Algimantas Lebionka: Vokietijos finansų ministras Scheuble išprotėjo ir tapo genetiku?

Autorius: Šauksmas.lt Šaltinis: http://sauksmas.lt/algimantas-... 2016-06-15 09:36:39, skaitė 2363, komentavo 1

Algimantas Lebionka: Vokietijos finansų ministras Scheuble išprotėjo ir tapo genetiku?

Kai Vokietijos ministrai tyli, apie jų idiotizmą žino tiktai kanclerė Merkel, kai jie išsižioja – apie tai sužino visas pasaulis. Paaiškėjo, kad Vokietijos Finansų ministras Volfganfgas Scheuble yra ne tik finansų specialistas, bet ir genetikas. Interviu laikraščiui die Zeit jis paaiškino, kad migrantai iš Artimųjų Rytų ir Afrikos Europai yra reikalingi tam, kad pagerinti baltąją žmonių rasę, nes „dėl inbrydingo ji išsigimsta.“ Vienas žmogaus genetikos specialistas Vokietijoje jau buvo, jo vardas Adolfas Šekelgruberis (Hitleris). Visi prisimena šio “genetiko” likimą.

Kalbėdamas apie migracijos broblemas Šoiblė pasakė: “Izoliacija mus sunaikins, ji sukels mūsų išsigimimą dėl inbrydingo“. Inbrýdingas (angl. inbreeding < in — viduje + breeding — veisimas) – homogamijos forma, giminingų formų kryžminimas vienos organizmų (gyvūnų arba augalų) populiacijos ribose. Terminas “inbridingas” paprastai naudojamas gyvūnų atžvilgiu, augalams labiau paplitęs terminas Incucht. Ši terminą naudojo ir žymusis vokiečių „genetikas“ Hitleris „Main Kampf“ knygoje.

Aš, tris su puse dešimtmečių dirbęs mokslinį darbą genetikos laboratorijoje Merkel kabineto „genetiko“ kalbas galiu vertinti vien kaip piktybinį idiotizmą. Normalus žmogus privalėjo atsiprašyti Europos visuomenė už tokį pasisakymą. Bet neatsiprašė…

Aiškinti ar nagrinėti paistalus šio neadekvataus Vokietijos ministro, matomai prisiskaičiusio Hitlerio teorijų apie žmogaus rasių pagerinimą, nematau reikalo. Bet… O gal tai atgarsis teorijų kito rasizmo teoretiko Kudenchove-Kalergi, dar vadinamo „suvienytos Europos tėvu“, kuris savo rasistinę teoriją apie Europos pertvarkymo baigtinius rezultatus išdėstė knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925). Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Tai išplaukė iš savotiško, Kudenchove-Kalergi visuomenės hierarchijos supratimo, kuris kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (atžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenchove-Kalergi veikalas. Visą europiečių masę Kudenchove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

„Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta“, – rašo O.Četverikova.

1962 metų Nobelio premijos laureatas, Džeimsas Vatsonas – kitos nuomonės negu Scheuble

Thilo Sarracinas apie arabų ir afrikiečių „naudą

2014 metais Vokietijoje gyvenančių migrantų skaičius pasiekė 10,9 milijonų. Bendras skaičius žmonių su užsienio šaknimis, įskaitant gimusius migrantų vaikus, atvykusius nuo 1950 metų, 2014 metais sudarė 16,4 milijono – maždaug penktadalis nuo viso 80 milijonų šalies gyventojų skaičiaus. 2015 metais migrantų Vokietijoje padaugėjo dar nuo 1,1 iki 1,8 milijono. Tikslus šių metų „atbėgėlių“ skaičius nežinomas. Net 350000 migrantų Vokietijoje yra nežinia kur dingę.

Pasiremdamas moksliniais tyrimais, visą Vokietiją apimančios statistinės medžiagos analize, dr.Thilo Sarracinas knygoje „Vokietija – susinaikinimas“ parodė, kad migrantai, atvykę iš Afrikos ir Islamo šalių ir jų palikuonys, pasižymi žemesniu intelektu (buvo nustatomas intelekto koeficientas – IQ) negu etniniai vokiečiai, kiti europiečiai, ir Vokietijos aukštųjų technologijų darbo rinkai yra netinkami, jie protiškai nepajėgūs integruotis į Vokiečių visuomenę ir tai, autoriaus nuomone, galų gale sukels Vokietijos ekonomikos ir valstybės žlugimą.

Autorius tvirtina: „Iš 500,000 prieglobsčio prašytojų po 15 metų bus 23 milijonų.“

Saracinas rašo: „Kiekvienais metais pabėgėlių ir nelegalių imigrantų kohortos auga jau du dešimtmečius dėl šeimų susijungimo ir jų vaikų. Yra žinomi jau penkių kartų statistika. Pavyzdžiui:  20-metų pabėgėlis atvyksta su savo žmona, pora turėjo tris vaikus”. Kompiuteriniai modeliai parodė: „Jei į šalį atvyko 500.000 pabėgėlių per vienerius metus, jų po 15 metų bus 23 milijonai žmonių. Jeigu 200.000 tai būtų dvylika milijonų 2030 metais ir 22,6 mln 2040.”

Autoriaus prognozė mažai Austrijai: kiek daugiau nei 100000 prieglobsčio prašytojų 2015 metais pavirs į 4,6 milijonus 2030.

„Mūsų sienų kontrolė yra išgyvenimo klausimas, Vokietijai būtina žymiai apriboti imigraciją iš islamo šalių“,- teigia autorius. „Tendencija sekti svetima politika ir savęs apgaulė“ – toks yra autoriaus kaltinimas Angelai Merkel, kaltinimas imigrantų kvietimo politika ir kaltinimas utopija. Ši politika, autoriaus nuomone, yra per didelis krūvis Vokietijos socialinei sistemai, kuri nuo antplūdžio šimtų tūkstančių migrantų ir jų šeimų gali sugriūti.

Vokietijos vyriausybės pastangos kryžminant žmonių rases

ES valdžia tiesiog neriasi iš kailio besistengdama privežti kuo daugiau į Europą arabų ir juodaodžių. Vien birželio 12 dieną jie atplukdė 1348 juodaodžių ekonominių migrantų „išgelbėtųjų jūroje“ iš Nigerijos, Gambijos, Somalio, Dramblio Kaulo Kranto ir Eritrėjos. Vien šiais metais į Italiją jų jau atplukdyta 50000.

Vokietijoje yra sudaromos visos sąlygos atvykėliams prievartauti vokietes. Merkel vokietes pavertė kekšėmis, kurias suvežtiems migrantams leidžiama nebaudžiamai grabalioti už intymiausių vietų, jas prievartauti. Atėjūnai už lytinius nusikaltimus praktiškai nėra baudžiami.

Pirmasis ir didžiausias moterų apgrabaliojimas ir prievartavimas Vokietijoje, kaip visi žino, įvyko Naujųjų Metų naktį Kiolne ir kituose Vokietijos miestuose, kur tūkstančiai arabų ir afrikiečių, grabaliojo, apiplėšinėjo ir prievartavo vokietes. Kiolno policija, kuri iš pradžių visaip bandė nutylėti šį skandalingą įvykį, sumenkinti nusikaltimo mastą, gavo 1075 pareiškimus apie įvairius nusikaltimus. 593 iš jų buvo seksualinio charakterio – lytiniai priekabiavimai ir išprievartavimai. Analogiški moterų išprievartavimai vyko ir daugelyje kitų Vokietijos miestų Naujųjų metų naktį. Darmštadte gegužės 26 – 29 dienomis vyko tradicinis roko muzikos festivalis. Į 150 gyventojų turintį miestą buvo susirinkę 400000 muzikos mylėtojų iš visos Vokietijos ir iš užsienio,  rašoma RG portale. Po šio festivalio 26 vokietės padavė policijai pareiškimus, reikalaudamos patraukti „pabėgėlius“- prievartautojus baudžiamojon atsakomybėn už seksualinę prievartą.  Merkel sveteliai, kaip nustatyta, veikė pagal schemą: pasiskirstę į grupes po 7-10 žmonių, veikė ta pagal Kiolno schemą: jie apsupdavo auką, plėšė jos drabužius ir graibė intymias kūno dalis. Analogiska seksualinis smurtas buvo fiksuojamas kiek anksčiau vykusiame gatvės kultūrų festivalyje Berlyne (Karneval der Kulturen-2016). Visais minėtais atvejais prievartautojais buvo nelegalūs migrantai iš Alžyro, Maroko ir Tuniso, Pakistano, tai yra iš valstybių, kuriose nėra jokių pabėgėlių, kuriose nevyksta jokie karo veiksmai ir su kuriomis Vokietija yra pasirašiusi readmisijos sutartis. Tai yra, šie visi nelegalūs migrantai privalėjo būti perkelti atgal į savo kilmės šalis per tris savaites, pagal sausio mėnesį priimtas taisykles Asylpaket II. Bet tai nevyksta. Dėl nesuprantamų eiliniams vokiečiams priežasčių šie žmonės ligi šiol laisvai ir nebaužiamai prievatauja vokietes Vokietijoje.

Kiek ilgai užteks vokiečių tautai ir kitoms Europoms tautoms kantrybės kęsti visų šių ES valdančių išprotėjusių “genetikų” vykdomą baltosios rasės genocidą? “Genetiko” Adolfo Šekelgruberio istorija rodo, kad europiečiai labai kantrūs, o genetiniai eksperimentai su žmonėmis liūdnai baigiasi ir Europai, ir tiems išprotėjusiems genetikams.

Šauksmas