Kaip ir kodėl imituojama "opozicinė" veikla? Ką reiškia būti adekvačiu? (Tiesos svarba pagal Leniną)

Autorius: Tiesos keliu Šaltinis: https://youtu.be/AcmQnfQz8GQ... 2024-01-27 03:57:00, skaitė 1012, komentavo 1

Kaip ir kodėl imituojama

00:00:05 Įvadas

00:06:20 Truputis istorijos (Tiesos svarba pagal Leniną)

00:24:52 Kaip ir kodėl imituojama "opozicinė" veikla?

00:56:16 "Meilės trikampių" reiškinys (Tarpusavio priklausomumo problema)'

01:34:07 Praktinės ir principinės išvados 

Taip vadinamos "nesisteminės" ar juoba "antisisteminės" opozicijos Lietuvoje, kaip realaus veiksnio šalies politiniame gyvenime - nėra. Ir, kalbant apie paskutinį dešimtmetį, o gal daugiau - jos niekada nebuvo.

Kas yra - tai tam tikra imitacija. Regimybė. Simuliakras. Beje - ne itin vykęs.

Ir tokią realybę lemia ne vien tik objektyvios aplinkybės (antai, geopolitinė situacija, vyraujanti kultūra, ideologija ir propaganda, demografiniai ar kt. šalies duomenys). Ją lemia ir konkrečios subjektyvios priežastys - tai yra, pačių "opozicionierių", tikrų ar tariamų, laikysena.

Vieniems toji veikla susijusi su jų pačių psichologinėmis problemomis. Neišspręstomis traumomis, nuoskaudomis. Kitiems tai - tiesiog pajamų šaltinis. Tiesa - abu aspektai nebūtinai kits kitą neigia: jie puikiai dera ir drauge.

Bet kaip gi vyksta toji imitacija? Ir kodėl? Kaip ją suprasti? Kodėl šiame reikale taip trūksta elementaraus adekvatumo? Ir ko gi šiuo požiūriu galima pasimokyti iš TSRS įkūrėjo, Vladimiro Iljičiaus Lenino?

Štai apie tai - ši "Tiesos keliu" laida...