Herkus Baranauskas-Deltuvis. Mokiniai

Autorius: Herkus Baranauskas-Deltuvis Šaltinis: https://infa.lt/104860/herkus-... 2024-03-30 18:11:00, skaitė 722, komentavo 4

Herkus Baranauskas-Deltuvis. Mokiniai

Kai Lietuva paskelbė Nepriklausomybę, SSRS Lietuvai įvedė blokadą (kurią kažkaip diduma pamiršo, o atminties jiems neatkuria net „neužmirštuolės” atlapuose ir avataruose…).

Ėmė trūkti benzino ir prekių, kurių Lietuvoje negamino. Bet ir tada Lietuvoje netrūko maisto, o degalų stygių buvo mėginama kompensuoti senais metodais – „dujų generatoriais”, montuojamais tame tarpe sunkvežimiuose. Dujų, gaunamų deginant malkas…

Ir Lietuva, nepaisant sovietinės blokados, atsilaikė. Nes turėjo atsilaikymui reikalingą bazę – stiprią maisto pramonę, kuri moksliškai sakant, buvo decentralizuota.

Tuo metu, nepaisant aukštos kolektyvizacijos, vos ne kiekviename kaimo kieme lakstė vištos, kriuksėjo kiaulytės ir mūkė karvytės.

Todėl sukilusiai Lietuvai negrėsė badas. O kadangi patvorėse netykojo gamtosaugininkai ir ošė miškai, tai ir sunkvežimius, ir autobusus buvo mėginama pritaikyti malkoms… Mes atsilaikėme.

Lygiai dėl tos pačios priežasties Lietuvoje ilgiausiai Europoje atsilaikė ir mūsų partizanai pokaryje. Nes ošė tankūs miškai, o kiekviena kaimo sodyba, nepaisant žvėriškos kolektyvizacijos ir „savanoriško stojimo į kolūkius” (kaži, nieko niekam tas „savanoriškumas” neprimena?), augino maistą…

Yra net dabar jau daugelio pamiršta partizanų daina su posmu „jauna mergužėlė į akis pažiūri, įdeda į krepšį padžiovintą sūri…”.

O dabar, kai klesti demokratija ir kiekvienas gali užsiimti norima veikla, ar Lietuva atlaikytų blokadą? Paprasčiausią sienos su Latvija ir Lenkija blokadą?

Kai Lietuvos kaime draudžiama auginti kiaulytes (ES gi bijo „kiaulių maro”), kai naikinami pieno ūkiai, kai vištų negalima leisti į lauką, nes gi „paukščių gripas”…

Kai Obelių aliejus gaminamas kažkur Lenkijoje (čia spėju, nes Obeliuose aliejaus spaudyklos nebėra daug metų), o per televizorių vedėja kniaukia, kad „dėl Lenkijos ūkininkų protesto Lietuvoje ims trūkti prekių”…

Ar atsilaikytų nors pusmetį Lietuvos partizanai Gentvilo parėdymu naikinamuose miškuose? O kad miškai ir dabar, nepaisant GPS ir kitų aukštųjų technologijų yra svarbi gynybos priemonė, stebintys karą Ukrainoje gali tik patvirtinti.

Tad, kai visokie Kvaksčiūnai kvaksi apie tankus ir kitus brangiai kainuosiančius projektus, kažkodėl nė vienas „susirūpinęs” Lietuvos saugumu nepasako, kad mes turime susigrąžini žemės ūkį į Lietuvą, kad mes turime nors jau saugoti išlikusius miškus, kaip natūralią gynybinę liniją.

O kai tie patys Kvakščiūnai kvaksi apie gynybines strategijas, kažkodėl nesako, kad pirmiausia mums reikia žmonių – piliečių, kurie gintų šalį. Kad pirmasis gynybinės strategijos punktas turi būti vaikai.

Tik nepūsti miglos, kad vaikai kenkia klimatui, o aiškiai įvardyti, kad vaikai yra mūsų tautos ateitis ir gynybinis potencialas. Ir kad svarbiausia investicija į Lietuvos saugumą yra pilni kiemai tiek miestuose, tiek kaimuose lakstančių vaikų. Vaikų, kalbančių lietuviškai, o ne arabiškai, gudiškai ar ukrainietiškai. Vaikų, kuriems Lietuva yra „gimtasis sodžius”.

Tačiau Lietuvą valdanti šaika nesiekia Lietuvos saugumo. Lietuvos šaika daro viską, kad Lietuva taptų kuo pažeidžiamesnė. Nes šaika naikina valstybės bazę – šeimas (kurios augintų vaizdžiai tariant audėjėles ir kareivėlius-artojėlius).

Nes šaika naikina gynybines bazes – maisto gamintojus kaimuose ir potencialią gynybos bazę – Lietuvos miškus. Šaika yra geri mokiniai.

Pasimokę iš sovietų klaidų… Klaidų, kurios leido Lietuvai atlaikyti blokadą… Klaidų, leidusių Lietuvoje išaugti Lietuvos patriotų kartai, stovėjusiai Baltijos kelyje ir nebijojusiai „dėl karjerytės”, „projektuko”, „paskolytės” ar „kelionytės”.

Ne veltui šaika 70 metų įslaptino KGB sąrašus… Nes juk ir pirmasis Lietuvos vidaus reikalų ministras buvo KGB karininkas, pasirašęs po paskutinio Lietuvos partizano mirties aktu…

Ir turbūt ne veltui „faktinis Lietuvos vadovas” lengva ranka į Izraelį išleido to paties Kraujalio medžiotoją Dušanskį…

Todėl ir naikinamos šeimos. Todėl ir naikinami ūkiai. Todėl ir kertami miškai.

Kad Lietuva nebeatsilaikytų prieš jokias blokadas. O juk „sankcijas” šiuo metu labiausiai pamėgusi yra ES… ES, kuri pagal savo amoralumą ir panieką žmonėms tuoj pralenks SSRS…

Pirmą kartą šis įrašas paskelbtas jo autoriaus asmeninėje Facebook paskyroje.