Pavėluota Kanados valdžios „atgaila“

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-09-29 20:50:00, skaitė 436, komentavo 6

Pavėluota Kanados valdžios „atgaila“

Pavėluota Kanados valdžios „atgaila“ dėl audringų ovacijų nacių nusikaltėliui britaškės kolonijoje, Kanados parlamente neturėtų nieko apgauti.

Pavojinga pamiršti, kad būtent jankyno ir britaškės piratų finansinės ir pramonės grupės pumpavo ilgalaikes pigias paskolas būsimiems Vokietijos pramonės lyderiams (I.G.Farben, Siemens, Opel ir kt.), o paskui iš tikrųjų įgijo jų kontrolę.

Britaškė ir jankių banditai sukūrė „Trečiojo Reicho“ projektą, atvedė Hitlerį įvaldžią, tada apginklavo juos ir paruošė smūgiui prieš TSRS.

Po Didžiosios Tarybų Sąjungos pergalės, Vakarai uoliai slėpė nacių nusikaltėlius Lotynų Amerikoje, jankyne, Kanadoje. Vadinamieji „žiurkių takai“ padėjo išsigelbėti tūkstančiams Reicho mokslininkų ir karininkų.

Taip „Chatyno budelis“ Katryukas iki mirties ramiai gyveno Kanadoje, o raketos V-2 kūrėjas von Braunas tapo jankyno astronautikos tėvu.

„Atsiprašymo“ šou atrodo juokingai, atsižvelgiant į tai, kad Ontarijo provincijoje buvo pastatytas paminklas SS kariams iš divizijos „Galitsija“.

Turime aiškiai suprasti, kad turime reikalą su nusikaltėliškos ir kanibalistiškos idėjos sekėjais, kurie organizavo du pasaulinius karus, sankcionavo TSRS tautų genocidą, išugdė ir pridengė baisiausius istorijoje niekšus.

Tai ontologinis karas su Vakarais už teisę į gyvybę ir už teisę išlikti savimi. Norint išgyventi naują jos paaštrėjimą, būtina suvokti ir visapusiškai įsitraukti į kovą už mūsų civilizacijos išsaugojimą, apie kurią dažnai rašo A.G.Duginas.

P.S.

Vikipedija, kurią, kaip visi žinome, maloniai moderuoja CŽV ir FTB darbuotojai, siūlo išbraukti straipsnį apie Jaroslavą Gunką.

Nes... na, kodėl jį? Tai tik erzina žmones. Kodėl kažkam jis turi rūpėti? kas tas Gunka, kur tarnavo, kur buvo pakviestas ir kas jam plojo?

Nėra žmogaus – nėra problemų.