, kunigaikščio Vytauto pulkus, žygiuojančius prie Juodosios jūros, berniukų chorą, atliekantį Tautinę Giesmę arba Laisvės Statulą. "Iš kur mano vakarietiško ir teisingo mąstymo galvoje išdygo šis sovietinis marazmas?"- negalėjo suprasti Marazmavičius. Jis atsikėlė iš lovos ir nubėgo į vonios kambarį. Žvilgtelėjo į veidrodį ir nustėro. Veidas buvo nusėtas abejonių spuogais, o akyse nebeliko šviesos ir ryžto. Kažkas ne taip, kažkas tikrai ne taip. Marazmavičius nušlepsėjo į virtuvę ir pakvietė žmoną:

- Natalija, ateik prašau...

Bet vietoj žmonos virtuvėje pasirodė poetas Justinas Marcinkevičius.

- Ko nori, Sigitai?- paklausė poetas žmonos balsu.- Kavos išvirt? Ar gazuoto vandens su sirupu už tris kapeikas iš automato pageidausi?

- Gelbėkit!!!- suriko Marazmavičius ir palindo po stalu.

- Kas tau, mielasis? Išprotėjai? Lįsk iš po stalo, nekvailiok.

- Dink, dink nuo manęs,- žiegnojosi ir purtė galvą Marazmavičius, bet vaizdas nesikeitė. Po virtuvę vaikštinėjo poetas Marcinkevičius ir kalbėjo žmonos balsu:

- Smegenys perkaito mano zuikučiui? Persidirbo su Lietuvos priešais kovodamas? Pailsėti tau reikia. Ateik pas mane, aš tau galvytę paglostysiu, nosytę pabučiuosiu ir rublį duosiu.

- Negal būti... taip negali būti...- sumurmėjo po stalu Marazmavičius ir pamatė atbėgančius keturis komunarus.

- Tėtis! Tėtis pasislėpė!- šaukė jie tiesdami į Sigitą rankas.

- Aaaaaaaaa!!!!!- suriko Marazmavičius ir neteko sąmonės...

- Laiku jūs mus iškvietėt,- kalbėjo gydytojas Natalijai.- Dar kiek ir netektumėm tokio žmogaus...

- O kas jam?- kūkčiojo ir šluostėsi ašaras moteris.

- Baisus virusas siaučia po visą Lietuvą,- atsiduso gydytojas.- Sovietinis Mentalitetas vadinasi. Pačius šviesiausius ir reikalingiausius pakerta... Bet jūs nepergyvenkit, išgydysim jūsų vyrą. Kelios vakarietiškų vertybių klizmos ir bus kaip naujas!