Pasitarta, kad reikia didinti ES biudžeto pajėgumą, nes tas biudžetas praranda nemažai galios

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://ekspertai.eu/pasitarta... 2023-10-15 16:45:00, skaitė 561, komentavo 3

Pasitarta, kad reikia didinti ES biudžeto pajėgumą, nes tas biudžetas praranda nemažai galios

Pasitarimo akimirka.

Žmonių partijos atstovė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pranešė, kad padidėjusi skola, didėjančios palūkanų normos, aukšta infliacija, vykstant Rusijos agresijos karui prieš Ukrainą, – tai klausimai, kurie privalo būti spręstini didinant ES biudžeto pajėgumą.

„2022-ųjų finansinių metų Europos Sąjungos finansinėse ataskaitose pateikiamas tikras ir teisingas vaizdas, pajamų srityje klaidų nenustatyta, tačiau labai padidėjo su 196 milijardų eurų išlaidų iš ES biudžeto suma susijęs klaidų lygis – iki 4,2 proc. (2021 m. – 3 proc.)“, – pabrėžė Žmonių partijos atstovė, Lietuvos deleguotoji Europos Audito Rūmų (EAR) narė Laima Andrikienė, spalio 13 d. bendrame Seimo Europos reikalų ir Audito komitetų posėdyje, pristatydama EAR metinę ataskaitą dėl 2022-ųjų finansinių metų ES biudžeto vykdymo.

EAR išvadoje teigiama, kad du trečdaliai (66 proc.) audituotų išlaidų yra didelės rizikos.

Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad 2022 m. ES skola padidėjo iki 344,3 milijardo eurų (2021 m. – 236,7 milijardo eurų), daugiausia dėl naujo skolinimosi priemonei NGEU („NextGenerationEU“), kuris sudarė 96,9 milijardo eurų bei skolinimosi išlaidų dėl didėjančių palūkanų normų. Be to, didelį poveikį ES biudžetui turi aukštas infliacijos lygis.

„Pagal Europos Komisijos pateiktą infliacijos prognozę, iki 2023 m. ES biudžetas gali prarasti beveik 10 proc. savo perkamosios galios“, - atskleidė L. Andrikienė.

L. Andrikienė informavo ir apie specialiąją EAR ataskaitą – „Spotlight“ – iniciatyvą, kuria siekiama panaikinti smurtą prieš moteris ir mergaites.

Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė domėjosi planuojamais atlikti auditais dėl Ukrainos, Seimo Audito komiteto pirmininkas Zigmantas Balčytis gilinosi į EGADP lėšų panaudojimo vertinimo ir perkamosios galios lygio sumažėjimo ES klausimus.

Vieningai pritarta nuomonei, kad parama Ukrainai turi būti ne tik tęsiama, bet ir didinama, turi būti ieškomi keliai, kaip Ukrainai perduoti kuo daugiau milijardų, jos kovai už viso civilizuoto ir demokratinio pasaulio laisvę. Papildomas skolinimasis, būtų vienas iš šios problemos sprendimo būdų.