Kaip taikus piketas virto karingu mitingu

Autorius: Giedrius Grabauskas Šaltinis: http://sauksmas.lt/kaip-taikus... 2015-02-11 11:49:17, skaitė 4281, komentavo 1

Kaip taikus piketas virto karingu mitingu

Vasario 4 dieną prie JAV ambasados Vilniuje įvyko pilietinis piketas, jį organizavo įvairios pilietinės organizacijos bei aktyvūs Lietuvos piliečiai. Apie šio teisėto piketo organizatorius Šauksmas kalbėjo jau anksčiau, todėl nesikartosime. Tačiau piketas virto nesankcionuotu mitingu, nesapie renginį iš kažkur sužinoję, prie JAV ambasados susirinko ir minia amerikietiškojo jaunimo –jaunieji konservatoriai,su jais siejamų viešujų įstaigų vadovai ir kiti JAV politikos garbintojai. Jie skandavo visokius šūkius, rankose laikė JAV ir Ukrainos vėliavas, NATO simbolius. Kilnojo ir ,,Coca colos” butelius, visiems siūlė gerti šį amerikietišką gėralą, vadindami jį “amžinąja vertybe”.

Išsamų videoreportažą galima žiūrėti čia:

Vienas iš šios minios koordinatorių – tai buvęs ilgametis VSD darbuotojas I.Melianas. Vėliau jis dirbo konservatorių vyriausybėje, užėmė kultūros ministro patarėjo pareigas. Šiuo metu I.Melianas įvardijamas kaip asociacijos ,,Lietuva-Azerbaidžanas” vadovas, publicistas. Kitas minios koordinatorius – tai konservatorių partijos veikėjas T.Langaitis. Jis po renginio ,,Facebook” socialiniame tinkle labai džiaugėsi proamerikietiškos minios didvyriškum , ginant JAV ambasadą ir smerkė taikos šalininkų piketą. Po taikos šalininkų surengtos akcijos viešojoje erdvėje ėmė reikštis karinių reikalų ekspertas A.Matonis ir vienas iš konservatorių lyderių A. Anušauskas. Ypač pasižymėjo A.Anušauskas, kuris siūlė su piketo organizatoriais susidoroti.

Akcijoje ,,Taikai-TAIP. JAV agresijai –NE” ir buvo pareikšta, kad dabartinėje situacijoje reikia taikos bei reikia nustoti kurstyti karinę isteriją. Piketo dalyviai savo kalbose pabrėžė, kad Lietuvai reikia taikos ir teisingumo, o ne Amerikos tankų ir karo kurstymo. Buvo reikalaujama, kad JAV struktūros nesikištų į Ukrainos, Lietuvos ir kitų Europos šalių vidaus reikalus, pabrėžiama, kad iš Lietuvos turi būti išvesta amerikiečių okupacinė kariuomenė.

O akcijoje dalyvavęs 23 metu kaunietis visuomeninkas Albertas Sulikas pastebėjo: kodėl tokie NATO šalininkai taip negerbia Lietuvos, kad ateina į rengini tik su JAV vėliavomis, ivairiais NATO simboliais ? Panašius klausimus kėlė ir vienas iš sambūrio ,,Būkime vieningi “ lyderių Olegas Titorenko, jaunimo atstovas Gediminas Vasiliauskas bei kai kurie kiti piketo dalyviai.