Politinė byla V. Lekstučio atžvilgiu. Už pasisakymus prieš kryžiuočius ir konservatorius - į kalėjimą?

Autorius: Giedrius Grabauskas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2016-12-04 12:49:10, skaitė 4501, komentavo 0

Politinė byla V. Lekstučio atžvilgiu. Už pasisakymus prieš kryžiuočius ir konservatorius - į kalėjimą?

V. Lekstučio byla jau perduota teismui

Lapkričio 28 d. oficialiai nutarta, jog aktyvaus klaipėdiečio visuomenininko Vaido Lekstučio bylos pirmas posėdis vyks Klaipėdos apylinkės teisme gruodžio 13 d. 9 valandą. Kaltinamamasis aktas jo atžvilgiu priimtas dar lapkričio 2 d., o raštu į namus oficialūs dokumentai atsiusti už eilės dienų. Sambūrio „Būkime vieningi“ lyderis V. Lekstutis kaltinamas pagal LR BK 170 straip. (Neapykantos kurstymas). Rugsėjo-spalio mėnesiais aktyviam klaipėdiečiui teko lankytis apklausose policijoje, o prokuroras jam siūlė  iškart pripažinti kaltę, teigdamas – „tada viskas vyks supaprastinta tvarka, gausi minimalią bausmę”. Tačiau V. Lekstutis nepasidavė prokuroro vilionėms.

V. Lekstutis kaltinamas tariamu neapykantos kurstymu prieš konservatorius ir liberalus

Štai kas teigiama oficialiame dokumente: „Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-asis Baudžiamojo skyrius. 2016-11-02. Vaidas Lekstutis, Lietuvos pilietis, gyvenantis Klaipėdos rajono savivaldybėje, kaltinamas tuo, kad: Jis viešai skatino ir niekino neapykantą žmonių grupei, skiriamai seksualinės orientacijos, įsitikinimu ir pažiūrų pagrindu. Vaidas Lekstutis 2013 metų lapkričio 7 dieną, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto kompiuterio, naudodamasis socialinio tinkle „Facebook” paskyra, parašė komentarus, kuriuose yra teiginys „Konservatoriams kartu su liberalais būtų laikas pagalvoti apie vieningos partijos pavadinimą, pvz. „Pedofilų, pederastų ir iškrypėlių partija”, jis viešai tyčiojosi, skatino neapykantą žmonių grupei, skiriamai seksualinės orientacijos pagrindu, taip pat konservatorių ir liberalų partijos nariams, kaip žmonių grupei, skiriamai įsitikinimų ir pažiūrų pagrindu. Šiais savo veiksmais Vaidas Lekstutis padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 170 straipsnio 2 dalyje”.

Jau prasidės teismai dėl teiginių prieš kryžiuočius ir JAV vykdomas okupacijas?

Kaltinamajame akte V. Lekstutis yra kaltinamas ir tuo, jog neva - „Viešai pritarė SSSR įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, ir prieš Lietuvos gyventojams įvykdytus nusikaltimus žmogiškumui, juos neigė ir menkino”. Toliau išdėstyta ilga tariamų „nusikaltimų” tirada, iš kurios yra ir toks prokurorų pateiktas „šedevras” - „2015 m. spalio 24 d. Vaidas Lekstutis socialiniame tinkle „Facebook” paskelbė tekstą pavadinimu „Lietuviai serga Stokholmo sindromu”, kuriame be kita ko, išdėstė teiginius: „Stokholmo sindromas-psichologinis reiškinys, kuomet pagrobimo metu įkaitai ima jausti teigiamus jausmus(pvz.-pagarbą) jų pagrobėjams. Lietuva daugelį amžių kenčia nuo visokių užpuolikų. Šimtus metu Lietuva kartu su žemaičiais, rusais, baltarusiais, ir t.t. gynėsi nuo kryžiuočių nešamos iškrypėliškos pasaulėžiūros. Ir štai dabar visiškai aišku, jog Lietuva tapo JAV kolonija. Ir tuo pat metu daug kas smerkia Rusiją, net Rusija išvadina teroristine valstybe.  Kodėl nesmerkiami vokiečiai, kurie šimtus metų lietuvių, žemaičių tautas naikino? O tai, kad rusai po Antro pasaulinio karo Vakarų propagandos apšvitintus vežė   į gryną orą (Sibirą) prasivėdinti, paverčiama kaip baisiausias dalykas.  Taip, tai tremtis, buvo ištremta ir daug nekaltų žmonių,  kuriuos skundė jų kaimynai ir „draugai”. Gal prablaivėkime ir nustokime sirgti?”. Tokiu būdu Vaidas Lekstutis neigė Lietuvos Konstitucinę santvarką, viešai pripažintą istoriją, rodydamas neapykantą Lietuvos Respublikai būdingoms vertybėms, viešai pritarė SSSR įvykdytai agresijai pries Lietuvos Respubliką. Šiais savo veiksmais Vaidas Lekstutis padarė nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos BK 170 straipsnio 1 dalyje”.

Lietuva-jau politinių represijų šalis?

Lietuvoje politiniai persekiojimai jau tampa kasdienybe. A. Paleckio, J. Leko, D. Raugalienės, A. Drižiaus, G. Grabausko, D. Šulco, R. Plungės, E. Satkevičiaus bylos ir daug kitų bylų - tai tipiškos politizuotos bylos. Pastaruoju metu persekiojimai stiprėja. Masinės kratos, pastovūs grasinimai aktyvių žurnalistų ir visuomenininkų atžvilgiu, šįmet pradėtos konkrečios politinės bylos V. Lekstučio, O. Titorenko, Ž. Razmino ir kai kurių kitų aktyvių piliečių atžvilgiu, neteisėti H. Juodiškos, B. Mikulėno, V. Jokimo,  Ch. Bargmano ir kai kurių kitų aktyvių piliečių sulaikymai, G. Grabausko, K. Voiškos, R. Puodžiūno, M. Bartašiūnaitės, J. Valiukėno ir  kai kurių kitų piliečių iškvietimas į policiją, kuomet jiems pateikti grėsmingi prokurorų raštai ir pravestos apklausos, kuriose klausta net taip - „Kodėl pasisakėte prieš euro įvedimą?“ rodo, jog nuo politinių persekiojimų pereinama į politines represijas – kai vykdomas sistemingas ir nuožmus korumpuotiems valdantiesiems klanams trukdančių žmonių veiklos užkardymas.

Giedrius Grabauskas