Dar vienas JAV nusikaltimas

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://www.facebook.com/perma... 2017-04-07 15:07:50, skaitė 2647, komentavo 1

Dar vienas JAV nusikaltimas

JAV/NATO karo nusikaltėlių gaują įvykdė dar vieną tarptautinį nusikaltimą, grubiai pažeidė tarptautinę teisę, įvykdė atviros agresijos aktą prieš suverenią valstybę JTO narę Siriją ir paleido šianakt apie 3:50 val. apie 50 raketų prieš teisėtos Sirijos valstybės valdžios karinę bazę.
Šnobelio taikos premijos laureato JAV ekpsrezidento barako obamos įpėdinis donaldas Trumpas palaidojo paskutinę progresyvios žmonijos viltį, kad JAV, banditų ir galvažudžių valstybės, didžiausios pasaulio istorijoje agresorės prezidentas gali būti padoriu žmogumi, gerbti tarptautinę teisę, ginti žmogaus teises. Deja, bet kuris JAV prezidentas pirmiausiai yra tarptautinis nusikaltėlis, žudikas, agresorius ne todėl, kad jis gimė tokiu. Ne. Tiesiog visa Vakarų "civilizacija" gimė iš plėšikavimo, tarptautinio terorizmo, inkvizicijos, kryžiaus karų ir konkistos, kolonijų užgrobimo ir kitų tautų, kultūrų, civilizacijų, valstybių genocido, globalinio plėšikavimo - Vakarai, kokias gražias kalbas jų melagiai vadovai besakytų, yra globalinis Blogis, Melas, Destrukcija. Kur tik jie pasirodo, ten visada ateina Blogis ir Mirtis.
JAV/NATO/ES/UK tarptautinio nusikaltimo scenarijus vienodas, kokį jį aprašė buvęs CŽV agentas Džonas Perkinsas savo knygoje "Ekonominio kilerio išpažintis". Pradžioje bandoma pavergti valstybes, kolonizuoti šalis smaugiant jas ekonomiškai, naikinant tų šalių gyvavimo pagrindą pramonę per įvairius TVF ir PB banksterių kreditus tai šaliai nereikalingais visai. Tuo pačiu metu vyksta aktyvi CŽV galvažudžių kontoliuojamų struktūrų - fondų, institutų, centrų- destruktyvi veikla mobilizuojant šalyje labiausiai degradavusių nacionalistinių ar religinių fanatikų nusikalstamas grupuotes, kad šios kovotų prieš teisėtą valstybės valdžią ir griautų šalies gebėjimą užtikrinti teisingumą, įstatymo viršenybę, žmogaus teises šalies viduje ir apsaugoti šalies piliečius nuo išorės priešų, organizuoti kolektyvinę gynybą nuo išorės priešų, kuriais paprastai būna JAV/UK/ES/NATO karo nusikaltėlių gauja. Šiai tarptautinių nusikaltėlių gaujai nepavykus destabilizuoti padėtį šalyje banksterių ir ekonominių kilerių destruktyvios įtakos priemonėmis, JAV pereina prie antrojo savo tarptautinio nusikaltimo realizavimo etapo - nuo grandinės paleidžiami ilgai auginti nacionalistiniai-liberaliniai arba religiniai fanatikai, kad šie įvykdytų "liaudies revoliuciją", maidaną, arabų pavasarį, sąjūdį ar pan. ir, prisidengdami patriotiniais bei religiniais lozungais, sugriautų šalį, atvertų kelią Vakarų kolonizatoriams kolonizuoti šalį, sunaikinti tautą. Jeigu ir šiame etape nacionalistiniai,liberalūs vietiniai niekšai ar religiniai fanatikai nepasiekia NATO gaujos siekiamų tikslų, tada sukeliamas pilietinis karas, šalis ilgai niokojama Vakarų finansuojamų ir apginkluotų teroristinių gaujų, kol vieną dieną po kruopščiai NATO būstinėje paruoštos provokacijos - laivo užpuolimo, masinio teroro akto, arba cheminės atakos, kurią įvykdo JAV/NATO karo nusikaltėliai, kaip šiuo atveju buvo Sirijoje, - arenoje pasirodo pagrindinis tarptautinis nusikaltėlis - JAV/NATO/ES/UK karo nusikaltėlių gaują, - ir, nusispjovusi į visą savo melą apie žmogaus teises ir demokratiją, įvykdo atviros agresijos aktą. Nusikaltėlis baudžia savo auką už paties nusikaltėlio įvykdytą nusikaltimą!!! Tai yra "civilizuoti", "šviesieji", "kultūringi" Vakarų išsigimėliai, visų savo "vakarietiškų vertybių" totalinio išsigimimo aukščiausiame laipsnyje - UNIVERSALUS TOTALINIS BLOGIS VADINASI JAV-UK-ES-NATO.
Šiandien šis blogis žengė dar vieną žingsnį, kad tapti ABSOLIUČIU BLOGIU. Vakarai negali gyventi neplėšdami ir nenaikindami kitų tautų. Piratavimas ir nusikaltimai žmoniškumui yra visos Vakarų "gerovės" pagrindas, vienintelis Vakarų barabarų "civilizacijos" gyvavimo šaltinis yra kitų pasaulio tautų genocidas, valstybių naikinimas. Šiandien šitie pragaro šunys žengė dar vieną žingsnį III Pasaulinio karo link, šiandien jie žengė viso pasaulio sunaikinimo kryptimi.
Vakarų,pirmiausiai JAV-UK-NATO gauja, yra vienintelė grėsmė visam pasauliui, yra vienintelis tarptautinio terorizmo šaltinis, vienintelis blogis, kuris grasina, realiai grasina taikai ir saugumu Žemėje. Vakarai nenurims, kol nepavergs ir nesunaikins viso pasaulio.
Nesakyk, kad politika tau nerūpi - šiandien ji atėjo ne tavo piniginės, šiandien ji atėjo tavo ir tavo artimųjų gyvybės. Netylėk, mirties šešėlis iš Vakarų jau kabo virš tavęs. Kol turi galimybę, o tam tau liko labai mažai laiko
PASAKYK GRIEŽTĄ NE JAV-UK-ES-NATO KARO NUSIKALTIMAMS!
STOP US-NATO TARPTAUTINIAM TERORIZMUI, KARO NUSIKALTIMAMS, AGRESIJOMS IR NUSIKALTIMAMS ŽMONIŠKUMUI VISAME PASAULYJE!
JAV-UK-NATO KARO NUSIKALTĖLIUS Į TAUTŲ TRIBUNOLĄ, KURIAME NETURI BŪTI NEI VIENO TEISĖJO IŠ VAKARŲ!
NATO TURI BŪTI IŠFORMUOTAS IR TEISIAMAS KAIP NUSIKALSTAMA FAŠISTINĖ ORGANIZACIJA!
LAUK NATO IŠ LIETUVOS IR PABALTIJO!
US-NATO WAR CRIMINALS, HANDS OFF RUSSIA, SYRIA, UKRAINE, LIBYA, IRAQ, IRAN, AFGANISTAN, YUGOSLAVIA, LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA!

https://ria.ru/syria/20170407/1491690092.html