Klaipėdos krašto užgrobimas 1923 metais

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2017-09-20 21:21:00, skaitė 880, komentavo 0

Klaipėdos krašto užgrobimas 1923 metais

Pagal Versalio sutartį (1919 m.) miestas ir Memel/Klaipėdos kraštas buvo perduotas Antantės valdymui. Antantės valstybių vardu nuo 1920 m. vasario 15 d. Memel/Klaipėdos kraštą valdė Prancūzijos atstovas.

1922 metų pradžioje pradeda gimti idėja, kad Memel kraštą reikėtų užimti jėga, apsimetus, jog tai yra vietos gyventojų sukilimas:

"... lietuviai pradeda organizuoti tam tikrus žygius į Memel/Klaipėdos kraštą, siųsti žvalgus (...). Jie galutinai įsitikina, kad vietos gyventojai nesukils ir net tarp  vietos gyventojų sukilimo vado rasti nepavyksta", – sakė V. Vareikis. 1922 metų pabaigoje ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras

Ernestas Galvanauskas slaptame Ministrų tarybos posėdyje pareiškė, kad reikia pradeti organizuoti sukilimą. Buvo suformuota Ypatingoji rinktinė "Žaliųjų žmogeliukų" - 1.500 karių, kurie 1923 metų sausio 10 dieną įžengė į Memel/Klaipėdos kraštą. Memel is the German name for Nemunas river.

Per karo veiksmus ŽUVO dvylika lietuvių, iš jų – keturi šauliai ir aštuoni kariai, DU PRANCŪZAI ir vienas VOKIECIŲ ŽANDARAS. Po Memel/Klaipedėdos prijungimo operacijos britai ir prancūzai Lietuvai pateikė ultimatumą – pareiškė, kad jei Lietuva neišves savo pajėgų iš Memel/Klaipėdos krašto, jie panaikins Lietuvos valstybės tarptautinį pripažinimą.

KLAUSIMAS:

- Ar kas atsiprašė Lietuvos vardu už nužudytus vokiečius ir prancūzų pareigūnus? Paaiškėjus naujoms Mėmelio okupacijos ir užgrobimo aplinkybėms atsiprašyti prancūzų ir vokiecių šeimų būtų gražus Lietuvos diplomatijos gestas....

Ypač šiandien kai Vokietija skolina Lietuvai Nepriklausomybės Akto originalą.

Ką, Linkevičiau? Tiesa Linkevičiau, negirdėt tavęs išsakant susirūpinimo Ukrainos tematika? Nu ten apie Saakšvilį ir Porošenką? Kas jums, Linai? Kurį tipą reiktų palaikyti? Misciko ar Petro?

Lengva politinė satyra tiems kas moka piešti:

Popieriaus lapą dalinam  į tris dalis.

Dešinėje pavaizduojame Krymo pusiasalį 2014 metai. Minia žaliųjų žmogeliukų. Ginkluoti. Su šalmais, antkeliais, akiniais, racijomis. Civilės moterys meta jiems po kojom gėles. Civiliai vyrai rankose laiko transparantus - "Reikalaujam referendumo". Per sieną iš Rusijos pusės karučiu (arba točke) Pats Putinas veža jau pažymetus "UŽ", referendumo biuletenius.

Kairėje pusėje pavaizduota Lietuva ir Klaipėdos kraštas. Memel. 1923 m. Ten 1.500 "vietinių gyventojų" Lietuvos kariuomenės uniformomis be antpečių su baltais raiščiais ant ranku su raidemis "MLS" - Mažosios Lietuvos sukilimas. Ginkluoti. Virš galvų tokie burbulai tipo riksmai "Sukilimas! Sukilimas!" ir "Norim prisijungti prie Lietuvos!", "Mes vietiniai gyventojai", "Mes nęsame perrengti Lietuvos karininkai."

Miesto centre voliojasi Lietuvos Prancūzijos ir Vokietijos pareigūnų lavonai.

Lapo centre nupaišytas  faktinis valstybes vadovas Aukščiausiojo Sovieto pirmininkas su moteriška berete. Rodo į Krymo puse į Putiną ir sako: "okupendumas" tai "okupendumas, o ne referendumas". TSRS komjaunuolis Linas Linkevičius stovi šalia ir sako: - "Nepripažinsim Krymo okupacijos", "Ukraina bus laisva!"

Už jų nugarų toli toli  nematyti Kijewo per juodus dūmus. Tai taikūs protestuotojai degina padangas ir šaudo į savo Valstybės policininkus - Kijeve vyksta orumo revoliucija....