Amerikos nusikaltimai

Autorius: Laisvas Žodis Šaltinis: http://ldiena.lt... 2017-02-10 16:12:36, skaitė 2793, komentavo 0

Amerikos nusikaltimai

Jie kalba, kad naciai ir komunistai yra nusikaltėliai, bet patys neprisipažįsta, kad ir jie yra nusikaltėliai.

Hamburgo bombardavimas, specialiai taikantis į civilius. Rezultatas 40.000 išžudytų civlių.

Dresdeno bombardavimas - išžudyta 300.000 civilių.

Tokijo bombardavimas - išžudyta 80-130 tūkstančių civilių.

Antrojo Pasaulinio karo metais visos Japonų populiacijos gyvenusios JAV teritorijoje suvarymas į tikras koncentracijos. 

Prancūzijos "Išvadavimas" - išžudyta 65 tūkstantys civilių.

Italijos bombardavimas - išžudyta 80 tūkstančių žmonių.

Atominės bombos ant Japonijos. Per JAV sukeltą atominį sprogimą. Japonijoje žuvo 200.000 civilių, dar daugiau suluošinta.

Pokariu būsimo JAV prezidento pono generolo Eisenhauerio išžudyta 1,5 milijonų pasidavusių Vokiečių karių.

"Vietnamio konfliktas" išžudyta 3,5 miljonų žmonių.

Ir dar daugiau.