Iš ne teisės teisė nekyla

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://www.facebook.com/profi... 2017-02-28 19:36:37, skaitė 2973, komentavo 1

Iš ne teisės teisė nekyla

Ex injuria jus non oritur (iš ne teisės teisė nekyla)

Pagal Džino Šarpo "spalvotų" revoliucijų technologiją yra svarbu nusikalstamu būdu nuversti teisėtą valdžią ir neteisėtu būdu užgrobti tą valdžią, sukuriant masinės hipnozės seansą, kai masėms nusikaltimas pristatomas kaip visuotinio gėrio-liaudies revoliucijos sakralinis veiksmas, būtinas ir neišvengiamas teisingumui pasiekti, apginti viešą interesą.

Po perversmo - neteisėto valdžios užgrobimo, - visus nusikaltimus, kurių pagalba buvo uzurpuota valdžia, būtina legalizuoti, nusikaltimą sakralizuoti. Legalizuojami nusikaltimai per po nusikaltimų įkurtas nusikalstamas valstybines institucijas visose keturiose valdžios šakose - politinė po perversmo atsiradusi nusikalstama valdžia per neva demokratinius rinkimus atitenka nusikalstamai grupuotei, kuri smurto ir teroro būdu eliminuoja visas galimas jai opozicijas. Įgijusi įstatymų leidybos teisę , chunta priima įstatymus, kurie aptarnauja ne tautos, kurios vardu jie priimami, o mažos grupelės (1-2 procentų nuo visų piliečių skaičiaus) savanaudiškus ekonominius interesus - chuntos interesus ir jos užsienio rėmėjų interesus. Vykdomoji valdžia suformuoja nusikalstamą valstybinės valdžios piramidę, kuri "įstatymų" pagalba aptarnauja savo interesus.

Visus, kurie suvokia chuntos nusikalstamą esmę, mato jos savanaudišką dominavimo pobūdį, nesutinka su tokiu valdingų įgalinimų naudojimu - kai valstybė tenkina ir gina ne viešą visuomenės interesą, bet valstybė mobilizuota tenkinti privačius savanaudiškus smulkios chuntos grupelės interesą, - negailestingai represuoja kruopščiai atrinktų teisėjų ir teisėsaugos organų korpusas pagal politinės nusikalstamos chuntos priimtus nusikalstamus įstatymus. O nusikalstamos chuntos suformuotas milžiniškas propagandos aparatas - tv. radijas, laikraščiai, internetas, socialiniai tinklai ir visi propagandoje užimti "specialistai, mokslininkai, politologai, istorikai, ekspertai, šou verslo, troliai-elfai ir pan. smegenų plovikai, - terorizuoja bet kokią laisvos minties galimybę....

"Karštas Komentaras" abejoja vienu iš mitų, kurie yra vienas iš pagrindinių Lietuvos valdžios (?) pamatinių akmenų. Valdžios sakralizacija masinėje sąmonėje ir jos pretenzijos "valdžia nuo tautos - valdžia nuo Dievo " yra vienas iš pagrindinių nelaisvos visuomenės požymių, Kuo daugiau draudimų, tabu visuomenėje, tuo mažiau demokratijos, laisvės joje. Kiekvienas draudimas abejoti valdžios pateikta įvykių versija visada slepia valdžios nusikaltimą. Jeigu šalyje draudžiama kalbėti, reiškia šalis yra okupuota.