Vladimiro Iljičiaus Lenino 147 gimimo metinės

Autorius: Socialistinis Liaudies Frontas Šaltinis: https://www.facebook.com/SLFLi... 2017-04-21 16:47:33, skaitė 3034, komentavo 0

Vladimiro Iljičiaus Lenino 147 gimimo metinės

Artėja pirmosios pasaulyje socialistinės darbo žmonių valstybės, tikros demokratijos, kai visa valdžia priklauso darbo žmonėms ir visos gamybinės priemonės dirba tam, kad tenkinti ne buržujų kapitalistų nusikalstamos mažumos iškrypėliškus poreikius, bet visos liaudies viešą interesą, - įkūrėjo Vladimiro Iljičiaus Lenino 147 gimimo metinės.
V. Solovjovo laidos dalis skirta proletariato vado asmenybei ir Lenino įtakai pasaulio istorijai.

V.I.Leninas visus pasaulio parazitus, buržujus, kapitalistus sugebėjo priversti mokėti savo baudžiauninkams padorų atlyginimą už darbą, iš esmės pakeitė nusikaltėlių buržujų, niekšų kapitalistų požiūrį į paprastą darbo žmogų, V. Lenino dėka atsirado žmogaus teisės pasaulyje, tarptautinė teisė, kuri net 70 metų varžė Vakarų išsigimėlių kraugeriškus planus pavergti visą pasaulį. Žlugus V.Lenino valstybei TSRS - dėl Vakarų niekšų nuolat nuo 1917 metų vykdomo karo, atviro arba slapto, prieš darbo žmonių valstybę, o taip pat dėl pasislėpusių buržujų-nacionalistų TSRS respublikose antiliaudinės veiklos, - Vakarai vėl sugrįžo prie savo ankstesnių, iki Spalio revoliucijos vykdytų, planų, tarptautinių nusikaltimų, kolonijinių karų, plėšikavimo, žudymo, griovimo. Per 27 Lietuvos "nepriklausomos" kolonijos gyvavimo metus Vakarai, vietinių kolaborantų - konservatorių, liberalų, socdemų, nacionalistų, - rankomis išvogė ir sugriovė Lietuvos pramonę, žemės ūkį, mokslą, švietimą, kultūrą, sumažino gyventojų skaičių 30 procentų,likusius pasmerkė skurdui, socialinei nelygybei, beteisiškumui, tačiau dėl visko kaltina "sovietinę" praeitį. Kodėl? Todėl, kad žino - anksčiau ar vėliau buržujai bus priversti stoti prieš tautos teismą ir atsakyti už savo nusikaltimus prieš tautą. Kuo stipriau buržujai spiegia apie tarybų valdžios "nusikaltimus", tuo aiškiau jie girdi artėjančią tvirtą darbo žmonių ryžtingą eiseną, tuo aiškiau suvokia - Teisingumas ateina ir antrą kartą tauta nebedarys klaidų.

"Nei dievas, caras, nei galiūnas
Mums išvadavimo neduos.
Vaikai garbingosios komunos
Save iš skurdo išvaduos."

https://youtu.be/Z2lzRht9Tn8