Kaip Rusijos podpindosninkai šeria pribaltikos nacistinius režimus

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2024-03-29 21:51:00, skaitė 1105, komentavo 7

Kaip Rusijos podpindosninkai šeria pribaltikos nacistinius režimus

Kol mes internete piktinamės pribaltikos naciais ir jų niekšybėmis, pribaltikos geležinkeliai didina prekių tranzitą iš Kazachstano ir kitų buvusių tarybinių Vidurinės Azijos bei Kaukazo respublikų. Per gimtuosius uostus.

Tranzitas iš Rusijos taip pat geras. Pasakysiu daugiau – tranzitas per pribaltikos šalis intensyviai skatinamas... Rusijos pareigūnų, o tiksliau Rusijos podpindosninkų.

Pavyzdžiui, prie Rusijos Federacijos Ūkio ministerijos, veikia Tarifų komitetas. Tik jis Rusijos Federacijoje gali suteikti pribaltikos naciams tokias nuolaidas ir pigiai vežti prekes geležinkeliu per Rusijos Federacijos teritoriją. Ir jis leidimus išduoda be dvejonių ir smulkmenų!!

Pribaltikos šalyse labai gerai sekasi geležinkelių tranzitas per uostus!!

Rusijos gamyklos beveik neturi nuolaidų geležinkelio tarifams Sankt Peterburgo ir Ust-Lugos uostuose. Tačiau pribaltikos nacistiniams režimams nuolaidos didžiausios!!!

Kaip sakant, jūs griaunate paminklus Tarybiniams kariams, jūs ardote jų kapus, jūs diskriminuojate rusakalbius gyventojus, vykdota fašistinę politiką ir remiate teroristus, o mes jums žaliavas ir leidimą užsidirbti...Taip ekonominė parama nacizmui ir rusų genocidui pribaltikos šalyse vykdoma pačios Rusijos sąskaita.

Kol mes čia viešai plėšome gerkles, triname plunksnas ir kompiuterių klaviatūras, Baltijos uostai ir geležinkeliai perkrauna dar milijoną tonų.

Puikiai matome vlasovcų-podpindosninkų bendradarbiavimą su pribaltikos fašistinėmis chuntomis.

Ir čia nieko nuostabaus. Juk jų šeimininkas vienas…

Kaip sakant, karo salygomis reikalinga griežta ranka. Gal jau laikas baigti tuos žaidimus?