Netradicinės pakraipos aistros Jungtinėse Tautose

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/netradicine... 2016-12-16 08:01:59, skaitė 2624, komentavo 1

Netradicinės pakraipos aistros Jungtinėse Tautose

JTO Generalinė Asamblėja ruošiasi tapti arena žiauriam susirėmimui tarp tradicinių šeimos vertybių šalininkų ir LGBT interesų gynėjų. Artimiausiu laiku pats autoritetingiausias tarptautinis forumas pradės svarstyti klausimą dėl to – panaikinti ar išsaugoti šių metų birželį įsteigtą JTO Žmogaus teisių tarybos eksperto seksualinių mažumų gynimo reikalams postą.

Problemos istorija

Ne per seniausiai grupė, kurią sudarė 54 Afrikos šalys, pateikė JTO Generalinės Asamblėjos svarstymui rezoliucijos projektą, kuriame suabejota teisėtumu sprendimo, priimto šių metų birželio 30. Sprendimą priėmė JTO Žmogaus teisių taryba, jis kalba apie įsteigimą taryboje „nepriklausomo eksperto“ LGBT gynimui nuo „prievartos ir diskriminacijos“ posto įsteigimą.

Rezoliucijos projekte nurodoma, kad šis sprendimas buvo priimtas „siaurame rate“. Afrikos šalys išreiškė susirūpinimą dėl to, kad JTO dėmesys nuolat fokusuojasi ties seksualiniais interesais ir paprašė, kad šie klausimai nebūtų siejami su privalomomis tarptautinėmis normomis dėl žmogaus teisių. „Afrikos šalių grupė smarkiai susirūpinusi mėginimais įvesti į apyvartą ir įpiršti naujas sąvokas bei koncepcijas, dėl kurių nesutariama pasaulio arenoje“ – pareiškė Botsvanos pasiuntinys JTO Čarlzas Ntvaagė (Charles Ntwaagae), pristatydamas rezoliuciją Afrikos šalių grupės vardu.

Sprendimas dėl LGBT teisių „eksperto“ posto įsteigimo buvo priimtas JTO Žmogaus teisių tarybos posėdyje Ženevoje, gana nelengvai. Tada iš 47 Tarybos narių 23 pasisakė už, 7 susilaikė, o 18 buvo prieš. Balsų pasiskirstymas liudija apie milžinišką nuomonių susiskaldymą šioje sferoje.

Naujos biurokratinės pareigybės įvedimo į JTO sistemą iniciatoriais tapo grupė Lotynų Amerikos šalių su Meksika priešakyje. Iniciatyvą palaikė visų pirma Vakarų šalys.

Tuomet, birželio mėnesį, Saudo Arabijos atstovas Ženevos sesijoje, remiamas kitų musulmoniškų šalių, pasiūlė apskritai nepriimti jokio sprendimo dėl Meksikos iniciatyvos, kadangi, jo žodžiais tariant, „tai atvers pandoros skrynią“. Kaip pareiškė Nigerijos atstovas, naujo posto įsteigimo iniciatoriai nori nueiti dar toliau ir netrukus prastumti rezoliuciją dėl vienalyčių porų teisės įsivaikinti. Pakistanas pasmerkė „konkrečių sąvokų, koncepcijų ir gyvenimo stiliaus, dėl kurių nėra konsensuso, brukimą“. Tačiau rezoliucija visgi buvo priimta.

Svarbi aritmetika

Rezoliucijos projekto prieš minėto posto steigimą autorių pretenzijų esmė susiveda ne tik į tai, kad ši tema dirbtinai išpučiama JTO, tartum kitų svarbių problemų pasaulis neturėtų. Jie nurodo, kad šis sprendimas visiškai neatitinka daugumos planetos gyventojų interesų.

Jeigu „eksperto“ posto steigimą svarstė 47 šalys – JTO Žmogaus teisių tarybos narės, tai iš viso JTO priklauso 193 valstybės, kurių dauguma, iš visko sprendžiant, nubalsuos prieš tokį perdėtą dėmesį LGBT „problemai“.

JTO Žmogaus teisių tarybos sudėtis pastoviai keičiasi, keičiantis nuolatinėms Tarybos šalių-narių grupėms. Tokiu būdu, jei Taryba būtų balsavusi kitu laiku, esant kitokiai sudėčiai, „eksperto“ posto steigimas tikriausiai būtų sustabdytas.

Vakarai, kaip visada, inkščia

Gruodį Afrikos šalių pasiūlymas bus svarstomas Generalinėje Asamblėjoje. Kaip jau buvo sakyta, situacija nusimato toli gražu ne vienalytės „meilės“ šalininkų naudai.

Ir dėl to, vos tik pasirodė informacija apie Afrikos šalių iniciatyvą, kolektyviniai Vakarai, nuolat laikantys seksualinių mažumų temą pirmame plane, iškart pradėjo inkšti. Iš JAV delegacijos Jungtinėse Tautose nutekėjo informacija, kad Amerika „labai susirūpinusi“ afrikiečių reikalavimu vėl pateikti svarstymui klausimą, kurį jau priėmė Žmogaus teisių taryba. Šios nuomonės autoriaus pavardės amerikiečiai nepateikė, atsižvelgdami, matyt, į tą faktą, kad naujas prezidentas Trampas išreiškia tradicinės šeimos šalininkų interesus.

Britai gi, atvirkščiai, drąsiai pareiškė, kad afrikiečiai „žlugdo“ Tarybą. URM pavaduotojas Alanas Dankanas pareiškė, kad jo šalis „kovos už „nepriklausomo eksperto“ postą“.

O ką jau kalbėti apie Lotynų Ameriką, kurį JAV laiko savo „galiniu kiemu“. Kosta Rika pareiškė, kad afrikiečių iniciatyva „apskritai griauna visą JTO žmogaus teisių gynimo sistemą“. Čilė pavadino afrikiečių demaršą „grėsme kai kurių žmonių kategorijų teisių gynimui“.

Vis dažniau žmonės Vakaruose nesupranta savo lyderių

Tačiau nereikia galvoti, kad Lotynų Amerikoje visi kaip vienas užsirašė į LGBT bendruomenę. Kalba eina tik apie politinius tų šalių elitus, kurių dauguma laikosi amerikietiško kurso, net nesvarstydami jo, užmerktomis akimis.

Tuos, kurie bandė mąstyti savo galva, arba užmušė, arba pabandė užmušti. Prisiminkite nužudytus Salvadorą Aljendę, Omarą Torichosą, Morisą Bišopą ir daugelį kitų, o taip pat Fidelį Kastro ir Danielių Ortegą, kurie išgyveno dešimtis pasikėsinimų.

Ypač ryškus prieštaravimas tarp to, ką mano apie seksualines mažumas proamerikietiškas pasaulio šalių elitas ir paprasti žmonės išryškėjo neseniai Kolumbijoje – ištikimoje Amerikos sąjungininkėje. Ten švietimo ministrė Džina Parodi (Gina Parody) pamėgino įskiepyti Kolumbijos mokiniams „vienalyčių santykių“ pagrindus. Ji pareikalavo peržiūrėti mokyklinius ir studentiškus vadovėlius ir išimti iš jų viską, kas susiję su „seksualinės orientacijos arba vidinio genderio identiteto“ „diskriminavimą“. Žinyba, kuriai ji vadovauja, sukūrė ir publikavo atitinkamą mokomąją medžiagą dėstytojams, pavadintą „Mokyklos aplinka, laisva nuo diskriminacijos“ su paantrašte: „Netradicinės seksualinės orientacijos ir genderinis identitetas mokykloje. Aspektai apmąstymams„. Įdomu, kad ši mokymo priemonė išleista remiant JTO struktūroms: UNFPA, UNICEF, UNDP. Apie tai parašyta tiesiog ant viršelio.

Kolumbijos švietimo ministerijos iniciatyva sukėlė audringus protestus šalyje. 2016 rugpjūčio 10-ą sostinėje Bogotoje, taip pat Bukaramangoje, Medeljine, Kalyje, Santa Martoje, Barankiljoje ir daugumoje kitų šalies regionų įvyko daugiatūkstantinės demonstracijos su lozungu „Tegyvuoja šeima!“ Protestai buvo tokio didelio masto, kad kilo grėsmė šalies stabilumui. Kolumbijos prezidentas Chuanas Manuelis Santosas pareiškė, kad šie „bukletai niekada nebus leisti mokyklose ir kad Kolumbijos vyriausybė neketina diegti mokyklose genderio ideologijos“. Išsigando, dėdė.

O štai Lotynų Amerikos šalių pasiuntiniams JTO bijoti nėra ko, nebent tiktai Amerikos pasiuntinio. Visgi įdomu, kaip nubalsuos JTO Generalinė asamblėja dėl minėto „eksperto“ posto. Tada ir pamatysime, kas yra kas tarptautinėje arenoje.