WEF Klauso Schwabo ir V.Putino karo ir mėsmalės planas Lietuvai

Autorius: GigaChat Sberbank Šaltinis: https://www.finextra.com/press... 2024-02-01 02:48:00, skaitė 1051, komentavo 8

WEF Klauso Schwabo ir V.Putino karo ir mėsmalės planas Lietuvai

"NATO ruošiasi iki liepos mėnesio susitarti dėl taip vadinamojo "karinio Šengeno".

Karinis Šengenas leis NATO kariniams daliniams laisvai judėti visoje ES teritorijoje, nes dabar norint permesti karines grupuotes ir techniką reikia atlikti daugybę ilgai užtrunkančių formalumų.

Aljanso vadovai šiuo metu tariasi dėl karinių koridorių Europoje, visų pirma Lenkijoje, Pabaltijyje ir Rumunijoje, kuriais galės laisvai judėti karinė technika.

Tam tikslui jau pradėta ruošti infrastruktūra - platinami keliai, kad būtų galima greitai permesti karinę techniką iš Vakarų Europos į Rytų Europą."

Siūlyčiau atkreipti dėmesį į paskutinį sakinį - iš Vakarų Europos į Rytų Europą. Karinis poligonas bus Rytų Europa, o Vakarų Europa teiks karinę techniką. Kas bus karo mėsmalės mėsa neminima, bet jau ir taip aišku - rytų europiečiai. Taip pat paaiškėja, kodėl padidintu spartumu tvarkomi Lietuvos keliai pasienyje su Lenkija, kai tuo tarpu likusieji mūsų šalies keliai baigia subyrėti.

Iliustracija byloja, kad labiausiai nepasiseks gyvenantiems Suvalkų koridoriuje.

KILLNET2

SBERBANK

https://www.finextra.com/pressarticle/75159/sberbank-becomes-founding-partner-of-world-economic-forum-centre-for-cybersecurity
https://www.weforum.org/people/sberbank/