Sąžinė. Kam ji reikalinga žmogui?

Autorius: Šauksmas.lt Šaltinis: http://sauksmas.lt/sazine-vide... 2016-12-04 10:17:58, skaitė 2535, komentavo 2

Sąžinė. Kam ji reikalinga žmogui?

Mūsų kūrėjas yra tobulas, vadinasi ir jo kūriniai tobuli. Ir kiekvienas jo kūrinys turi ryšį su juo pačiu. Ne išimtis ir žmogus. Dievas žmogui kužda tyliai per jo paties sąžines balsą. Tačiau vis daugiau žmonių dėl tam tikrų aplinkybių linkę jo negirdėti, jo neapmąstyti…

Būtent to ir reikia tamsiesiams, kad žmogų galėtų suklaidinti ir nuo Dievo atskirti. Atskirti nuo Tėvo vaikai jau nebesupranta kas gerai, o kas blogai… Ir atsiranda įdeali terpė tamsiesems būt tarpininkams tarp žmogaus ir Dievo, pateikt jiems blogį kaipo gėrį. Ir nesupranta paskui žmogus, kodėl jis, būdamas toks ‘geras’ gyvena ten kur visiški absurdai dedas…

O jei nesupranti priežasties, tai ir pasekmės nepanaikinsi. Ir tampa žmogus toks pasimetęs ir nežino ką daryti, kaip gyvent. Tuomet gyvena ‘kaip visi’, kažkieno kito sukurtomis įdėjomis, mintimis. Tampa tų įdėjų vygdytojai, vergai…

Juk atsakymas mūsų kiekvieno sąžinėje slypi. Tik ten slypi išeitis. Nelikime abejingi kitų problemoms, žmonėms kuriems reikia mūsų pagalbos, tuomet ir mūsų probemoms neliks abejingi kiti ir mes sulauksime iš kitų pagalbos. Juk mus visus jungia vienybės dėsnis. Juk kai kitam blogai mums negali būt gerai…

Jei gyvensime vadovamiesi sąžines balsu, mums nereiks įstatymų jokių. O tuo pačiu nereiks ir tų kurie juos leidžia ir palaiko. Nereiks valstybių ir valdovų. Ir grįšime tuomet į mūsų tolimų protėvių laikus, kai kiekvienas jų save vadino laisvu Dievo vaiku.

Savo nuomonę išsakome remdamiesi savo dabartine patirtimi, žiniomis, bei pasaulio suvokimu. Mes galime klysti ir būti neteisūs, todėl pasistenkite patys pamislyti mūsų išsakyta tematika.