Antroji Soroso invazija į Lietuvos žemes

Autorius: Socialistinis liaudies frontas Šaltinis: http://www.slfrontas.lt/antroj... 2017-05-19 18:03:42, skaitė 4622, komentavo 2

Antroji Soroso invazija į Lietuvos žemes

Po aštuonerių metų pertraukos į šalį grįžta Atviros Lietuvos Fondas, kuris tapo George Soroso — visų "spalvotųjų revoliucijų" ne tik buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse, bet ir pasaulyje, protėvio — vizitine kortele

Pranešimas, kad Atviros Lietuvos Fondas vėl pradeda savo darbą Lietuvoje, nuskambėjo žiniasklaidoje labiau nei kukliai. Daugelis užmaršių skaitytuojų net iškėlė klausimą: "O ką, Sorosas buvo išvykęs iš Lietuvos? Negali būti!"

Iš tiesų, Sorosas išvyko iš Lietuvos 2009-aisias — iškart po to, kai Lietuvos prezidente pirmą kartą, remiantis konservatorių rekomendacija, buvo išrinkta Dalia Grybauskaitė, o masiniai neramumai prie Seimo sienų buvo nuslopinti policijos.

"Mauras padarė savo darbą, mauras gali eiti." Demokratija Lietuvoje tais metais įtvirtinta kartą ir visiems laikams, metodiniai nurodymai tolesniam demokratiniam valdymui perduoti į patikimas rankas. Viskas Lietuvoje dabar yra kontroliuojama, ir galima nukreipti dėmesį į kitas postsovietines šalis, kurias valdo tironai ir diktatoriai. Aštuonerius metus Lietuva ilsėjosi ir klestėjo ant demokratijos laurų lietuviškų "Soroso paukštelių" pastangomis ir nuosekliu vadovavimu iš rūmų Daukanto aikštėje. Šalies ekonomika augo pašėlusiu tempu ant Europos Sąjungos fondų mielių; vietoj fabrikų ir gamyklų kaip grybai po lietaus dygo priekybos centrai. Vėliau Lietuvoje įvestas euras. 

Visus šiuos privalumus Lietuvos "Soros doktrinos" pasekėjai turėjo pademonstruoti savo buvusiems "komunalinio buto" kaimynams — "TSRS". Mat, žiūrėkite, kaip reikia gyventi ir klestėti. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė net pirmoji iš pasaulio lyderių į savo teritoriją priėmė "paskutinį diktatorių Europoje" — Baltarusijos valstybės vadovą Aleksandrą Lukašenko. Pažadėjo, tikriausiai, pasidalinti metodiniais nurodymais "nuo Soroso".

Tačiau paskubomis įvykdyti revoliuciją "iš viršaus" Minske nepavyko, ir pagreitinta demokratijos statybos pamoka baltarusių žemėje susisuko. Statymą padarė kruopščiai auginamiems sodinukams, kurie vėliau bus pasodinti į Baltarusijos dirvožemį. Kalba eina apie jauną tikrų kovotojų gentį, tręšiamą ir laistomą Europos humanitarinio universiteto šiltnamyje — George Soroso vardo Atviros Lietuvos Fondo vaiką. Tada Soroso mokiniai iš Lietuvos ėmėsi ukrainiečių. Šia kryptimi pažanga padaryta didesnė. Lietuviai su Ukrainos opozicijos lyderiais pasidalino praktine režimo nuvertimo patirtimi, kurią mūsų tautiečiai įgijo 1991 metų sausį. Ukrainiečiai pasirodė esą gabūs mokiniai. "Euromaidano" scenarijus tiksliai nukopijuotas iš įvykių prie Vilniaus televizijos bokšto.

Bet grįškime prie "netikėto" Soroso grįžimo į Lietuvą. Miesčionis paklaus: "O kam? Juk Lietuvoje ir taip stipri demokratija, žodžio laisvė ir tolerancija. Net gėjų paradai vyksta reguliariai!" Taip ir yra. Tačiau miesčionis, dažniausiai, nežvelgia kelerius metus į priekį. Jam šiandien svarbiau sudurti galą su galu, išmaitinti ir aprengti vaikus bei pagyvenusius tėvus, sumokėti už komunalines paslaugas, įtikti viršininkui, ked neišvytų iš darbo. O svarbiausia — būti budriam, kad socialiniuose tinkluose neleptelėtų to, už ką Lietuvoje galima gauti amžiną žymę "prorusiškas agentas — Lietuvos valstybės priešas".

Po dvejų metų Lietuvoje vyks didelio masto permainos valdžioje. 2019-ųjų pavasarį tuo pačiu metu vyks prezidento, Lietuvos deputatų Europos Parlamente, merų ir savivaldybių deputatų rinkimai.

Neduok Dieve, žmonės vėl "balsuos savo protu ir širdimi", kaip 2016-ųjų rudenį parlamento rinkimuose! Tada nuskambėjo pavojingas skambutis, peraugęs į sirenos kaukimą. Pirmą kartą per 26 šiuolaikinės valstybės istorijos metus rinkėjai nepakluso ir atsisakė atiduoti valdžią dviem sisteminėms partijoms — konservatoriams ir socialdemokratams. Kad šitai nepasikartotų 2019 metų pavasarį, Atviros Lietuvos Fondas atsipalaidavusiems gyventojams paaiškins "partijos ir vyriausybės politiką". Kartu ir kontroliuos kaimyninių šalių piliečių veržimąsi į laisvę.