Kas mūsų laukia per artimiausius 5-ą metų? Arba ko nepasakė LR prezidentė Dalia Grybauskaitė prieš 2014 metų prezidento rinkimus

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: http://bukimevieningi.webnode.... 2016-04-01 03:17:47, skaitė 12361, komentavo 1

Kas mūsų laukia per artimiausius 5-ą metų? Arba ko nepasakė LR prezidentė Dalia Grybauskaitė prieš 2014 metų prezidento rinkimus

Lietuvos laukia didesnė socialinė nelygybė, skurdas, ekonominė recesija, masinė bedarbystė, socialinių programų panaikinimas, didesnė JAV/NATO/ES kolonizacija.

Artimiausiu metu įvyksiančios globalinės finansinė krizės palies milijonus žmonių. Bus įteisintas valstybinis sukčiavimas ir reketavimas, dėl to įvyks dirbtiniai didžiausių bankų bankrotai, žmonės praras milijonines indėlių santaupas.

Bus dirbtinai sukuriamos valstybės skolos. Pragyvenimo lygis toliau smuks. Didėjanti bedarbystė iškreips vidutinių pajamų lygį. Ženkliai sumažės perkamoji galia. Dėl perkamosios galios sumažėjimo, sumažės ir prekių vartojimas. Dėl to daugelis įmonių bus priverstos bankrutuoti arba visiškai nutraukti savo veiklą. 

Kreditai taps sunkiai pasiekiami. Darbo jėga taps nebereikalinga. Žmonės emigruos ištisais kaimais ir rajonais. Valstybės skolos užsieniui didės, kol valstybė galutinai taps nemoki. Bankrutuojančia valstybę, jos žemes nupirks JAV/ES bankinis - pramoninis elitas. Likę bus paversti jų tarnais. 

Ekonomikos atsigavimas bus paprasčiausias mitas. Propagandinė žiniasklaida toliau skleis melagingą informaciją, viešoji nuomonė bus klaidinama ir iškreipta. 

Kariuomenė, sveikatos apsauga, švietimas bus privatizuoti. Žmonės bus verčiami tikėti tuo, ko nėra ir nebus. Žmonių teisės dar labiau bus suvaržytos. Bet kokios pilietinės iniciatyvos bus dar labiau slopinamos. 

Visuomenę valdys korporacijos, bankinis - pramoninis elitas pasitelkdamas propagandinę žiniasklaidą, teisėsaugą ir teismus. 

Mokslas bus prieinamas išskirtinai tik turtingiesiems ir tarnaus politiniam elitui. Karo reikalams bus skiriamos vis didesnės biudžeto lėšos. 

Vis daugiau bus kariaujama globalaus imperializmo interesams, kurių pagrindinis tikslas - nuskurdinti žmones ir praturtinti elitą... 

Visa tai, laisvosios rinkos ir kapitalistinio liberalizmo pasekmė. 

Štai kas mūsų laukia per artimiausius 5 metus!

---

Straipsnis parašytas 2014 vasario 4 dieną...